Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1419 av Stenmark, Rigmor (c)

den 15 juni Fråga 2000/01:1419 av Rigmor Stenmark c till statsminister Göran Persson om åtgärder mot dödsstraffet Nu har det hänt igen, det som det borde vara stopp för. Dödsstraff i USA har verkställts, Timothy McVeigh, en inhemsk terrorist i USA:s historia miste i går sitt liv. Vad han har gjort går inte att försvara

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:153 av Stenmark, Rigmor (c)

den 28 november Interpellation 2000/01:153 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om trängseln på tåget från Uppsala till Stockholm Tågtrafiken har en mycket viktig roll att fylla i transportsystemet. Resande med tåg måste uppmuntras då det bidrar till att minska trafiken på våra redan hårt belastade

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:217 av Stenmark, Rigmor (c)

den 14 november Fråga 2000/01:217 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om säkerheten i svenska tunnlar Den svåra olyckan i Kaprun, Österrike, aktualiserar frågor om säkerheten i våra egna tunnelsystem. Ett stort antal exempel på tunnlar som inte uppfyller den säkerhet som man som passagerare har

Inlämnad: 2000-11-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:68 av Stenmark, Rigmor (c)

den 26 oktober Interpellation 2000/01:68 av Rigmor Stenmark c till statsminister Göran Persson om dödsstraffet Inför det nära förestående presidentvalet i USA där en av kandidaterna, Georg Bush, förespråkar dödsstraff, aktualiseras på nytt frågan: Vilka åtgärder kommer Sverige att vidta för att förmå länder med dödsstraff att förbjuda detta straff

Inlämnad: 2000-10-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:37 av Stenmark, Rigmor (c)

den 17 oktober Interpellation 2000/01:37 av Rigmor Stenmark c till jordbruksminister Margareta Winberg om kvinnors och barns situation i Etiopien I Sveriges television visades en dokumentärfilm om s.k. brudrov som dessvärre förekommer än i dag år 2000. Filmen handlade om en etiopisk familj. Familjen hade tre döttrar.

Inlämnad: 2000-10-17 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Interpellation 2000/01:18 av Stenmark, Rigmor (c)

den 27 september Interpellation 2000/01:18 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om vindkraftsutbyggnaden Debatten går hög när det gäller etablering av vindkraft i Öregrundsgrepen, Uppsala län. Det hävdas bl.a. att vindkraften har ett behov av subventioner på 60 från skattebetalarna. I debatten

Inlämnad: 2000-09-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)