Dokument & lagar (347 träffar)

Interpellation 2009/10:92 av Granlund, Marie (s)

den 6 november Interpellation 2009/10:92 Lärarutbildningen i matematik av Marie Granlund s till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolinspektionen konstaterade nyligen efter en kvalitetsgranskning vid 23 grundskolor att många elever inte får den undervisning de har rätt till i matematik. Skolministern har vid

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Lärarutbildningen i matematik

Skriftlig fråga 2009/10:164 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 6 november Fråga 2009/10:164 Sex- och samlevnadsundervisning inom lärarutbildningen av Catharina Bråkenhielm s till utbildningsminister Jan Björklund fp SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning presenterade sitt slutbetänkande i december 2008. I denna utredning, som innehåller förslag på en ny lärarutbildning,

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:162 av Hultqvist, Peter (s)

den 6 november Fråga 2009/10:162 Utbildning av lok- och vagnsreparatörer av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Sedan SJ-skolan i Ängelholm lades ned finns i Sverige ingen gemensam grundutbildning för lok- och vagnsreparatörer. Det som finns i dag på detta område är olika typer av internutbildning

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:153 av Eriksson, Birgitta (s)

den 5 november Fråga 2009/10:153 Rätt till fri abort inom EU av Birgitta Eriksson s till socialminister Göran Hägglund kd Kvinnor som saknar tillgång till fria, lagliga och säkra aborter i EU-länder som Polen, Malta och Irland kan inte längre ignoreras. Regeringarna i dessa medlemsstater måste pressas av Sverige

Inlämnad: 2009-11-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2009/10:79 av Hultqvist, Peter (s)

den 28 oktober Interpellation 2009/10:79 Förhållandet mellan förskola och skola av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp Under en lång period har det arbetats intensivt för att föra förskola och skola närmare varandra. Det har handlat om ledarskap, verksamhetens utformning och planering, förskolans

Inlämnad: 2009-10-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2009/10:57 av Sandström, Åke (c)

den 23 oktober Interpellation 2009/10:57 Utbildning för arbetskraftsförsörjning inom transport- och entreprenadbranschen av Åke Sandström c till utbildningsminister Jan Björklund fp Transportbranschen utgör något av ett blodomlopp för näringslivet i vårt land. Näringen växer stadigt inom alla sektorer. För att

Inlämnad: 2009-10-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2009/10:53 av Ernkrans, Matilda (s)

den 23 oktober Interpellation 2009/10:53 Stora barngrupper i förskolan av Matilda Ernkrans s till utbildningsminister Jan Björklund fp En väl fungerande barnomsorg är en viktig förutsättning för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, både genom att den upprätthåller möjligheten att förvärvsarbeta och för att förskolan

Inlämnad: 2009-10-23 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stora barngrupper i förskolan

Skriftlig fråga 2009/10:129 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 23 oktober Fråga 2009/10:129 Upphandling av vaccin av Jan Emanuel Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Just nu pågår ett intensivt arbete för att skydda Sveriges befolkning mot svininfluensan. Det vaccin som upphandlas av Socialstyrelsen är framtaget genom odling i hönsägg. Enligt uppgift innehåller

Inlämnad: 2009-10-23 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:115 av Sachet, Ameer (s)

den 20 oktober Fråga 2009/10:115 Språkutbildning i skolan av Ameer Sachet s till utbildningsminister Jan Björklund fp Utbildningsministern har som partiledare gjort ett märkligt utspel om skolans språkutbildning. Utifrån att diktaturen Kina anses vara en viktig framtida marknad ska undervisning i kinesiska lyftas

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:110 av Olander, Ronny (s)

den 20 oktober Fråga 2009/10:110 Vaccin mot svininfluensan av Ronny Olander s till statsrådet Maria Larsson kd Sverige har köpt in vaccin mot svininfluensan den nya influensan till en mängd som motsvarar två doser till den svenska befolkningen. Nu visar nya data från Läkemedelsverket att det kan räcka med en dos

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:106 av Markström, Elisebeht (s)

den 20 oktober Fråga 2009/10:106 Kvinnojoursverksamhet av Elisebeht Markström s till statsrådet Maria Larsson kd Det förekommer att det i kommunala beslut motiveras att kvinnojoursverksamhet numera ska drivas i kommunal regi eller upphandlas med hänvisning till nya socialtjänstlagen 5 kap 11 det vill säga möjligheten

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2009/10:31 av Lind, Björn (s)

den 15 oktober Interpellation 2009/10:31 Vård till papperslösa av Björn Lind s till socialminister Göran Hägglund kd Frågan om vård för papperslösa är inte alldeles enkel. På humanitär grund är vi nog överens om att alla människor ska ha rätt till grundläggande sjukvård på lika villkor. Frågan om vård till papperslösa

Inlämnad: 2009-10-15 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vård till papperslösa

Skriftlig fråga 2009/10:91 av Engelhardt, Christer (s)

den 14 oktober Fråga 2009/10:91 Självhjälpsprogram mot spelberoende av Christer Engelhardt s till statsrådet Maria Larsson kd Sedan 2004 stöder Statens folkhälsoinstitut ekonomiskt Spelinstitutets Internetbaserade självhjälpsprogram mot spelberoende. Institutet har lotsat mer än 1 000 spelberoende personer genom

Inlämnad: 2009-10-14 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:84 av Eriksson, Birgitta (s)

den 13 oktober Fråga 2009/10:84 Fosterdöd av Birgitta Eriksson s till socialminister Göran Hägglund kd Förekomsten av intrauterin fosterdöd dödfödda barn födda efter graviditetsvecka 28 är ca 3,6 per 1 000 födda barn i Sverige. Det betyder att varje år dör mellan 300 och 400 fullgångna barn innan de fötts. Det

Inlämnad: 2009-10-13 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:61 av Markström, Elisebeht (s)

den 8 oktober Fråga 2009/10:61 Sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning av Elisebeht Markström s till socialminister Göran Hägglund kd För personer med psykisk funktionsnedsättning är det viktigt med en meningsfull daglig sysselsättning. En sådan sysselsättning drivs exempelvis av

Inlämnad: 2009-10-08 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:60 av Damberg, Mikael (s)

den 8 oktober Fråga 2009/10:60 Minskad forskningsanknytning för lärarutbildningen av Mikael Damberg s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Av tidningsartiklar har det kommit till min kännedom att det tydligen är utbildningsministern som övertagit ansvaret för lärarutbildningen från högskole- och forskningsministern.

Inlämnad: 2009-10-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2009/10:22 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 7 oktober Interpellation 2009/10:22 Apoteket och ägardirektiv av Eva-Lena Jansson s till socialminister Göran Hägglund kd Den 18 september i år fattades beslut om nya ägardirektiv för Apoteket AB, direktiv som den dåvarande styrelsen vägrade att godta något som ledde till att regeringen sparkade hela styrelsen.

Inlämnad: 2009-10-07 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Apoteket och ägardirektiv

Skriftlig fråga 2009/10:54 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 7 oktober Fråga 2009/10:54 Nya ägardirektiv för Apoteket AB av Eva-Lena Jansson s till socialminister Göran Hägglund kd I samband med en extra bolagsstämma som hölls i mitten av september i år utfärdades nya ägardirektiv för Apoteket AB. Men en enig styrelse för Apoteket AB enades om att inte godta de nya ägardirektiven

Inlämnad: 2009-10-07 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2009/10:20 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 oktober Interpellation 2009/10:20 Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp I förslaget till ny skollag så markeras under rubriken Erbjudande om förskola följande: Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i

Inlämnad: 2009-10-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid

Skriftlig fråga 2009/10:39 av Lind, Björn (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:39 Vård till papperslösa av Björn Lind s till socialminister Göran Hägglund kd Nyligen presenterade Läkare i världen en rapport om papperslösas tillgång till sjukvård i Europa. Rapporten baseras på 1 218 intervjuer med papperslösa i elva europeiska länder. Rapporten visar att papperslösa,

Inlämnad: 2009-10-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)