Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1045 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 29 maj Fråga 1999/2000:1045 av Ulla-Britt Hagström kd till miljöminister Kjell Larsson om förändrade villkor för miljöstöd Tidaholms kommun har ansökt om medel från de statliga bidrag som är avsatta för lokala investeringsprogram för att öka den ekologiska hållbarheten i samhället. Ansökan gäller stimulansbidrag

Inlämnad: 2000-05-29 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1004 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 maj Fråga 1999/2000:1004 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas bidrag till fristående skolor I samband med 1991 års skattereform fick kommuner och landsting rätt att göra avdrag för all ingående mervärdesskatt. Syftet var att utjämna momsens konkurrenssnedvridande effekter

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:918 av Runegrund, Rosita (kd)

den 10 maj Fråga 1999/2000:918 av Rosita Runegrund kd till socialminister Lars Engqvist om barns och mödrars välfärd Rädda Barnen uppmärksammade i mars en rapport till FN om barns rättigheter i Sverige, det oroväckande är, att så många barn faller utanför det som barnkonventionen föreskriver och det som kan anses vara

Inlämnad: 2000-05-11 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 1999/2000:381 av Runegrund, Rosita (kd)

den 27 april Interpellation 1999/2000:381 av Rosita Runegrund kd till miljöminister Kjell Larsson om strandstädning Bohuskusten är ett av Sveriges populäraste områden för rekreation. Skärgården med sina kobbar, skär och karakteristiska kala klippor besöks varje sommar av en mängd turister och bofasta för sol, bad och

Inlämnad: 2000-04-27 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:775 av Runegrund, Rosita (kd)

den 29 mars Fråga 1999/2000:775 av Rosita Runegrund kd till miljöminister Kjell Larsson om strandstädning Under den kommande sommaren är det många svenska stränder som ska städas. För kommunerna är det svårt att få tag på både pengar och personal till detta. Vid Bohuskusten är det Västkuststiftelsen, BOSAM och Läns-

Inlämnad: 2000-03-30 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:640 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 februari Fråga 1999/2000:640 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Folkhälsoinstitutet och samlevnadsundervisningen En granskning av 80 grund- och gymnasieskolor som Skolverket gjort visar bl.a. att endast sex av 29 gymnasieskolor har arbetsplaner för att ge eleverna undervisning i

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:252 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:252 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om grundskoleelevers arbetsmiljö Sedan 1990 omfattar arbetsmiljölagen även alla elever från årskurs 1 och uppåt. De är alltså i lagens mening jämställda med arbetstagare. Enligt lagen ska luft-ljud- och ljusförhållanden

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:510 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 februari Fråga 1999/2000:510 av Ulla-Britt Hagström kd till miljöminister Kjell Larsson om lokala investeringspengar för ekologisk hållbarhet Kristdemokraterna har framfört krav på att lokala investeringspengar för ekologisk hållbarhet ska kunna användas till förskolor och skolor som behöver hälsorenovera för

Inlämnad: 2000-02-07 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Interpellation 1999/2000:200 av Runegrund, Rosita (kd)

den 26 januari Interpellation 1999/2000:200 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieskolan Likvärdigheten mellan de olika gymnasieutbildningarna samt förmågan att tillgodose arbetsmarknadens önskemål utmynnade i att alla gymnasieprogram blev treåriga. Efterfrågan på teoretiker med praktiskt

Inlämnad: 2000-01-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:136 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 december Interpellation 1999/2000:136 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieskolans kursprov Skolverket fick den 21 april 1994 regeringens uppdrag att utveckla ett nationellt provsystem. I detta ingår diagnostiskt material för skolår 2 och 7, ämnesprov för skolår 5 och 9 samt

Inlämnad: 1999-12-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:328 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 2 december Fråga 1999/2000:328 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i gymnasieskolan Det är positivt att A-kursen i idrott utökas från 80 till 100 timmar på samtliga gymnasieprogram. Skolverkets referensgrupp har dock kommit fram till att göra B-kursen om 50 timmar på Naturvetenskaps-

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:132 av Runegrund, Rosita (kd)

den 28 oktober Fråga 1999/2000:132 av Rosita Runegrund kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om undervisningsmaterial med brottsförebyggande perspektiv En ung människa som fått och tagit till sig kunskapen om sitt samhälles värdesystem, lär sig inre kontroll. Skolan är, vid sidan av familjen den viktigaste arenan

Inlämnad: 1999-10-29 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)