Dokument & lagar (23 träffar)

Interpellation 2000/01:442 av von Sydow, Tullia (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:442 av Tullia von Sydow s till socialminister Lars Engqvist om de äldre kroniskt sjukas situation Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag under åren 1997 till 2000 följt utvecklingen på äldreområdet. Resultatet föreligger i slutrapporten Äldreuppdraget och spänner över många

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de äldre kroniskt sjukas situation

Interpellation 2000/01:423 av Johansson, Morgan (s)

den 26 april Interpellation 2000/01:423 av Morgan Johansson s till socialminister Lars Engqvist om narkotikafrågan Narkotika har blivit ett växande problem i Sverige under 1990-talet. Det märks inte minst i ungdomsgenerationen. Det tycks som om både toleransen mot narkotikan och tillgängligheten har ökat. Alltfler

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: narkotikafrågan

Interpellation 2000/01:406 av Hägg, Carina (s)

den 25 april Interpellation 2000/01:406 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om kvinnobrist i vårdbolags styrelse Vi kan inte överlåta jämställdheten till marknaden. Vi vet att i de styrelser som tillsatts är det nästan alltid fler män än kvinnor och denna snedfördelning av makten kan innebära att vi

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnobrist i vårdbolags styrelse

Interpellation 2000/01:373 av Johansson, Morgan (s)

den 6 april Interpellation 2000/01:373 av Morgan Johansson s till utrikesminister Anna Lindh om säkerheten för befolkningen i norra Irak I samband med Gulfkriget 1991 gjorde kurderna i norra Irak, på västmakternas uppmaning, uppror mot Saddam Hussein. Irak slog tillbaka mycket brutalt, och upproret ledde till svåra

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:368 av Gerdin, Viviann (c)

den 6 april Interpellation 2000/01:368 av Viviann Gerdin c till socialminister Lars Engqvist om bemötandet inom sjukvården I en statlig utredning, SOU 1996:133 Jämställd vård framkom det att män och kvinnor får olika bemötande inom sjukvården även om de har likartade besvär. Studierna visar att attityderna gentemot

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: bemötandet inom sjukvården

Interpellation 2000/01:358 av Wallin, Gunnel (c)

den 3 april Interpellation 2000/01:358 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om tillgång till vård och personal inom hälso- och sjukvården Det råder stor brist på personal inom hälso- och sjukvården över hela vårt land. Det gäller de flesta kategorier av vårdpersonal och inom många specialiteer. Ute

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: tillgång till vård och personal inom hälso- och sjukvården

Interpellation 2000/01:356 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 3 april Interpellation 2000/01:356 av Siw Wittgren-Ahl s till utrikesminister Anna Lindh om Iran I Iran förekommer fruktansvärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Varje dag utsätts ett stort antal människor i Iran för brutala övergrepp från myndigheternas sida. Iran är ett av de länder som använder dödsstraff

Inlämnad: 2001-04-03 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Iran

Interpellation 2000/01:355 av Andersson, Marianne (c)

den 3 april Interpellation 2000/01:355 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om israel och bosättningarna Situationen i Mellanöstern är svårare än någonsin. Våldet trappas upp på båda sidor. Skillnaden är att vedergällningarna från övermakten Israels sida är mycket starkare än från palestiniernas.

Inlämnad: 2001-04-03 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:328 av von Sydow, Tullia (s)

den 16 mars Interpellation 2000/01:328 av Tullia von Sydow s till socialminister Lars Engqvist om värn för äldre Ofta kan vi i medierna se reportage om brott mot äldre. Ofta är det dramatiska händelser som speglas. Även om vi vet att det ändå är ganska tryggt i vårt land, så är detta något som naturligtvis upprör och

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: värn för äldre

Interpellation 2000/01:303 av Johansson, Kenneth (c)

den 8 mars Interpellation 2000/01:303 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om bristen på personliga assistenter Reformen om personlig assistans infördes med Centerpartiet i regeringsställning. Reformen innebär stöd och service till vissa funktionshindrade. Reformen har inneburit en ökad frihet och

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: bristen på personliga assistenter

Interpellation 2000/01:261 av Härstedt, Kent (s)

den 16 februari Interpellation 2000/01:261 av Kent Härstedt s till socialminister Lars Engqvist om serveringstillstånd för näringsidkare i Öresundsregionen Regeringen har i dagarna sänt ut en lagrådsremiss rörande Vissa ändringar i alkohollagenBl.a. omfattar lagrådsremissen serveringstider. Regeringens utgångspunkt

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:185 av Ygeman, Anders (s)

den 12 december Interpellation 2000/01:185 av Anders Ygeman s till socialminister Lars Engqvist om skönhetsoperationer för minderåriga I TV-programmet Svart eller Vitt på TV 4 den 21 november skildrades hur mindre nogräknade plastikkirurger utan större betänkligheter erbjöd sig att för grova pengar göra bröstförstoringar

Inlämnad: 2000-12-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:171 av Fransson, Sonja (s)

den 6 december Interpellation 2000/01:171 av Sonja Fransson s till socialminister Lars Engqvist om funktionshindrade i öststatsländerna I Ryssland och övriga Östeuropa omhändertar staten barn med funktionshinder. Även barn som är utvecklingsstörda omhändertas och skickas till institutioner där det stora flertalet därefter

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: funktionshindrade i öststatsländerna

Interpellation 2000/01:167 av Ygeman, Anders (s)

den 5 december Interpellation 2000/01:167 av Anders Ygeman s till utrikesminister Anna Lindh om Vitryssland I dagarna har flera svenska organisationer startat ett upprop och namninsamling för att försöka klara upp de försvinnanden som skett i Vitryssland, särskilt har uppmärksammats filmaren Dimitrij Zavadskij, politikern

Inlämnad: 2000-12-05 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:175 av Fransson, Sonja (s)

den 1 december Interpellation 2000/01:175 av Sonja Fransson s till socialminister Lars Engqvist om östrogenbehandling Miljoner kvinnor i världen behandlas i dag med östrogen för att minska klimakteriebesvären. I Sverige skrivs östrogen ut till 40 av alla kvinnor i klimakteriet och denna förskrivning ökar snabbt. Ofta

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:92 av Sellén, Birgitta (c)

den 7 november Interpellation 2000/01:92 av Birgitta Sellén c till justitieminister Thomas Bodström om droganvändandet i Sverige Droganvändandet ökar i Sverige. Ungdomar som missbrukar droger utsätter sig själva för experiment med sin psykiska och fysiska hälsa på ett sätt som ingen forskare skulle drömma om att utsätta

Inlämnad: 2000-11-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:70 av Ek, Lena (c)

den 26 oktober Interpellation 2000/01:70 av Lena Ek c till socialminister Lars Engqvist om kvaliteten i förlossningsvården Nu går en våg av nedläggningar av förlossnings- och BB-avdelningar över Sverige. Kiruna, Piteå, Kalix, Ängelholm, Bollnäs, Stockholm och Torsby är några exempel. Det ger resvägar på uppemot 20

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:68 av Stenmark, Rigmor (c)

den 26 oktober Interpellation 2000/01:68 av Rigmor Stenmark c till statsminister Göran Persson om dödsstraffet Inför det nära förestående presidentvalet i USA där en av kandidaterna, Georg Bush, förespråkar dödsstraff, aktualiseras på nytt frågan: Vilka åtgärder kommer Sverige att vidta för att förmå länder med dödsstraff att förbjuda detta straff

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:54 av Johansson, Kenneth (c)

den 23 oktober Interpellation 2000/01:54 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om försämrad tandhälsa hos unga I det nuvarande tandvårdsstödet finns en speciell ersättning för ungdomstandvård. I ett landsting har man infört en gratis undersökning men det finns även landsting, som trots den extra

Inlämnad: 2000-10-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:38 av Stenmark, Rigmor (c)

den 17 oktober Interpellation 2000/01:38 av Rigmor Stenmark c till socialminister Lars Engqvist om aborter i Sverige Aborter bland unga kvinnor ökar i Sverige. 300 fler aborter har utförts under första halvåret jämfört med motsvarande period från förra året, enligt statistik från Socialstyrelsen. Enligt en preliminär

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering