Dokument & lagar (1 131 träffar)

Interpellation 2014/15:592 av Anders Ahlgren (C)

Interpellation 2014/15:592 Effekterna av en centralistisk, exakt likartad modell för fiberutbyggnad på svensk landsbygd av Anders Ahlgren C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I Sverige kommer stora summor, både offentliga och privata, att satsas på en snabb och omfattande utbyggnad av bredband så att 90 procent av företagen

Inlämnad: 2015-05-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:592 av Anders Ahlgren (C) (pdf, 83 kB)

Interpellation 2014/15:590 av Helena Lindahl (C)

Interpellation 2014/15:590 Prioritering av utvecklingsstrategier av Helena Lindahl C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Fem områden i Sverige har nyligen fått veta att deras utvecklingsstrategier inte är prioriterade för att bilda Leaderområden under programperioden 20142020. Detta till skillnad från förra programperioden,

Inlämnad: 2015-05-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:590 av Helena Lindahl (C) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Prioritering av utvecklingsstrategier

Skriftlig fråga 2014/15:524 av Olle Thorell (S)

Fråga 2014/15:524 Landsbygdsutvecklingen i Bergslagen av Olle Thorell S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S I slutet av april meddelade Jordbruksverket sitt beslut gällande fördelningen av EU-pengar via de 53 Leaderområdena. 2 miljarder kronor skulle fördelas till lokalt utvecklingsarbete över hela Sverige. Efter att Jordbruksverket

Inlämnad: 2015-05-12 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:524 av Olle Thorell (S) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:477 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2014/15:477 Fixering av suggor av Catharina Bråkenhielm S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det nya kontrollprogram som Sveriges Grisföretagare vill genomföra inom grisuppfödningen bryter i flera delar mot djurskyddslagen, bland annat när det gäller att fixera suggan i burar i uppemot fem dagar i samband med grisningen.

Inlämnad: 2015-04-28 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:477 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:422 av Kerstin Lundgren (C)

Fråga 2014/15:422 Kandidatur till FN:s säkerhetsråd av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Margot Wallström S Sverige aviserade redan 2004 avsikten att kandidera till en av platserna i säkerhetsrådet för perioden 2017-2018. Denna kandidatur har fått fullt nordiskt stöd, men vi konkurrerar med tre andra EU-länder om

Inlämnad: 2015-04-14 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:422 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2014/15:460 av Kristina Yngwe (C)

Interpellation 2014/15:460 Statliga jobb på landsbygden av Kristina Yngwe C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Allt fler statliga jobb flyttar från landsbygd och glesbygd till stads- och storstadsområden. Bara under den gångna veckan har både Skatteverket och Arbetsförmedlingen aviserat att de ämnar centralisera och lägga

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:460 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga jobb på landsbygden

Skriftlig fråga 2014/15:262 av Kerstin Lundgren (C)

Fråga 2014/15:262 Mänskliga fri- och rättigheter i Venezuela av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Margot Wallström S Det är en orolig tid vi lever i. En tid då hot och våld hotar de demokratiska värdena, så som yttrandefrihet och pressfrihet, som vi håller högt i vår del av världen. Även i länder som Venezuela tas

Inlämnad: 2015-02-25 Besvarare: Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:262 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:309 av Kerstin Lundgren (C)

Interpellation 2014/15:309 Sveriges utrikespolitiska hållning till Ryssland av Kerstin Lundgren C till Utrikesminister Margot Wallström S Det har framgått av uppgifter i medierna att regeringen i ett samtal med företrädare för  Ryska federationen i Sverige mottagit synpunkter på att Sverige som militärt alliansfri skulle

Inlämnad: 2015-02-17 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Interpellation 2014/15:309 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Sveriges utrikespolitiska hållning till Ryssland

Interpellation 2014/15:312 av Eskil Erlandsson (C)

Interpellation 2014/15:312 Skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk av Eskil Erlandsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sedan Rysslands importstopp av mejeriprodukter har situationen för de svenska mjölkbönderna blivit svårare. Under senhösten föll priserna och vi befinner oss nu i en svår kris för de svenska

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:312 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk

Interpellation 2014/15:292 av Kristina Yngwe (C)

Interpellation 2014/15:292 Regelförenklingsarbetet för de gröna näringarna av Kristina Yngwe C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Att stärka konkurrenskraften hos de gröna näringarna är en angelägen och prioriterad fråga. De gröna näringarna konkurrerar i dag på en global marknad, och det krävs hela tiden att vi ser över

Inlämnad: 2015-02-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:292 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regelförenklingsarbetet för de gröna näringarna

Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2014/15:263 Vargpolitiken av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under januari månad har människor i mitt hemlän Värmland för första gången på länge kunnat ägna sig åt en aktiv förvaltning av varg. Att man ska kunna göra detta är en förutsättning för att kunna bo och verka i mina delar

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 74 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vargpolitiken

Skriftlig fråga 2014/15:202 av Lena Ek (C)

Fråga 2014/15:202 Ekologiskt jordbruk av Lena Ek C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Just nu pågår förhandlingar kring EU-kommissionens förslag till ny förordning för ekologisk produktion. Anledningen till att kommissionen föreslagit en ny förordning är dels att anpassa regelverket efter Lissabonfördraget och dels för

Inlämnad: 2015-02-06 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:202 av Lena Ek (C) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:151 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2014/15:151 Landsbygdsprogrammet och djurvälfärdsersättning av Eskil Erlandsson C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Alliansregeringen beslutade den femte juni i år om ett ambitiöst och rekordstort landsbygdsprogram. Det är ett program där alliansregeringen tillfört 2,8 miljarder kronor för att säkerställa

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:151 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:150 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2014/15:150 Landsbygdsprogrammet och lokal ledd utveckling av Eskil Erlandsson C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Alliansregeringen beslutade den femte juni i år om ett ambitiöst och rekordstort landsbygdsprogram. Det är ett program där alliansregeringen tillfört 2,8 miljarder kronor för att säkerställa

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:150 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:148 av Eskil Erlandsson (C)

Fråga 2014/15:148 Landsbygdsprogrammet och miljöersättningar av Eskil Erlandsson C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Alliansregeringen beslutade den femte juni i år om ett ambitiöst och rekordstort landsbygdsprogram. Det är ett program där alliansregeringen tillfört 2,8 miljarder kronor för att säkerställa fortsatt

Inlämnad: 2014-12-19 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:148 av Eskil Erlandsson (C) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:98 av Lena Ek (C)

Fråga 2014/15:98 Svenska programdokument för jordbruksstöd av Lena Ek C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Det har framkommit att Jordbruksverket har fått ett stort antal frågor från EU-kommissionen rörande svenska programdokument för jordbruksstöd. De förslag som lämnats från den förra svenska regeringen var väl

Inlämnad: 2014-11-21 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:98 av Lena Ek (C) (pdf, 70 kB)

Interpellation 2014/15:128 av Anders Ahlgren (C)

Interpellation 2014/15:128 Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet av Anders Ahlgren C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S I den snabba urbaniseringen som sker klyvs Sverige. Många människor känner oro för sina jobb, för sitt företag, för sina barns uppväxtmiljö och för tryggheten

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:128 av Anders Ahlgren (C) (pdf, 69 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet

Interpellation 2014/15:54 av Daniel Bäckström (C)

Interpellation 2014/15:54 Licensjakt på varg av Daniel Bäckström C till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Rovdjursproblematiken ökar i Sverige, med stora negativa socioekonomiska konsekvenser som följd. Nästan dagligen kommer rapporter om hur vargar attackerat, skadat och dödat får, tamboskap och jakthundar. Allra

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:54 av Daniel Bäckström (C) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Licensjakt på varg

Skriftlig fråga 2014/15:27 av Magnus Manhammar (S)

Fråga 2014/15:27 PFAS i Ronnebys dricksvatten av Magnus Manhammar S till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Högfluorerade kemikalier PFAS är en typ av organiska ämnen som normalt inte förekommer i naturen. De finns till exempel i brandskum och i impregneringsmedel. PFAS är en typ av kemikalier som misstänks vara

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2014/15:27 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:43 av Kristina Yngwe (C)

Interpellation 2014/15:43 Handelsgödselskatt av Kristina Yngwe C till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Svenskt lantbruk är en mycket viktig näring för hela Sverige och utgör i många delar av vårt land den ekonomiska ryggraden för en levande landsbygd. Svenska lantbrukare spelar även en nyckelroll för att vi i framtiden

Inlämnad: 2014-10-16 Besvarare: Sven-Erik Bucht (S)

Interpellation 2014/15:43 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Handelsgödselskatt