Dokument & lagar (94 träffar)

Interpellation 2000/01:54 av Johansson, Kenneth (c)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:54 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om försämrad tandhälsa hos unga I det nuvarande tandvårdsstödet finns en speciell ersättning för ungdomstandvård. I ett landsting har man infört en gratis undersökning men det finns även landsting, som trots den extra

Inlämnad: 2000-10-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:81 av Stenmark, Rigmor (c)

den 18 oktober Fråga 2000/01:81 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om apoteksmonopolet Konflikten mellan Apoteket AB och Farmacevtförbundet visar vad monopol leder till. Monopolet ger inga alternativ, allmänheten drabbas därmed. Patienter med behov av medicin får inte den på grund av konflikt

Inlämnad: 2000-10-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:38 av Stenmark, Rigmor (c)

den 17 oktober Interpellation 2000/01:38 av Rigmor Stenmark c till socialminister Lars Engqvist om aborter i Sverige Aborter bland unga kvinnor ökar i Sverige. 300 fler aborter har utförts under första halvåret jämfört med motsvarande period från förra året, enligt statistik från Socialstyrelsen. Enligt en preliminär

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:37 av Stenmark, Rigmor (c)

den 17 oktober Interpellation 2000/01:37 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnors och barns situation i Etiopien I Sveriges television visades en dokumentärfilm om s.k. brudrov som dessvärre förekommer än i dag år 2000. Filmen handlade om en etiopisk familj. Familjen hade tre döttrar.

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:69 av Hägg, Carina (s)

den 16 oktober Fråga 2000/01:69 av Carina Hägg s till utrikesminister Anna Lindh om tortyr För Sverige är kampen mot dödsstraff en omvittnat prioriterad fråga. Genom denna vår tydlighet ser vi att vi kan påverka såväl attityder som beslut. Och liksom vår kamp mot dödsstraff ger resultat kan kampen mot tortyr ge positiva

Inlämnad: 2000-10-16 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:63 av Wallin, Gunnel (c)

den 13 oktober Fråga 2000/01:63 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om förebyggande arbete för att förhindra smittsamma könssjukdomar Sverige har under en följd av år verkligen bedrivit ett aktivt arbete för att förebygga att de smittsamma könssjukdomarna sprider sig. Nu kommer rapporterna om att könssjukdomen

Inlämnad: 2000-10-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:50 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 11 oktober Fråga 2000/01:50 av Bengt Silfverstrand s till utrikesminister Anna Lindh om återuppbyggnaden av Jugoslavien 78 dagars icke FN-sanktionerade bombningar mot Förbundsrepubliken Jugoslavien och mångåriga sanktioner mot landet har åstadkommit förödande skadeverkningar såväl mänskligt som materiellt. Tiotusentals

Inlämnad: 2000-10-11 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:38 av Arvidsson, Eva (s)

den 5 oktober Fråga 2000/01:38 av Eva Arvidsson s till socialminister Lars Engqvist om myndighetsbeslut som inte verkställs Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som ger länsstyrelserna rätt att vitesförelägga kommuner som inte verkställer domar som vunnit laga kraft. Men det finns ingen lagstiftning som skyddar

Inlämnad: 2000-10-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:36 av Karlsson, Sonia (s)

den 3 oktober Fråga 2000/01:36 av Sonia Karlsson s till försvarsminister Björn von Sydow om lokalisering av en riksanläggning för strid i bebyggelse Det finns mycket goda förutsättningar för en riksanläggning för strid i bebyggelse vid detachement P 4/Kvarn. Övningsfältet i Kvarn är 7 500 hektar med en mycket god arrondering.

Inlämnad: 2000-10-03 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Interpellation 2000/01:21 av Segelström, Inger (s)

den 27 september Interpellation 2000/01:21 av Inger Segelström s till socialminister Lars Engqvist om förslaget om abortpersonregistret De senaste dagarna har vi riksdagsledamöter fått kännedom om att Socialstyrelsen avser att inrätta ett abortpersonregister där kvinnor som tar abort registreras. Tidigare har alltid

Inlämnad: 2000-09-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:29 av Wegestål, Karin (s)

den 25 september Fråga 2000/01:29 av Karin Wegestål s till försvarsminister Björn von Sydow om Kfor-styrkornas medverkan i gripandet av krigsförbrytare Specialdomstolen för krigsbrott i Jugoslavien Haagdomstolen har nyligen efterlyst ledare för UCK, den albanska gerilla som förde krig mot den serbiska statsmakten i

Inlämnad: 2000-09-29 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:16 av Ygeman, Anders (s)

den 22 september Fråga 2000/01:16 av Anders Ygeman s till utrikesminister Anna Lindh om torterade svenska medborgare i Uruguay Den 29 september förra året arresterades de svenska medborgarna Miguel och Gerardo Giménez i Uruguay, anklagade för rån mot en livsmedelsbutik, och dömdes den 18 september i år till långvariga

Inlämnad: 2000-09-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:10 av Wegestål, Karin (s)

den 21 september Fråga 2000/01:10 av Karin Wegestål s till utrikesminister Anna Lindh om Sveriges agerande i Evian Enligt Svenska Dagbladet den 4 september 2000 ville en stor majoritet av EU-länderna avveckla sanktionerna mot Jugoslavien vid ett möte med EU:s utrikesministrar den 23 september i enlighet med ett franskt

Inlämnad: 2000-09-21 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:2 av Johansson, Kenneth (c)

den 19 september Interpellation 2000/01:002 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om hörselvård Tillgången till bra hjälpmedel anpassade efter individens behov och utprovade och erhållna inom rimlig tid är många gånger avgörande för den enskildes möjligheter till ett bra liv. Uppenbarligen finns

Inlämnad: 2000-09-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)