Dokument & lagar (149 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1635 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 17 september Fråga 2001/02:1635 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Britta Lejon om utjämningsmandat i kommunfullmäktige De flesta av Sveriges större kommuner fördelar mandat efter valresultat i olika valkretsar som man valt att indela kommunen i. Då kommunerna inte tillåts använda sig utav utjämningsmandat

Inlämnad: 2002-09-17 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1622 av Juholt, Håkan (s)

den 10 september Fråga 2001/02:1622 av Håkan Juholt s till socialminister Lars Engqvist om maxtaxan i äldreomsorgen Den 1 juli infördes maxtaxan i äldreomsorgen. Det var en välkommen förbättring för att skydda den enskilde mot orimligt höga avgifter. Det har emellertid visat sig att i en del fall har maxtaxans införande

Inlämnad: 2002-09-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1609 av Eldensjö, Kjell (kd)

den 5 september Fråga 2001/02:1609 av Kjell Eldensjö kd till statsrådet Britta Lejon om obeställd e-postreklam Enligt färska uppgifter från massmedierna pågår en mejlbombning med pornografi, också barnpornografi. Någon lag mot obeställd e-postreklam s.k. spam finns inte i Sverige i dag. Min fråga till statsrådet är:

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1558 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 augusti Fråga 2001/02:1558 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om vård i gemensamma vårdsalar Bristen på vårdplatser på länssjukhuset Gävle-Sandviken har medfört att kvinnor och män vårdas i gemensamma vårdsalar. Många människor, särskilt äldre personer och vissa etniska minoriteter, kan

Inlämnad: 2002-08-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1551 av Kihlström, Dan (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1551 av Dan Kihlström kd till socialminister Lars Engqvist om maxtaxa för äldreboende Ett av välfärdens mest angelägna mål är att ordna för de äldres och svagas möjligheter att leva i trygghet och oberoende. Att kunna leva och åldras med bibehållen värdighet måste därför garanteras varje

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1546 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1546 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utlandsstyrkans möjligheter att lämna bistånd Det svenska värnpliktssystemet ger många fördelar framför införandet av en yrkesarmé. En av dessa fördelar är att de svenska soldaterna oftast har dubbla kompetenser, dels

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1545 av Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1545 av Margareta Viklund kd till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning för internationella insatser Sverige ska på några års sikt parallellt kunna ställa upp med två militära enheter av bataljons storlek i internationell tjänst. Detta innebär, med nuvarande tjänstgöringstider

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1496 av Örnfjäder, Krister (s)

den 12 augusti Fråga 2001/02:1496 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Britta Lejon om namn på valsedlar I Kalmar län har under våren i år personer fått sina namn på en valsedel utan att de blivit tillfrågade. Detta gäller ett parti som inte registrerats hos länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen i Kalmar finns inga

Inlämnad: 2002-08-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1460 av Runegrund, Rosita (kd)

den 30 juli Fråga 2001/02:1460 av Rosita Runegrund kd till socialminister Lars Engqvist om bristen på kvinnojourer Antalet kvinnor som söker sig till landets kvinnojourer ökar markant under sommaren. Och det i ett läge när antalet kvinnojourer redan är för litet. Sveriges kvinnojourer är en viktig resurs för de kvinnor

Inlämnad: 2002-07-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1431 av Hägg, Carina (s)

den 19 juli Fråga 2001/02:1431 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om abortlagstiftningen Att irländska kvinnor reser till England för att få göra abort är väl känt. Liksom att många svenskor som hade ekonomiska möjligheter tidigare åkte till Polen för att få göra abort. I dag har vi en bra lagstiftning

Inlämnad: 2002-07-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1404 av Lundberg, Inger (s)

den 4 juli Fråga 2001/02:1404 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om narkotikahandeln i Christiania Europas politiker har som sin viktigaste uppgift att medverka till goda uppväxtvillkor för barn och unga. I det ligger det självklara ansvaret att värna barn och ungdom från missbruk och hålla Europa

Inlämnad: 2002-07-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1388 av Danielsson, Torgny (s)

den 27 juni Fråga 2001/02:1388 av Torgny Danielsson s till socialminister Lars Engqvist om tillsynen av psykologarbete Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett frågan om det finns ett behov av en samlad tillsynslagstiftning avseende allt eller visst psykologarbete, även sådant som i dag inte definieras som

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1387 av Landgren, Per (kd)

den 27 juni Fråga 2001/02:1387 av Per Landgren kd till socialminister Lars Engqvist om benskörhet Benskörhet/osteoporos är en av våra vanligaste folksjukdomar. Med flest höftfrakturer i världen och flest kotfrakturer inom EU intar Sverige en topposition i den internationella statistiken. Varje år inträffar ca 70 000

Inlämnad: 2002-06-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1385 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 26 juni Fråga 2001/02:1385 av Gunilla Tjernberg kd till försvarsminister Björn von Sydow om försäljning av försvarsmateriel Hemvärnet behövs vid samhällsinsatser av varierande slag. Hemvärnet har i dag behov att modernisera sin materiel för att behålla sin personal och kunna arbeta på ett bra och effektivt sätt.

Inlämnad: 2002-06-26 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1339 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 13 juni Fråga 2001/02:1339 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om försäkringsbolagens läkare En s.k. sakkunnigläkare anlitas av försäkringsbolagen för att göra bedömningar av sjukjournaler och behandlande läkares invaliditetsintyg. Sakkunnigläkaren är oftast knuten till försäkringsbolagen genom

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1331 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 12 juni Fråga 2001/02:1331 av Ulla-Britt Hagström kd till försvarsminister Björn von Sydow om humanitära insatser Sverige har omfattande erfarenhet av stora internationella uppdrag, såsom räddningsåtgärder vid jordbävning och andra katastrofer där människor utsätts för direkt fara. Den kompetens som finns i Sverige

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1297 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 juni Fråga 2001/02:1297 av Ulla-Britt Hagström kd till socialminister Lars Engqvist om tandhygienister Det saknas en långsiktig plan för personalförsörjningen av tandhygienister. Dessa har en högskoleutbildning och ett självständigt yrkesansvar. Socialstyrelsen bör utforma separata föreskrifter och kompetensbeskrivning

Inlämnad: 2002-06-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1275 av Gustafsson, Lars (kd)

den 31 maj Fråga 2001/02:1275 av Lars Gustafsson kd till socialminister Lars Engqvist om handlingsplan mot allergi 30 av Sveriges befolkning har eller har haft någon form av allergi eller överkänslighet. Bland skolbarnen är omkring 40 drabbade ingen sjukdom är så vanlig bland barn som allergi. Astma och allergi är

Inlämnad: 2002-05-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)