Dokument & lagar (121 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1268 av Bergström, Sven (c)

den 18 maj Fråga 2000/01:1268 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om godstrafik på järnväg I debatten om framtida transporter framhålls ofta, inte minst för miljöns skull, att strävan bör vara att föra över mer och mer av de långväga godstransporterna på järnväg och sjöfart medan lastbilen har

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1233 av Pettersson, Marina (s)

den 16 maj Fråga 2000/01:1233 av Marina Pettersson s till näringsminister Björn Rosengren om skolskjutsar Trafikutskottet behandlade i dag, tisdagen den 15 maj år 2001, motionen T454 om ändrad lagstiftning för bussfickor vid vägrenen och omkörningsförbud av skolskjutsar. Motionen tar upp behovet av en ändrad lagstiftning

Inlämnad: 2001-05-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1208 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 11 maj Fråga 2000/01:1208 av Nils-Göran Holmqvist s till näringsminister Björn Rosengren om bro eller färja till Vinön I Sveriges fjärde största sjö Hjälmaren finns en ö som heter Vinön. Den har i dag ca 100 fast boende och 500600 sommarboende. För att göra det möjligt att färdas till och från ön har Vägverket

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1207 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 11 maj Fråga 2000/01:1207 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till näringsminister Björn Rosengren om villkoren för handikappade egenföretagare Som bekant har personer med olika funktionshinder svårt att få anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Samtidigt har många av dem idéer och vilja att bli egenföretagare.

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1206 av Andersson, Margareta (c)

den 11 maj Fråga 2000/01:1206 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om god postservice i hela landet Följande är citat ur ett brev ställt till postkunderna i Malmbäcksområdet, Nässjö kommun. Bäste Postkund Antalet lantbrevbärarlinjer kommer att bli färre och varje lantbrevbärare kommer att köra

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1203 av Lundberg, Inger (s)

den 10 maj Fråga 2000/01:1203 av Inger Lundberg s till utrikesminister Anna Lindh om stöd till palestininerna När konflikten i Mellanöstern trappats upp har svårigheterna för palestinierna ökat dramatiskt. För ett par år sedan besökte ett palestinskt fotbollslag för första gången Sverige. Det var 14-åriga pojkar, som

Inlämnad: 2001-05-10 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1181 av Juholt, Håkan (s)

den 9 maj Fråga 2000/01:1181 av Håkan Juholt s till näringsminister Björn Rosengren om tillgång till bredband till rimligt pris Regeringen har som mål att alla medborgare i hela landet ska få tillgång till bredband till ett rimligt pris. Det är nödvändigt för att tillväxt och utveckling inte ska begränsas till några

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1166 av Sandström, Åke (c)

den 7 maj Fråga 2000/01:1166 av Åke Sandström c till försvarsminister Björn von Sydow om människors säkerhet vid bristande framkomlighet Med utgångspunkt i försvarsministerns intresse för problemen kring samhällets sårbarhet vill jag beskriva en aktuell situation med bäring på detta tema. Vi har nu en situation i många

Inlämnad: 2001-05-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:450 av Zakrisson, Kristina (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:450 av Kristina Zakrisson s till statsrådet Mona Sahlin om kostnader för datakommunikation Den nya tekniken som inte är så ny längre sågs av många som lösningen på glesbygdens problem. Den har tyvärr visat sig ha ungefär samma problem och nackdelar, åtminstone för oss i Norrbottens

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kostnader för datakommunikation

Interpellation 2000/01:445 av Skoog, Christer (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:445 av Christer Skoog s till näringsminister Björn Rosengren om sockenkataloger Sockenkatalogen är ett sätt att söka sina rötter. Det är ett förteckningssystem för kyrkoarkiv. Det finns olika projekt inom den organisation som kallas SVAR och ett av dem avser digitalisering av sockenkataloger.

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1048 av Zakariasén, Helena (s)

den 10 april Fråga 2000/01:1048 av Helena Zakariasén s till näringsminister Björn Rosengren om situationen i Karlskoga Vi har i dagarna fått beskedet att Bofors Defence i Karlskoga tvingas varsla ytterligare 135 anställda. Det här är ett tungt slag mot kommunen. I Karlskoga pågår just nu ett intensivt omställningsarbete

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:373 av Johansson, Morgan (s)

den 6 april Interpellation 2000/01:373 av Morgan Johansson s till utrikesminister Anna Lindh om säkerheten för befolkningen i norra Irak I samband med Gulfkriget 1991 gjorde kurderna i norra Irak, på västmakternas uppmaning, uppror mot Saddam Hussein. Irak slog tillbaka mycket brutalt, och upproret ledde till svåra

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1024 av Sköldestig, Berndt (s)

den 6 april Fråga 2000/01:1024 av Berndt Sköldestig s till näringsminister Björn Rosengren om Saabs deltagande i A 380-projektet Saab har deltagit i utvecklingsarbetet på A 380 sedan 1997. År 1999 slöts ett s.k. Frame Work Agreement som är en ömsesidig avsiktsförklaring om ett industriellt deltagande med riskdelning

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1012 av Zakariasen, Helena (s)

den 5 april Fråga 2000/01:1012 av Helena Zakariasén s till försvarsminister Björn von Sydow om utbildning av nazister inom försvaret Enligt en granskning som tidningen Värnpliktsnytt gjort så finns minst 62 nazister krigsplacerade för att kunna försvara Sverige i en krigssituation. Flera av dessa har också dömts för

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1008 av Johansson, Kenneth (c)

den 5 april Fråga 2000/01:1008 av Kenneth Johansson c till näringsminister Björn Rosengren om järnvägskapaciteten mellan Falun och Borlänge Järnvägen mellan Falun och Borlänge är en del av Bergslagsbanan där mycket stora mängder gods transporteras. Denna sträcka har mycket låg standard med enkelspår och ett utnyttjande

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1006 av Kerimo, Yilmaz (s)

den 4 april Fråga 2000/01:1006 av Yilmaz Kerimo s till utrikesminister Anna Lindh om historieforskning om folkmord i Turkiet Inför riksdagens behandling av ett betänkande om de mänskliga rättigheterna, har frågan om den svenska regeringen bör erkänna folkmordet på assyrier/syrianer och kaldéer som ett historiskt faktum,

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1005 av Bergström, Sven (c)

den 4 april Fråga 2000/01:1005 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om fungerande godstrafik Det är viktigt för både företag och privatpersoner att det finns en fungerande godstrafik i hela Sverige vare sig den sker med lastbil, flyg, sjöfart eller järnväg. Järnvägen har som ett miljövänligt transportslag

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:356 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 3 april Interpellation 2000/01:356 av Siw Wittgren-Ahl s till utrikesminister Anna Lindh om Iran I Iran förekommer fruktansvärda kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Varje dag utsätts ett stort antal människor i Iran för brutala övergrepp från myndigheternas sida. Iran är ett av de länder som använder dödsstraff

Inlämnad: 2001-04-03 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Iran

Interpellation 2000/01:355 av Andersson, Marianne (c)

den 3 april Interpellation 2000/01:355 av Marianne Andersson c till utrikesminister Anna Lindh om israel och bosättningarna Situationen i Mellanöstern är svårare än någonsin. Våldet trappas upp på båda sidor. Skillnaden är att vedergällningarna från övermakten Israels sida är mycket starkare än från palestiniernas.

Inlämnad: 2001-04-03 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:347 av Lekberg, Sören (s)

den 2 april Interpellation 2000/01:347 av Sören Lekberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyte av körkort I slutet av januari fick jag ett brev från en person i min valkrets som förgäves försökt få sitt körkort från Isle of Man utbytt mot ett svenskt körkort. Brevskrivaren är bosatt i Sverige sedan 1996 och

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: utbyte av körkort