Dokument & lagar (81 träffar)

Interpellation 2000/01:450 av Zakrisson, Kristina (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:450 av Kristina Zakrisson s till statsrådet Mona Sahlin om kostnader för datakommunikation Den nya tekniken som inte är så ny längre sågs av många som lösningen på glesbygdens problem. Den har tyvärr visat sig ha ungefär samma problem och nackdelar, åtminstone för oss i Norrbottens

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kostnader för datakommunikation

Interpellation 2000/01:445 av Skoog, Christer (s)

den 27 april Interpellation 2000/01:445 av Christer Skoog s till näringsminister Björn Rosengren om sockenkataloger Sockenkatalogen är ett sätt att söka sina rötter. Det är ett förteckningssystem för kyrkoarkiv. Det finns olika projekt inom den organisation som kallas SVAR och ett av dem avser digitalisering av sockenkataloger.

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:347 av Lekberg, Sören (s)

den 2 april Interpellation 2000/01:347 av Sören Lekberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyte av körkort I slutet av januari fick jag ett brev från en person i min valkrets som förgäves försökt få sitt körkort från Isle of Man utbytt mot ett svenskt körkort. Brevskrivaren är bosatt i Sverige sedan 1996 och

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: utbyte av körkort

Interpellation 2000/01:302 av Persson, Catherine (s)

den 8 mars Interpellation 2000/01:302 av Catherine Persson s till näringsminister Björn Rosengren om stöd till färjesjöfarten Det danska folketinget beslutade våren 2000 att öka det danska statliga stödet till dansk färjenäring. Det danska internationella skeppsregistrets DIS tillämpningsområde utvidgades. Till detta

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: stöd till färjesjöfarten

Interpellation 2000/01:301 av Lekberg, Sören (s)

den 8 mars Interpellation 2000/01:301 av Sören Lekberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyte av körkort I slutet av januari fick jag ett brev från en person i min valkrets som förgäves försökt få sitt körkort från Isle of Man utbytt mot ett svenskt körkort. Brevskrivaren är bosatt i Sverige sedan 1996 och

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:284 av Andersson, Marianne (c)

den 23 februari Interpellation 2000/01:284 av Marianne Andersson c till miljöminister Kjell Larsson om vindkraften Alla vet att vi måste öka andelen förnybar energi för att klara elförsörjning och miljömål. Ändå halkar Sverige ohjälpligt efter när det gäller ett av de alternativ som växer i snabb takt i Europa vindkraften.

Inlämnad: 2001-02-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: vindkraften

Interpellation 2000/01:275 av Andersson, Margareta (c)

den 21 februari Interpellation 2000/01:275 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om lönebidragets framtid Alltsedan lönebidraget infördes i svensk arbetsmarknadspolitik har systemet varit av stor betydelse för arbetshandikappades möjligheter att få ta del av den svenska arbetsmarknaden. Lönebidraget

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:253 av Berglund, Rune (s)

den 14 februari Interpellation 2000/01:253 av Rune Berglund s till näringsminister Björn Rosengren om vindkraften Millenniets första år blev ett ovanligt år ur kraftsynpunkt. Elanvändningen ökade med 2 till 145 TWh trots milt väder. Men om det hade varit normala temperaturer skulle ökningen ha varit nära 4 Sådana ökningar

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: vindkraften

Interpellation 2000/01:239 av Stenberg, Hans (s)

den 8 februari Interpellation 2000/01:239 av Hans Stenberg s till näringsminister Björn Rosengren om deltidsstämpling Den som har ett deltidsarbete på 50 och tar tjänstledigt för att ta ett annat deltidsarbete på 75 mister rätten att stämpla upp från a-kassan. Detta gäller även om båda arbetena är hos samma arbetsgivare.

Inlämnad: 2001-02-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: deltidsstämpling

Interpellation 2000/01:212 av Ek, Lena (c)

den 15 januari Interpellation 2000/01:212 av Lena Ek c till försvarsminister Björn von Sydow om elavbrott Under jul- och nyårshelgen har stora områden runt Vänern och Vättern drabbats av elavbrott. Ett snöoväder med i Östergötland runt 3 dm blötsnö medförde att träd böjdes och ibland knäcktes över ledningar vilket

Inlämnad: 2001-01-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:204 av Lundberg, Inger (s)

den 27 december Interpellation 2000/01:204 av Inger Lundberg s till näringsminister Björn Rosengren om designinsatser i företag Näringsdepartementet har under året låtit utvärdera det system med designcheckar, som avvecklades av ALMI fr.o.m. år 2000. Kostnaderna för checkarna var förhållandevis begränsade, drygt 3

Inlämnad: 2000-12-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:153 av Stenmark, Rigmor (c)

den 28 november Interpellation 2000/01:153 av Rigmor Stenmark c till näringsminister Björn Rosengren om trängseln på tåget från Uppsala till Stockholm Tågtrafiken har en mycket viktig roll att fylla i transportsystemet. Resande med tåg måste uppmuntras då det bidrar till att minska trafiken på våra redan hårt belastade

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:151 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 28 november Interpellation 2000/01:151 av Sven-Erik Österberg s till näringsminister Björn Rosengren om Mälarbanan Stockholm Mälarregionen är en viktig del av Sverige. På en yta som motsvarar mindre än 6 av Sveriges yta finns ca 2,6 miljoner invånare, vilket är nästan 30 av landets befolkning. Fyra av landets största

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:144 av Bergström, Sven (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:144 av Sven Bergström c till näringsminister Björn Rosengren om uteblivna snabbtåg på Mälarbanan Det har i dagarna kommit fram uppgifter som tyder på att den framgångsrika utvecklingen av tågtrafiken i Mälardalen drabbas av ett allvarligt bakslag. Allt tyder på att den tidtabell

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:142 av Torstensson, Åsa (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:142 av Åsa Torstensson c till näringsminister Björn Rosengren om flygets miljöpåverkan Den ökade växthuseffekten är vårt kanske största globala miljöproblem. För att motverka de dramatiska effekter som kan bli följden av en global uppvärmning behövs internationella överenskommelser

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:141 av Sellén, Birgitta (c)

den 22 november Interpellation 2000/01:141 av Birgitta Sellén c till näringsminister Björn Rosengren om järnvägens roll i det framtida transportsystemet Det samlade transportsystemet står i dag för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Samtidigt tyder alla prognoser på att transporterna, både av människor och gods,

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:140 av Gerdin, Viviann (c)

den 23 november Interpellation 2000/01:140 av Viviann Gerdin c till näringsminister Björn Rosengren om transportsystemet Transportsystemet står i dag för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Alla prognoser tyder på att utsläppen från transporterna kommer att öka. Att förändra dagens till stora delar fossilbaserade

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:139 av Sandström, Åke (c)

den 22 november Interpellation 2000/01:139 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om fossilbränsleanvändningen Mänsklighetens påverkan på den naturliga växthuseffekten kan få ödesdigra konsekvenser för både nu levande generationer och för kommande generationer. Främst drabbas utvecklingsländerna som

Inlämnad: 2000-11-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:121 av Sellén, Birgitta (c)

den 15 november Interpellation 2000/01:121 av Birgitta Sellén c till näringsminister Björn Rosengren om Sandöbrons framtid Vad ska hända med Sandöbron Hur blir det om den tunga trafiken förbjuds på Sandöbron Detta är frågor som oroar väldigt många, speciellt i Ådalen. Anledningen till oron är att Vägverket vill stänga

Inlämnad: 2000-11-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:22 av Sandström, Åke (c)

den 28 september Interpellation 2000/01:22 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om nya regler för transportbidrag Transportbidraget har stor betydelse när det gäller att minska avståndsberoende nackdelar för företag i glesbygd, vilka har långa avstånd till marknaden. Under försommaren fick ett antal

Inlämnad: 2000-09-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)