Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2007/08:684 av Pettersson, Marina (s)

den 12 maj Interpellation 2007/08:684 Ambulansförarnas behov av kompetenslyft av Marina Pettersson s till socialminister Göran Hägglund kd Ambulansförarna i vårt land är en mycket viktig yrkesgrupp med ett stort ansvar, såväl när det gäller att rädda människoliv som att utföra ambulanstransporter på ett trafiksäkert

Inlämnad: 2008-05-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ambulansförarnas behov av kompetenslyft

Skriftlig fråga 2007/08:785 av Pettersson, Marina (s)

den 15 februari Fråga 2007/08:785 Personligt ombud av Marina Pettersson s till statsrådet Maria Larsson kd Ett psykiskt funktionshinder kan medföra olika behov av stöd för att man ska kunna leva det liv som man önskar. Det kan också leda till att den enskilde har behov av insatser från flera olika myndigheter.

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2007/08:132 av Pettersson, Marina (s)

den 8 november Interpellation 2007/08:132 Förslag om nedläggning av Barnombudsmannen av Marina Pettersson s till socialminister Göran Hägglund kd Statskontoret har lämnat ett förslag till socialministern att man ska ersätta Barnombudsmannen med en barndelegation. Man anger flera orsaker en av dem är att en barndelegation

Inlämnad: 2007-11-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:231 av Pettersson, Marina (s)

den 7 november Fråga 2007/08:231 Alkoholpolicy i Regeringskansliet av Marina Pettersson s till statsrådet Maria Larsson kd De flesta i Sverige anser att alkohol och arbete inte hör ihop, varför totalförbud mot alkohol i arbete är en regel i dag. Därför var det överraskande att i en nyhetsnotis i text-tv i SVT läsa

Inlämnad: 2007-11-07 Besvarare: Maria Larsson (KD)