Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1666 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 september Fråga 2000/01:1666 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxan Som ett led i socialdemokraternas vision om en avgiftsfri barnomsorg, infördes maxtaxa. Denna modell missgynnar bl.a. de familjer där en förälder stannar hemma och själv tar hand om sina barn. Många kommuner,

Inlämnad: 2001-09-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1515 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 16 juli Fråga 2000/01:1515 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om klassmorfar Barn behöver goda vuxna förebilder för att växa upp till trygga människor. Skolan är här ett komplement till föräldrarnas insatser. Det är därför av största vikt att nedskärningarna i skolan upphör. Den moderna

Inlämnad: 2001-07-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:433 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:433 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikutbildning i skolan Enligt statistik från år 2000 har 25,8 av 18-åringar i Sverige tagit körkort mot 32,6 år 1994. Det märks en tydlig nedgång år efter år för såväl 18-åringar som 19- och 20-åringar. Ungdomars

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:391 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 17 april Interpellation 2000/01:391 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikutbildning Enligt statistik från år 2000 har 25,8 av 18-åringar i Sverige tagit körkort mot 32,6 år 1994. Det märks en tydlig nedgång år efter år för såväl 18-åringar som 19- och 20-åringar. Ungdomars arbetsmarknad

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:934 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 19 mars Fråga 2000/01:934 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om rättshjälp för prövande av arbetsskada Det finns ett antal människor i vårt välfärdssamhälle som hamnat mellan stolarnaDe kan ha mött ett antal läkare och hamnat i en situation, där ingen tar det övergripande ansvaret. Situationen

Inlämnad: 2001-03-19 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2000/01:310 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 mars Interpellation 2000/01:310 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om rättshjälp för prövande av arbetsskada Det finns ett antal människor i vårt välfärdssamhälle som hamnat mellan stolarnaDe kan ha mött ett antal läkare och hamnat i en situation, där ingen tar det övergripande ansvaret.

Inlämnad: 2001-03-09 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 6 december Fråga 2000/01:362 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingela Thalén om kompensation till pensionärer Det är att beklaga att den övergångsvisa garantipensionen inte kunde införas redan år 2001. Då skulle nämligen pensionärerna med de lägsta pensionerna ha tillförts 900 miljoner kronor per år. Dessa

Inlämnad: 2000-12-06 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

Interpellation 2000/01:120 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 november Interpellation 2000/01:120 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om demokratisk fostran En uthållig demokrati SOU 2000:1 är föremål för en bred remissomgång. Utredningen har valt en demokratisk utgångspunkt till försvar för demokratin. Den har sin grund i att alla människor

Inlämnad: 2000-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:173 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 7 november Fråga 2000/01:173 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om hemkunskap och konsumentkunskap i grundskolan Fredagen den 3 november disputerade Karin Hjälmeskog med avhandlingen Democracy begins at home Utbildning om och för hemmet som medborgarfostran. Avsikten var att bidra till

Inlämnad: 2000-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1004 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 maj Fråga 1999/2000:1004 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas bidrag till fristående skolor I samband med 1991 års skattereform fick kommuner och landsting rätt att göra avdrag för all ingående mervärdesskatt. Syftet var att utjämna momsens konkurrenssnedvridande effekter

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:640 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 februari Fråga 1999/2000:640 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Folkhälsoinstitutet och samlevnadsundervisningen En granskning av 80 grund- och gymnasieskolor som Skolverket gjort visar bl.a. att endast sex av 29 gymnasieskolor har arbetsplaner för att ge eleverna undervisning i

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:252 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 22 februari Interpellation 1999/2000:252 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om grundskoleelevers arbetsmiljö Sedan 1990 omfattar arbetsmiljölagen även alla elever från årskurs 1 och uppåt. De är alltså i lagens mening jämställda med arbetstagare. Enligt lagen ska luft-ljud- och ljusförhållanden

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:136 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 december Interpellation 1999/2000:136 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasieskolans kursprov Skolverket fick den 21 april 1994 regeringens uppdrag att utveckla ett nationellt provsystem. I detta ingår diagnostiskt material för skolår 2 och 7, ämnesprov för skolår 5 och 9 samt

Inlämnad: 1999-12-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:328 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 2 december Fråga 1999/2000:328 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i gymnasieskolan Det är positivt att A-kursen i idrott utökas från 80 till 100 timmar på samtliga gymnasieprogram. Skolverkets referensgrupp har dock kommit fram till att göra B-kursen om 50 timmar på Naturvetenskaps-

Inlämnad: 1999-12-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)