Dokument & lagar (126 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1497 av Johansson, Jörgen (c)

den 5 augusti Fråga 2003/04:1497 av Jörgen Johansson c till statsrådet Pär Nuder om regeringens styrning av myndigheter De statsvetenskapliga styrmodellerna indelas i tre grupper nämligen, administrativa, ekonomiska och informella styrmedel. Regeringen använder samtliga dessa modeller men har enligt Riksrevisionen

Inlämnad: 2004-08-05 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1259 av Johansson, Kenneth (c)

den 27 maj Fråga 2003/04:1259 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om högkostnadsskyddet inom tandvården för äldre Den 1 juni 2002 infördes högkostnadsskyddet för personer som är 65 år eller äldre inom tandvården. Sedan dess har reformen kantats av problem. Nuläget är att det finns 20 000 förhandsprövningar

Inlämnad: 2004-05-27 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:493 av Johansson, Kenneth (c)

den 13 maj Interpellation 2003/04:493 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om stärkande av patientens ställning i vården En välinformerad och delaktig patient ger säkrare vård och bättre resultat. Och dessutom kommer patienten i framtiden att vara mer informerad och ställa krav på ett helt annat

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1184 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 10 maj Fråga 2003/04:1184 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Morgan Johansson om åtgärder mot social fobi 10 15 av den vuxna befolkningen i Sverige lider av social fobi. Cirka hälften av alla med social fobi drabbas någon gång av nedstämdhet och depression. Social fobi yttrar sig exempelvis i svårigheter vid

Inlämnad: 2004-05-10 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1149 av Qarlsson, Annika (c)

den 3 maj Fråga 2003/04:1149 av Annika Qarlsson c till socialminister Lars Engqvist om rätten för utländska kvinnor att utföra abort i Sverige Det är stor skillnad på hur lång tid ett ärende tar, beroende på om det är någon som driver på i frågan eller om det är en fråga som regeringen valt att begrava i en utredning.

Inlämnad: 2004-05-03 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1107 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 23 april Fråga 2003/04:1107 av Ann-Marie Fagerström s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om lättöppnade läkemedelsförpackningar Reumatikerförbundet bedriver just nu en kampanj för att uppmärksamma problemen med att öppna olika läkemedelsförpackningar. Ett vardagligt problem som inte många av oss ägnar

Inlämnad: 2004-04-23 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1069 av Johansson, Kenneth (c)

den 14 april Fråga 2003/04:1069 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om nationellt stöd till patientinformation Inom patientinformationens område finns IT-tjänster som är utvecklade av sjukhusbibliotek. PION Patientinformation Online är det mest omfattande sökverktyget för patientinformation på

Inlämnad: 2004-04-14 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:425 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 7 april Interpellation 2003/04:425 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om hjärnskador Människans hjärna är den mest komplicerade strukturen som vi känner till. Hjärnan består av mer än 100 miljarder nervceller som var och en har så många som 10 000 kopplingar till andra nervceller. Mer än en

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1021 av Johansson, Jörgen (c)

den 1 april Fråga 2003/04:1021 av Jörgen Johansson c till socialminister Lars Engqvist om avreglering av läkemedel Många receptfria läkemedel säljs i dag på Apoteket där en åldersgräns anger vem som får köpa produkten. Samma system används vid försäljning av öl, klass 3,5, vid bensinmackar och livsmedelsaffärer. Var

Inlämnad: 2004-04-01 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:399 av Lundberg, Inger (s)

den 31 mars Interpellation 2003/04:399 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om hemservice till äldre över 80 år Antalet personer över 80 år väntas öka kraftigt. Bland dessa finns relativt många som behöver omfattande insatser i form av vård och omsorg. Därtill kommer en stor grupp, runt 2025 av populationen

Inlämnad: 2004-03-31 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:980 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 mars Fråga 2003/04:980 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om övergrepp mot kvinnor som lider av psykisk ohälsa Nyligen publicerades en studie omfattande närmare 1 400 kvinnor som varit i kontakt med den psykiatriska vården i Skåne. Studien visar att 70 hade varit utsatta för någon form

Inlämnad: 2004-03-24 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:912 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 mars Fråga 2003/04:912 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om personalbehörighet inom äldrevården En ny rapport från Socialstyrelsen visar att bristen på behörig personal inom äldreomsorgen fortfarande är stor. Nästan 40 saknar de baskunskaper som krävs inom vården. Det saknas exempelvis

Inlämnad: 2004-03-15 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:910 av Nilsson, Christin (s)

den 15 mars Fråga 2003/04:910 av Christin Nilsson s till socialminister Lars Engqvist om jämlik vård Socialstyrelsen har undersökt hur vården ser ut inom olika landsting. Det är ingen positiv bild som ges ur jämställdhetssynvinkel. Bland annat konstaterar man att väntetiderna för operation för gråstarr ofta var längre

Inlämnad: 2004-03-15 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:315 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 20 februari Interpellation 2003/04:315 av Mariam Osman Sherifay s till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om blekmedel i skönhetsprodukter För en tid sedan kunde vi läsa om hur afrikanska kvinnor, som strävar efter att bli ljusa i hyn, använde sig av olika blekmedel. Samtliga blekmedel, som används av dessa

Inlämnad: 2004-02-20 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:794 av Malmström, Louise (s)

den 19 februari Fråga 2003/04:794 av Louise Malmström s till finansminister Bosse Ringholm om scenkonstens pensionspremie År 2001 genomfördes en förändring av pensionspremiesystemet inom scenkonstområdet. Ökade kostnader kompenserades då genom ökade anslag. Från 2003 har staten frånträtt en del av sitt tidigare pensionsåtagande

Inlämnad: 2004-02-19 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:767 av Johansson, Jörgen (c)

den 13 februari Fråga 2003/04:767 av Jörgen Johansson c till socialminister Lars Engqvist om förskrivarregister för läkemedel Förskrivning av läkemedel ska, vid sidan av medicinens direkta påverkan på sjukdomen, ske på sådant sätt att kravet på såväl patientsäkerhet som samhällsekonomi tillvaratas. För att uppnå det

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:729 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 11 februari Fråga 2003/04:729 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om trafikmedicin i läkarutbildningen Vid ett seminarium om trafikmedicin i ett framtidsperspektiv framkom att svenska läkares utbildning i trafikmedicin är bristfällig. På några utbildningsorter ges bara 45 minuters undervisning

Inlämnad: 2004-02-11 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:588 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 21 januari Fråga 2003/04:588 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om människors rädsla för psykiskt sjuka En opinionsstudie visar att mer än var tredje svensk är rädd för personer med schizofreni. 71 anser att det behövs mer tvångsvård. Det förefaller som att en stor del av denna rädsla har

Inlämnad: 2004-01-21 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Interpellation 2003/04:206 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 16 december Interpellation 2003/04:206 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Lars Engqvist om situationen för unga och medelålders dementa Demenssjukdomar blir allt vanligare i Sverige. Det finns ca 150 000 demenssjuka i vårt land. Varje år insjuknar 20 000 personer. Demenssjukdomar är tydligt åldersrelaterade

Inlämnad: 2003-12-16 Besvarare: Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2003/04:464 av Gerdin, Viviann (c)

den 12 december Fråga 2003/04:464 av Viviann Gerdin c till socialminister Lars Engqvist om hjärtinfarktspatienter En arbetsgrupp inom Cardiologföreningen har gjort en undersökning och kommit fram till att 650 patienter dör i onödan på våra sjukhus. Detta anses bero på grund av otillräcklig utrustning och att utbildning

Inlämnad: 2003-12-12 Besvarare: Lars Engqvist (S)