Dokument & lagar (115 träffar)

Interpellation 2007/08:786 av Larsson, Hillevi (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:786 Vårdnadsbidraget och barns integration av Hillevi Larsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Sämre språkutveckling för barn i invandrarfamiljer som har haft kontantstötte än för barn som deltagit i förskolan är bara ett exempel av de effekter som

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:761 av Eriksson, Birgitta (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:761 Vårdnadsbidraget och arbetslinjen av Birgitta Eriksson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Gedigen vilja att klara sig själv och vara ekonomiskt självständig präglar dagens unga kvinnor i Sverige. Det är utan tvekan ett resultat av ett aktivt jämställdhetsarbete

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:760 av Jeppsson, Peter (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:760 Vårdnadsbidraget och barnens tid med föräldrarna av Peter Jeppsson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det vårdnadsbidrag som nu eventuellt kommer att införas innebär att föräldrar kan få ett vårdnadsbidrag och samtidigt fortsätta att arbeta i samma

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:727 av Ernkrans, Matilda (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:727 Barns sommar av Matilda Ernkrans s till socialminister Göran Hägglund kd Många barn får resa på sommarlov till ett sommarställe, till släktingar eller på resa utomlands med föräldrarna. Det är en skön och efterlängtad avkoppling för de allra flesta efter ett helt skolår. Men

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:724 av Green, Monica (s)

den 13 maj Interpellation 2007/08:724 Barnfamiljers ekonomi av Monica Green s till finansminister Anders Borg m En månatlig inkomst är grunden för en trygg ekonomi, det gäller för alla människor. Att veta månad för månad att man kan betala sina räkningar är oerhört viktigt. För föräldrar är det angeläget att veta

Inlämnad: 2008-05-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:334 av Palm, Veronica (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:334 Vårdnadsbidrag och konsekvenser för jämställdheten av Veronica Palm s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Hur vi väljer att organisera vårt liv under småbarnsåren är mycket olika, och det är viktigt att det finns en valfrihet och en möjlighet som

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:377 av Green, Monica (s)

den 5 februari Interpellation 2007/08:377 Barnfrid av Monica Green s till socialminister Göran Hägglund kd Trots att det är förbjudet med aga sedan 1979 utsätts barn i Sverige i dag för kroppslig bestraffning och andra kränkningar i uppfostringssyfte. Den nationella kartläggningen Våld mot barn 20062007 från

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:369 av Johansson, Morgan (s)

den 1 februari Interpellation 2007/08:369 De fortsatta neddragningarna i skånsk sjukvård av Morgan Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd I ett brev strax före jul förra året skrev chefen för akutdivisionen på Universitetssjukhuset i Malmö UMAS till de 2 000 anställda att akutdivisionen nu måste sänka

Inlämnad: 2008-02-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:239 av Yazdanfar, Maryam (s)

den 27 november Interpellation 2007/08:239 Inbjudan av delegation från Iran av Maryam Yazdanfar s till socialminister Göran Hägglund kd Under förra veckan kom det till vår kännedom att en delegation från Iran av Socialdepartementet blivit inbjuden till Sverige. I delegationen ingår Hossein Zebhi, vice riksåklagare,

Inlämnad: 2007-11-27 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2007/08:132 av Pettersson, Marina (s)

den 8 november Interpellation 2007/08:132 Förslag om nedläggning av Barnombudsmannen av Marina Pettersson s till socialminister Göran Hägglund kd Statskontoret har lämnat ett förslag till socialministern att man ska ersätta Barnombudsmannen med en barndelegation. Man anger flera orsaker en av dem är att en barndelegation

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:125 av Green, Monica (s)

den 8 november Interpellation 2007/08:125 Barnombudsmannens verksamhet av Monica Green s till socialminister Göran Hägglund kd Jag har med stor förvåning och viss oro sett i medierna att Statskontoret har lämnat ett förslag på hur den framtida myndighetsstrukturen för barnpolitiken ska organiseras. Enligt förslaget

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:152 av Palm, Veronica (s)

den 13 november Interpellation 2007/08:152 Nedläggningen av Barnombudsmannen av Veronica Palm s till socialminister Göran Hägglund kd Statskontoret har på uppdrag av regeringen analyserat hur barnpolitiken ska styras och organiseras. Förslaget som Statskontoret nyligen presenterade innebär att Barnombudsmannen,

Inlämnad: 2007-11-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:415 av Vestlund, Börje (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:415 Ökad hivsmitta i Sverige av Börje Vestlund s till statsrådet Maria Larsson kd Sverige har varit framgångsrikt i sitt preventiva arbete för att minska antalet nydebuterad smitta av hiv. Till skillnad från många andra länder har Sverige genom en aktiv prevention kunnat hålla

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2007/08:472 av Eriksson, Alf (s)

den 6 mars Interpellation 2007/08:472 Vanliga läkemedel utanför högkostnadsskyddet av Alf Eriksson s till socialminister Göran Hägglund kd Alla medicinförpackningar omfattas inte av högkostnadsskyddet. Det är läkemedelsföretaget som ansöker om vilka förpackningsstorlekar de vill ska ingå i läkemedelsförmånerna

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2007/08:332 av Palm, Veronica (s)

den 24 januari Interpellation 2007/08:332 Vårdnadsbidraget och konsekvenser för barnomsorgen av Veronica Palm s till socialminister Göran Hägglund kd Vårdnadsbidraget riskerar att få stora ekonomiska konsekvenser för landets kommuner. Om alla de barn som i dag inte finns i barnomsorgen ska få kommunalt vårdnadsbidrag

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vårdnadsbidraget och konsekvenser för barnomsorgen

Interpellation 2007/08:554 av Johansson, Ylva (s)

den 3 april Interpellation 2007/08:554 Åtgärder mot felaktig förskrivning av läkemedel av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Ytterst få läkare missköter sin förskrivningsrätt. Men det fåtal som gör det kan ställa till med stor skada genom att till exempel tillhandahålla narkotiska preparat

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot felaktig förskrivning av läkemedel

Interpellation 2007/08:553 av Kornevik Jakobsson, Maria (c)

den 3 april Interpellation 2007/08:553 Förbättrad tolkservice för döva, hörselskadade och döva med synskada av Maria Kornevik Jakobsson c till statsrådet Maria Larsson kd Tolktjänst är för teckenspråkiga döva, hörselskadade och döva med synskada en väg till delaktighet och inflytande. När den inte fungerar ställs

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förbättrad tolkservice för döva, hörselskadade och döva med synskada

Interpellation 2007/08:549 av Björck, Patrik (s)

den 3 april Interpellation 2007/08:549 Inkomstprövat barnbidrag av Patrik Björck s till socialminister Göran Hägglund kd Vice statsminister Maud Olofsson har annonserat att i takt med att regeringen gör olika skattereformer och familjepolitiska reformer ska regeringen också titta på att inkomstpröva barnbidraget.

Inlämnad: 2008-04-03 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Inkomstprövat barnbidrag

Interpellation 2007/08:559 av Vestlund, Börje (s)

den 4 april Interpellation 2007/08:559 Hiv och aids i Sverige av Börje Vestlund s till statsrådet Maria Larsson kd I februari 2008 redovisade Smittskyddsinstitutet en alarmerande ökning av nysmittan av hiv i Sverige. Särskilt i gruppen män som har sex med män och intravenösa missbrukare ökar siffran alarmerande.

Inlämnad: 2008-04-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hiv och aids i Sverige

Interpellation 2007/08:533 av Eneroth, Tomas (s)

den 27 mars Interpellation 2007/08:533 Försäljningen av Apoteket AB av Tomas Eneroth s till socialminister Göran Hägglund kd Regeringen deklarerade nyligen att ytterligare ett statligt företag, Apoteket AB, till stor del ska säljas ut. Uppemot hälften av Sveriges ca 1 000 apotek kommer på kort tid att få nya ägare

Inlämnad: 2008-03-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäljningen av Apoteket AB