Dokument & lagar (59 träffar)

GBL

Skriftlig fråga 2000/01:1554 av Sellén, Birgitta (c)

den 7 augusti Fråga 2000/01:1554 av Birgitta Sellén c till socialminister Lars Engqvist om GBL I Göteborg har många ungdomar fraktats medvetslösa till sjukhus efter att ha intagit lösningsmedlet GBL.Denna tragiska nyhetsrapport känns igen även från andra orter i landet. Jag har vid upprepade tillfällen tagit upp problemet

Inlämnad: 2001-08-07 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1542 av Johansson, Kenneth (c)

den 2 augusti Fråga 2000/01:1542 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om en hjälpmedelsutredning Tillgången till bra hjälpmedel anpassade efter individens behov och utprovade och erhållna inom rimlig tid är många gånger avgörande för den enskildes möjligheter till ett bra liv. Jag och Centerpartiet

Inlämnad: 2001-08-02 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1428 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 15 juni Fråga 2000/01:1428 av Lena Sandlin-Hedman s till socialminister Lars Engqvist om IT, demokrati och funktionshinder Aktuell internationell såväl som nationell handikappolitik fokuserar på medborgarperspektivet. Det innefattar inte bara rättigheten till delaktighet utan också skyldigheter för den enskilde

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1415 av Wallin, Gunnel (c)

den 15 juni Fråga 2000/01:1415 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om tillgänglighet för nikotinläkemedel Varje medborgare som är rökare och som beslutar sig för att sluta röka, avgör den egna hälsan och även hälsoekonomin. Sommaren lockar till ett friskare liv och enligt en undersökning planerar sju

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1412 av Norlander, Göran (s)

den 15 juni Fråga 2000/01:1412 av Göran Norlander s till socialminister Lars Engqvist om vårdavgifter för rättspsykiatrisk vård En person som dömts till rättspsykiatrisk vård betalar själv vårdavgiften, trots att dessa personer vanligtvis är helt medellösa. Detta leder till att när utskrivning sker kan vederbörande

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1333 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 1 juni Fråga 2000/01:1333 av Lena Sandlin-Hedman s till socialminister Lars Engqvist allmäntjänstgöring De senaste två åren har problemen snabbt ökat när det gäller att besätta AT-läkartjänsterna i Norrlandslandstingen och övriga glesbygdslän. Bristen på nyexaminerade läkare som ska påbörja AT och därefter gå vidare

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1332 av Gerdin, Viviann (c)

den 1 juni Fråga 2000/01:1332 av Viviann Gerdin c till socialminister Lars Engqvist om mammografi Enligt en undersökning har det fastställts att dödligheten i bröstcancer nästan halverats med mammografi. Orsakerna till detta är att kvinnor har erbjudits mammografi och att cancern därigenom har upptäckts på ett tidigt

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1331 av Wallin, Gunnel (c)

den 31 maj Fråga 2000/01:1331 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om läkemedel för behov under utlandssemester Öppna gränser och fri rörlighet för människor inom EU är begrepp som medborgarna förknippar med medlemsskapet i EU. I verkligheten ser situationen ut på ett annat sätt. Enligt reglerna i

Inlämnad: 2001-06-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1309 av Johansson, Kenneth (c)

den 30 maj Fråga 2000/01:1309 av Kenneth Johansson c till socialminister Lars Engqvist om vinst vid produktion av välfärdstjänster I rapporten Solidaritet och valfrihetsom lades fram av Kommunal i samband med deras kongress under maj månad, framkom att privata vinstintressen måste ses som en förutsättning för ökad

Inlämnad: 2001-05-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1273 av Svensson, Per-Olof (s)

den 21 maj Fråga 2000/01:1273 av Per-Olof Svensson s till socialminister Lars Engqvist om tandvård Regeringen har aviserat förbättrade möjligheter för personer över 65 år att kunna få tandläkarhjälp genom ökade statsbidrag för den typen av tandläkarinsatser. Det är naturligtsvis bra, men som det verkar, inte tillräckligt.

Inlämnad: 2001-05-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1250 av Lundberg, Inger (s)

den 18 maj Fråga 2000/01:1250 av Inger Lundberg s till socialminister Lars Engqvist om stöd till barnfamiljer i kontakterna med skolan Gårdagens LO-rapport om skolan bekräftar den stora utmaning, som ligger i målet att alla barn ska få samma chanser i skolan. Särskilt utsatta är de barn, vars familjer har tunga sociala

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1220 av Wallin, Gunnel (c)

den 14 maj Fråga 2000/01:1220 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om hivpositiva narkomaners situation Enligt en rapport från socialläkare Anders Anell, angående hivpositiva i Stockholm, sägs det att det i dag inte finns ett enda ställe med adekvata resurser att placera aidssjuka och döende narkomaner

Inlämnad: 2001-05-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1174 av Axelsson, Lennart (s)

den 8 maj Fråga 2000/01:1174 av Lennart Axelsson s till socialminister Lars Engqvist om kroniskt obstruktiv lungsjukdom En man som jag fått kontakt med via hjärt- och lungsjukas förening beskriver sin situation på följande sätt: Jag lider av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, och måste använda syrgas 24 timmar om

Inlämnad: 2001-05-08 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:442 av von Sydow, Tullia (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:442 av Tullia von Sydow s till socialminister Lars Engqvist om de äldre kroniskt sjukas situation Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag under åren 1997 till 2000 följt utvecklingen på äldreområdet. Resultatet föreligger i slutrapporten Äldreuppdraget och spänner över många

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: de äldre kroniskt sjukas situation

Skriftlig fråga 2000/01:1139 av Marcusdotter, Eva (s)

den 27 april Fråga 2000/01:1139 av Eva Marcusdotter s till socialminister Lars Engqvist om ideellt skadestånd och försörjningsstöd Den som i dag får ett ideellt skadestånd för kränkning i samband med brott kan av socialtjänsten nekas försörjningsstöd, eftersom behovet av försörjning anses kunna tillgodoses genom skadeståndet.

Inlämnad: 2001-04-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1130 av Ek, Lena (c)

den 27 april Fråga 2000/01:1130 av Lena Ek c till socialminister Lars Engqvist om abortregister Socialstyrelsen har lämnat ett förslag till regeringen om registrering av namn och personnummer i ett särskilt register på den som genomgår abort. Att bli gravid och inte kunna eller vilja fullfölja graviditeten är en mycket

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:423 av Johansson, Morgan (s)

den 26 april Interpellation 2000/01:423 av Morgan Johansson s till socialminister Lars Engqvist om narkotikafrågan Narkotika har blivit ett växande problem i Sverige under 1990-talet. Det märks inte minst i ungdomsgenerationen. Det tycks som om både toleransen mot narkotikan och tillgängligheten har ökat. Alltfler

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: narkotikafrågan

Interpellation 2000/01:406 av Hägg, Carina (s)

den 25 april Interpellation 2000/01:406 av Carina Hägg s till socialminister Lars Engqvist om kvinnobrist i vårdbolags styrelse Vi kan inte överlåta jämställdheten till marknaden. Vi vet att i de styrelser som tillsatts är det nästan alltid fler män än kvinnor och denna snedfördelning av makten kan innebära att vi

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnobrist i vårdbolags styrelse

Skriftlig fråga 2000/01:1093 av Sellén, Birgitta (c)

den 23 april Fråga 2000/01:1093 av Birgitta Sellén c till socialminister Lars Engqvist om lanseringsfester för cigaretter Tobaksbolaget Austria Tabak bjuder in ungdomar mellan 18 och 25 år till lanseringsfester för cigaretter. Under hösten 2000 inbjöds ungdomar till dessa fester och på inbjudningarna var varumärkets

Inlämnad: 2001-04-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1063 av Wallin, Gunnel (c)

den 18 april Fråga 2000/01:1063 av Gunnel Wallin c till socialminister Lars Engqvist om glukosamin Läkemedelsverket har i sin utredning fastlagt att produkter med det kroppsegna ämnet glukosamin ska klassificeras som läkemedel. Detta kommer att drabba 100 000 personer som regelbundet använder hälsopreparat med glukosamin.

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering