Dokument & lagar (761 träffar)

Interpellation 2015/16:673 av Emanuel Öz (S)

Interpellation 2015/16:673 Erkännande av folkmordet 1915 seyfo av Emanuel Öz S till Utrikesminister Margot Wallström S I mars 2010 beslutade riksdagen, med stöd av Socialdemokraterna, att erkänna folkmordet, även kallat seyfo, på bland andra syrianer/assyrier, armenier med flera år 1915 i nuvarande Turkiet. Den förra alliansregeringen

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:673 av Emanuel Öz (S) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Erkännande av folkmordet 1915 (seyfo)

Skriftlig fråga 2015/16:1274 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2015/16:1274 Handlingsplan för fungerande Öresundspendling av Kristina Yngwe C till Statsrådet Anna Johansson S Id-kravens införande har på många sätt skapat problem för Öresundsintegrationen, inte minst för de personer som dagligen pendlar över Öresundsbron. Många pendlare har valt att säga upp sig från sitt jobb

Inlämnad: 2016-05-24 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1274 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1250 av Jan-Olof Larsson (S)

Fråga 2015/16:1250 Båtregister av Jan-Olof Larsson S till Statsrådet Anna Johansson S I min hemkommun Sotenäs likväl som i många andra kustkommuner påträffas övergivna båtar. De ligger angjorda i eller utanför kommunala hamnar, vid båtklubbar eller någonstans i skärgården. Oftast är det båtar som inte är stulna eller

Inlämnad: 2016-05-19 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1250 av Jan-Olof Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1227 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2015/16:1227 Banavgiftshöjningar för järnväg av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Godstågsbolagen som är verksamma i vårt land är pressade och flera av dem har gått i konkurs. Under perioden 2008 2014 var den genomsnittliga förlusten för godstågsbolagen tillsammans ca 400 miljoner per år. Det finns

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1227 av Anders Åkesson (C) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1224 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2015/16:1224 Avgiftshöjningar för sjötransporter på de inre vattenvägarna av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Sjöfartsverket lade den 15 mars i år fram ett förslag om nya farledsavgifter. Förslaget har enligt Sjöfartsverket tagits fram i syfte att möta den pågående strukturomvandlingen av sjönäringen

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1224 av Anders Åkesson (C) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1193 av Monica Haider (S)

Fråga 2015/16:1193 Plankorsningar på Södra stambanan av Monica Haider S till Statsrådet Anna Johansson S På Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm finns det fortfarande ett antal plankorsningar kvar. Det vi kan se är att bommar inte alltid fungerar och att olycksrisken ökar. Enligt Trafikverkets statistik sker det

Inlämnad: 2016-05-10 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1193 av Monica Haider (S) (pdf, 70 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1156 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2015/16:1156 Risker med LFV:s etablering i Norge av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Sedan år 2010 är flygtrafikledningen vid svenska flygplatser konkurrensutsatt. Konkurrensutsättningen gjordes för att regionala och statliga flygplatser skulle kunna påverka sina kostnader för flygtrafikledningstjänst

Inlämnad: 2016-04-26 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1156 av Anders Åkesson (C) (pdf, 82 kB)

Interpellation 2015/16:540 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2015/16:540 UD-rapporter om mänskliga rättigheter av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Margot Wallström S Regeringen har presenterat sin utrikespolitik som feministisk, aktiv, orädd och konstruktiv. Så lät det senast i utrikesdeklarationen för 2016. Regeringen hävdar även att Sveriges engagemang för

Inlämnad: 2016-04-08 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:540 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: UD-rapporter om mänskliga rättigheter

Skriftlig fråga 2015/16:1075 av Börje Vestlund (S)

Fråga 2015/16:1075 Öppna hbt-personer i Saudiarabien av Börje Vestlund S till Utrikesminister Margot Wallström S Det är sedan tidigare känt att Saudiarabien har dödsstraff för homosexuella handlingar och även verkställer sådana. Nu vill en åklagare i Jidda införa dödsstraff även för öppna hbt-personer, även om inga sexuella

Inlämnad: 2016-04-07 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1075 av Börje Vestlund (S) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:520 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2015/16:520 Stångådalsbanan av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Regionförstoring och att ingå i storstadsregionernas intresseområden är för orter i vårt land både en spännande utmaning och en överlevnadsfråga. Regionförstoringen i sin tur är helt beroende av en pålitlig och modern transportinfrastruktur.

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:520 av Anders Åkesson (C) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Stångådalsbanan

Skriftlig fråga 2015/16:1037 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2015/16:1037 Förskottering av infrastrukturinvesteringar av Kristina Yngwe C till Statsrådet Anna Johansson S En fungerande kollektivtrafik är avgörande för människors rörlighet och en regions tillväxt. I Skåne är det viktigt med fungerande pendlingstrafik mellan östra och västra sidan för ett rundare och mer sammanhållet

Inlämnad: 2016-03-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1037 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S)

Fråga 2015/16:1025 Enhetligt avgiftssystem för kollektivtrafik av Adnan Dibrani S till Statsrådet Anna Johansson S Gränsdragningsproblem för våra regionala trafiksystem är verklighet för många resenärer i dag. I gränstrakter mellan regioner och län finns många exempel på krångligheter som fördyrar och försvårar för resenärer.

Inlämnad: 2016-03-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1025 av Adnan Dibrani (S) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:914 av Agneta Gille (S)

Fråga 2015/16:914 Internationell medling av Agneta Gille S till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige har en stolt historia av att vara en viktig del i fredsprocesser runt om i världen. Landet har varit en ledande nation i internationell medling. Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld och Olof Palme var alla nära förknippade

Inlämnad: 2016-03-03 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:914 av Agneta Gille (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:906 av Solveig Zander (C)

Fråga 2015/16:906 Dalabanans framtid av Solveig Zander C till Statsrådet Anna Johansson S Trafikverket har i förslag till järnvägsplan för 2017 beskrivit risken för hastighetssänkningar på Dalabanan mellan Uppsala och Hedemora. Enligt Dalabanans intressenter skulle hastighetssänkningarna kunna innebär förlängda restider

Inlämnad: 2016-03-03 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:906 av Solveig Zander (C) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2015/16:436 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2015/16:436 Frisläppande av Nadija Savtjenko av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Margot Wallström S Efter den folkrättsvidriga annekteringen av Krim tillfångatogs ett antal ukrainska medborgare och fördes till Ryssland. Bland dem finns en parlamentariker och Europarådskollega från ukrainska parlamentet

Inlämnad: 2016-02-25 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2015/16:436 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:845 av Anders Åkesson (C)

Fråga 2015/16:845 Fusk med parkeringstillstånd av Anders Åkesson C till Statsrådet Anna Johansson S Under hösten uppmärksammades omfattande fusk med handikapptillstånd för parkering. Uppmärksamheten medförde att infrastrukturministern kallade till dialogmöten för att diskutera hur fusket kan stoppas. Det sas att många

Inlämnad: 2016-02-23 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:845 av Anders Åkesson (C) (pdf, 66 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:801 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2015/16:801 Västsvenska paketet av Rickard Nordin C till Statsrådet Anna Johansson S Debatten i Göteborg kring Västsvenska paketet har fortfarande inte lagt sig helt. Tidvis hörs röster för att paketet ska göras om, att vissa delar ska strykas eller att vissa delar av paketet ska omförhandlasSenast i raden av krav

Inlämnad: 2016-02-12 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:801 av Rickard Nordin (C) (pdf, 73 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:752 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2015/16:752 Intäkter från trängselskatt i Göteborg av Rickard Nordin C till Statsrådet Anna Johansson S När Västsvenska paketet förhandlades fram beslutades att intäkterna från införandet av trängselskatt i Göteborg skulle stå för en del av finansieringen. Det garanterar det avtal staten ingick för flera år sedan

Inlämnad: 2016-02-05 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:752 av Rickard Nordin (C) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2015/16:379 Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Anna Johansson S Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag som innebär förändring av regelverket för fordonsbesiktning. Förslaget innebär att det blir en utglesning av hur ofta vissa fordonsslag

Inlämnad: 2016-02-04 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2015/16:379 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall

Skriftlig fråga 2015/16:721 av Roza Güclü Hedin (S)

Fråga 2015/16:721 Situationen i Turkiet av Roza Güclü Hedin S till Utrikesminister Margot Wallström S Situationen i Turkiet försämras alltmer. Det finns rapporter om att civila beskjuts när de transporterar sina döda släktingar under vit flagg samt om utegångsförbud, allmänt krigstillståndsliknande förhållanden och inbördeskrig

Inlämnad: 2016-02-01 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:721 av Roza Güclü Hedin (S) (pdf, 75 kB)