Dokument & lagar (131 träffar)

Interpellation 2000/01:5 av Torstensson, Åsa (c)

den 19 september Interpellation 2000/01:5 av Åsa Torstensson c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Sveriges kommuner Regeringens ansvarige för omställningspolitiken efter försvarsbeslutet har i olika medier uttalat sig om utvecklingen av Sveriges kommuner. Sammanslagning med större grannkommuner är regeringens tjänsteman,

Inlämnad: 2000-09-19 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:22 av Sandström, Åke (c)

den 28 september Interpellation 2000/01:22 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om nya regler för transportbidrag Transportbidraget har stor betydelse när det gäller att minska avståndsberoende nackdelar för företag i glesbygd, vilka har långa avstånd till marknaden. Under försommaren fick ett antal

Inlämnad: 2000-09-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:18 av Stenmark, Rigmor (c)

den 27 september Interpellation 2000/01:18 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om vindkraftsutbyggnaden Debatten går hög när det gäller etablering av vindkraft i Öregrundsgrepen, Uppsala län. Det hävdas bl.a. att vindkraften har ett behov av subventioner på 60 från skattebetalarna. I debatten

Inlämnad: 2000-09-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:68 av Stenmark, Rigmor (c)

den 26 oktober Interpellation 2000/01:68 av Rigmor Stenmark c till statsminister Göran Persson om dödsstraffet Inför det nära förestående presidentvalet i USA där en av kandidaterna, Georg Bush, förespråkar dödsstraff, aktualiseras på nytt frågan: Vilka åtgärder kommer Sverige att vidta för att förmå länder med dödsstraff att förbjuda detta straff

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:37 av Stenmark, Rigmor (c)

den 17 oktober Interpellation 2000/01:37 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnors och barns situation i Etiopien I Sveriges television visades en dokumentärfilm om s.k. brudrov som dessvärre förekommer än i dag år 2000. Filmen handlade om en etiopisk familj. Familjen hade tre döttrar.

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:167 av Ygeman, Anders (s)

den 5 december Interpellation 2000/01:167 av Anders Ygeman s till utrikesminister Anna Lindh om Vitryssland I dagarna har flera svenska organisationer startat ett upprop och namninsamling för att försöka klara upp de försvinnanden som skett i Vitryssland, särskilt har uppmärksammats filmaren Dimitrij Zavadskij, politikern

Inlämnad: 2000-12-05 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:153 av Stenmark, Rigmor (c)

den 28 november Interpellation 2000/01:153 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om trängseln på tåget från Uppsala till Stockholm Tågtrafiken har en mycket viktig roll att fylla i transportsystemet. Resande med tåg måste uppmuntras då det bidrar till att minska trafiken på våra redan hårt belastade

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:151 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 28 november Interpellation 2000/01:151 av Sven-Erik Österberg s till näringsminister Björn Rosengren om Mälarbanan Stockholm Mälarregionen är en viktig del av Sverige. På en yta som motsvarar mindre än 6 av Sveriges yta finns ca 2,6 miljoner invånare, vilket är nästan 30 av landets befolkning. Fyra av landets största

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:149 av Sellén, Birgitta (c)

den 24 november Interpellation 2000/01:149 av Birgitta Sellén c till statsrådet Britta Lejon om ungdomars möjligheter i demokratiska verksamheter Människor måste få lära sig redan som barn att de har en röst, att den är något värd, att den spelar roll. Många människor uppfattar helt enkelt inte att de kan vara med

Inlämnad: 2000-11-24 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Interpellation 2000/01:142 av Torstensson, Åsa (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:142 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om flygets miljöpåverkan Den ökade växthuseffekten är vårt kanske största globala miljöproblem. För att motverka de dramatiska effekter som kan bli följden av en global uppvärmning behövs internationella överenskommelser

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:141 av Sellén, Birgitta (c)

den 22 november Interpellation 2000/01:141 av Birgitta Sellén c till näringsminister Björn Rosengren om järnvägens roll i det framtida transportsystemet Det samlade transportsystemet står i dag för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Samtidigt tyder alla prognoser på att transporterna, både av människor och gods,

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:140 av Gerdin, Viviann (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:140 av Viviann Gerdin c till näringsminister Björn Rosengren om transportsystemet Transportsystemet står i dag för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Alla prognoser tyder på att utsläppen från transporterna kommer att öka. Att förändra dagens till stora delar fossilbaserade

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:139 av Sandström, Åke (c)

den 22 november Interpellation 2000/01:139 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om fossilbränsleanvändningen Mänsklighetens påverkan på den naturliga växthuseffekten kan få ödesdigra konsekvenser för både nu levande generationer och för kommande generationer. Främst drabbas utvecklingsländerna som

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:121 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 november Interpellation 2000/01:121 av Birgitta Sellén c till näringsminister Björn Rosengren om Sandöbrons framtid Vad ska hända med Sandöbron Hur blir det om den tunga trafiken förbjuds på Sandöbron Detta är frågor som oroar väldigt många, speciellt i Ådalen. Anledningen till oron är att Vägverket vill stänga

Inlämnad: 2000-11-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:144 av Bergström, Sven (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:144 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om uteblivna snabbtåg på Mälarbanan Det har i dagarna kommit fram uppgifter som tyder på att den framgångsrika utvecklingen av tågtrafiken i Mälardalen drabbas av ett allvarligt bakslag. Allt tyder på att den tidtabell

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:445 av Skoog, Christer (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:445 av Christer Skoog s till näringsminister Björn Rosengren om sockenkataloger Sockenkatalogen är ett sätt att söka sina rötter. Det är ett förteckningssystem för kyrkoarkiv. Det finns olika projekt inom den organisation som kallas SVAR och ett av dem avser digitalisering av sockenkataloger.

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:301 av Lekberg, Sören (s)

den 8 mars Interpellation 2000/01:301 av Sören Lekberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyte av körkort I slutet av januari fick jag ett brev från en person i min valkrets som förgäves försökt få sitt körkort från Isle of Man utbytt mot ett svenskt körkort. Brevskrivaren är bosatt i Sverige sedan 1996 och

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:212 av Ek, Lena (c)

den 15 januari Interpellation 2000/01:212 av Lena Ek c till försvarsminister Björn von Sydow om elavbrott Under jul- och nyårshelgen har stora områden runt Vänern och Vättern drabbats av elavbrott. Ett snöoväder med i Östergötland runt 3 dm blötsnö medförde att träd böjdes och ibland knäcktes över ledningar vilket

Inlämnad: 2001-01-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:275 av Andersson, Margareta (c)

den 21 februari Interpellation 2000/01:275 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om lönebidragets framtid Alltsedan lönebidraget infördes i svensk arbetsmarknadspolitik har systemet varit av stor betydelse för arbetshandikappades möjligheter att få ta del av den svenska arbetsmarknaden. Lönebidraget

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:204 av Lundberg, Inger (s)

den 27 december Interpellation 2000/01:204 av Inger Lundberg s till näringsminister Björn Rosengren om designinsatser i företag Näringsdepartementet har under året låtit utvärdera det system med designcheckar, som avvecklades av ALMI fr.o.m. år 2000. Kostnaderna för checkarna var förhållandevis begränsade, drygt 3

Inlämnad: 2000-12-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)