Dokument & lagar (176 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:247 av Carlström, Marianne (s)

den 22 november Fråga 2001/02:247 av Marianne Carlström s till jordbruksminister Margareta Winberg om veganmat i skolan En allt större andel ungdomar i vårt samhälle väljer av olika skäl att äta vegetarisk eller veganmat. I dag erbjuder inte alla kommuner veganmat i skolan bl.a. på grund av att de anser att det blir

Inlämnad: 2001-11-22 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:242 av Axelsson, Christina (s)

den 21 november Fråga 2001/02:242 av Christina Axelsson s till näringsminister Björn Rosengren om amatörbyggda fordon Regeringen beslutade den 10 december 1981 RS 1225/81 om bestämmelser om amatörbyggda fordon. Dåvarande Trafiksäkerhetsverket fick i uppdrag att utse en organisation för att utöva tillsyn och att utfärda

Inlämnad: 2001-11-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:87 av Granlund, Marie (s)

den 19 november Interpellation 2001/02:87 av Marie Granlund s till näringsminister Björn Rosengren om EU-regler vid nedläggning av fabriker Företagsflytt och företagsnedläggningar har varit en stor fråga de senaste åren i Sverige, liksom i övriga Europa. Detta mot bakgrund av den alltmer globaliserade ekonomin och

Inlämnad: 2001-11-19 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:224 av Bjurling, Laila (s)

den 17 november Fråga 2001/02:224 av Laila Bjurling s till näringsminister Björn Rosengren om Gillbergavägen i Eskilstuna Korsningen mellan väg och järnväg vid Gillbergavägen i Eskilstuna har under lång tid varit en besvärlig punkt med långa köbildningar då tågen passerar. Då biltrafiken ökat är Gillbergavägen nu den

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:86 av von Sydow, Tullia (s)

Interpellationen är återkallad den 16 november Interpellation 2001/02:86 av Tullia von Sydow s till socialminister Lars Engqvist om värn för äldre Inom ramen för arbetet med att förverkliga den nationella handlingsplanen för äldre prop. 1997/98:113 har Brottsoffermyndigheten kartlagt bl.a. våld mot äldre och ger en

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:84 av Jonsson, Sofia (c)

den 16 november Interpellation 2001/02:84 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om individuella studieplaner 2000-talets kunskapsproblem löses inte med 1900-talets skolpolitik. Framtidens skola måste därför lämna den traditionella synen på kunskaper för att bli mer flexibel och elevanpassad. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:83 av Jonsson, Sofia (c)

den 16 november Interpellation 2001/02:83 av Sofia Jonsson c till statsrådet Ingegerd Wärnersson om konsekvenserna av maxtaxan i barnomsorgen Runtom i landet rustar kommunerna nu för införandet av regeringens reform om att införa maxtaxa i barnomsorgen. Fler och fler kommuner aviserar att de måste utöka barnomsorgsgrupperna

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:226 av Torstensson, Åsa (c)

den 16 november Fråga 2001/02:226 av Åsa Torstensson c till miljöminister Kjell Larsson om laxparasiten Gyrodactylus Infektionen Gyrodactylus salaris, en laxparasit, är nu under debatt eftersom denna laxsjukdom har påträffats i en odling i norra Bohuslän i gränsbygden norra Bohuslän-Östfold. I det nu aktuella fallet

Inlämnad: 2001-11-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:211 av Jönsson, Marianne (s)

den 15 november Fråga 2001/02:211 av Marianne Jönsson s till socialminister Lars Engqvist om den neurologiska rehabiliteringen I Sverige finns omkring 60 000 personer med epilepsi varav 10 000 är barn. Tillgången till specialistvård är dock fortfarande mycket begränsad. I dag finns knappt 300 specialister i neurologi

Inlämnad: 2001-11-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:206 av Ludvigsson, Anne (s)

den 14 november Fråga 2001/02:206 av Anne Ludvigsson s till socialminister Lars Engqvist om Riksförsäkringsverket och prissättning av läkemedel Kostnaden för läkemedel är en stor utgiftspost i statens budget. Det är därför viktigt att beakta alla möjligheter till besparingar som finns. Av de läkemedel som säljs är

Inlämnad: 2001-11-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:200 av Klockare, Lennart (s)

den 13 november Fråga 2001/02:200 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om fördelning av helikoptrar Försvarsmakten har planerat att köpa in 25 nya helikoptrar hkp 14men med hänsyn till myndighetens ekonomi stannar köpet vid 18. I det senaste försvarsbeslutet och i regeringens proposition 2001/02:10

Inlämnad: 2001-11-13 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:158 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 2 november Fråga 2001/02:158 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolsponsring Företagssponsring av utbildning, både på grundskole- och gymnasienivå, blir allt vanligare. Dessvärre är regelverket kring sponsring i skolan otydligt. Näringslivets närvaro i skolan är på många sätt bra.

Inlämnad: 2001-11-02 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:52 av Moberg, Carina (s)

den 1 november Interpellation 2001/02:52 av Carina Moberg s till socialminister Lars Engqvist om sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn Att det är viktigt för varje förälder att se till att deras barn har bra sjuk- och olycksfallsförsäkring känner de flesta till. Som blivande förälder uppmärksammas man på detta

Inlämnad: 2001-11-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:143 av Hagberg, Michael (s)

den 31 oktober Fråga 2001/02:143 av Michael Hagberg s till försvarsminister Björn von Sydow om militära reservkraftverk för civil användning Föregående vinter var det stora problem med kraftförsörjningen på grund av storm och nedfall av träd över kraftledningar på landsbygden, vilket drabbade bönder och småföretagare

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:141 av Wegendal, Lars (s)

den 31 oktober Fråga 2001/02:141 av Lars Wegendal s till socialminister Lars Engqvist om handlingsprogram mot spelberoende Det är med glädje och stor tillfredsställelse jag kan konstatera att ministern givit Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram mot spelberoende. Jag kan också konstatera

Inlämnad: 2001-10-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:138 av Nenes, Christina (s)

den 30 oktober Fråga 2001/02:138 av Christina Nenes s till statsrådet Mona Sahlin om lönebidragets tak Lönebidrag är en effektiv åtgärd för att ge personer med arbetsrelaterade funktionshinder en möjlighet till arbete i näringsliv, offentlig sektor eller hos allmännyttiga organisationer. Under senare år har klyftan

Inlämnad: 2001-10-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:41 av Moberg, Carina (s)

Interpellationen är återkallad och ersatt med 2001/02:52 den 29 oktober Interpellation 2001/02:41 av Carina Moberg s till socialminister Lars Engqvist om sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn Att det är viktigt för varje förälder att se till att deras barn har bra sjuk- och olycksfallsförsäkring känner de flesta

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:135 av Torstensson, Åsa (c)

den 29 oktober Fråga 2001/02:135 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om konsumenterna och elmarknaden Under sommaren har medierna bevakat och debatterat elmarknaden. För många kom de kraftiga prishöjningarna som en överraskning. Det kanske inte borde varit så överraskande då tecknen i den riktningen

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:130 av Härstedt, Kent (s)

den 29 oktober Fråga 2001/02:130 av Kent Härstedt s till statsrådet Ingela Thalén om a-kassa och föräldraledighet I Danmark har man sex månaders lagstadgad föräldraledighet barselbarnomsorgen är naturligt anpassad till detta. Bor du då i Sverige och arbetar under danska regler tar du dina sex månader följt av eventuell

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:121 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 26 oktober Fråga 2001/02:121 av Nils-Göran Holmqvist s till näringsminister Björn Rosengren om Samhall Inom Samhallkoncernen pågår stora förändringar vad gäller myndighetsstrukturen, bl.a. kommer de regionala bolagen och dess styrelser att avvecklas. Bland lokala och regionala instanser likväl som bland handikapporganisationer

Inlämnad: 2001-10-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)