Dokument & lagar (760 träffar)

Skriftlig fråga 2012/13:177 av Larsson, Hillevi (S)

den 5 december Fråga 2012/13:177 Läkemedelsregister av Hillevi Larsson S till socialminister Göran Hägglund KD Avsaknaden av ett centralt läkemedelsregister för behandlande läkare har gett allvarliga konsekvenser. Uppemot en tredjedel av sjuksängarna på våra sjukhus upptas av patienter som tagit fel mediciner i

Inlämnad: 2012-12-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2012/13:173 av Larsson, Lars Mejern (S)

den 5 december Fråga 2012/13:173 Pappografi av Lars Mejern Larsson S till socialminister Göran Hägglund KD Enligt Socialstyrelsen är de regionala skillnaderna inom cancervården stora. För patienter med prostatacancer dröjer det ofta en månad från diagnos till att patienten informeras, vilket medför en onödigt lång

Inlämnad: 2012-12-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2012/13:172 av Svantorp, Gunilla (S)

den 5 december Fråga 2012/13:172 Åldersgräns för utnyttjande av kontaktdagar av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD För barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets 1 har man rätt till tio kontaktdagar per år från Försäkringskassan. Många föräldrar ifrågasätter varför det finns en åldersgräns

Inlämnad: 2012-12-05 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2012/13:156 av Larsson, Hillevi (S)

den 27 november Interpellation 2012/13:156 Eftervård vid svåra förlossningsskador av Hillevi Larsson S till socialminister Göran Hägglund KD Varje år föder ca 100 000 kvinnor barn i Sverige. Enligt vården drabbas ca 4 procent av den svåraste förlossningsskadan, sfinkterruptur, som innebär att samtliga lager i underlivet

Inlämnad: 2012-11-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Eftervård vid svåra förlossningsskador

Interpellation 2012/13:143 av Granlund, Marie (S)

den 21 november Interpellation 2012/13:143 Nedskärningarna i skånsk sjukvård av Marie Granlund S till socialminister Göran Hägglund KD Krisen för sjukvården i Skåne blir alltmer akut. Sedan augusti råder generellt anställningsstopp på Skånes universitetssjukhus SUS för att klara det befarade underskottet på 350

Inlämnad: 2012-11-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedskärningarna i skånsk sjukvård

Interpellation 2012/13:142 av Johansson, Morgan (S)

den 21 november Interpellation 2012/13:142 Nedskärningarna i skånsk sjukvård av Morgan Johansson S till socialminister Göran Hägglund KD Krisen för sjukvården i Skåne blir alltmer akut. Sedan augusti råder generellt anställningsstopp på Skånes universitetssjukhus SUS för att klara det befarade underskottet på 350

Inlämnad: 2012-11-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedskärningarna i skånsk sjukvård

Interpellation 2012/13:134 av Britton, Sven (S)

den 16 november Interpellation 2012/13:134 De psykiskt sjuka av Sven Britton S till socialminister Göran Hägglund KD Ett långt arbetsliv inom sjukvården i vårt land och i låginkomstländer har lärt mig, trots att jag är infektionsläkare, att de patienter som är mest utsatta och eftersatta är de psykiskt sjuka. Detta

Inlämnad: 2012-11-16 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: De psykiskt sjuka

Interpellation 2012/13:129 av Vestlund, Börje (S)

den 15 november Interpellation 2012/13:129 Den svenska exporten av Börje Vestlund S till statsrådet Ewa Björling M Sverige har ju, som regeringen och för övrigt alla andra partier hävdat, klarat sig relativt bra i den ekonomiska kris som stora delar av Europa just nu genomgår, men nu anas allt fler orosmoln för

Inlämnad: 2012-11-15 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den svenska exporten

Skriftlig fråga 2012/13:105 av Härstedt, Kent (S)

den 12 november Fråga 2012/13:105 Katastrofmedicinska insatser utomlands av Kent Härstedt S till utrikesminister Carl Bildt M Efter tsunamin i Sydostasien för åtta år sedan aktualiserades frågan om vilket ansvar Sverige har för sina medborgare om de drabbas av en större katastrof utomlands. Frågan om, och hur,

Inlämnad: 2012-11-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2012/13:77 av Hägg, Carina (S)

den 26 oktober Fråga 2012/13:77 Handel med konfliktmineraler av Carina Hägg S till statsrådet Ewa Björling M USA har i dagarna infört en ny lag om konfliktmineraler. Det är en seriös ansats till att bryta den destruktiva länk som finns mellan handel med konfliktmineraler och väpnade konflikter, framför allt i Kongo.

Inlämnad: 2012-10-26 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2012/13:58 av Andersson, Johan (S)

den 19 oktober Fråga 2012/13:58 Graviditetspenning för egenföretagare av Johan Andersson S till näringsminister Annie Lööf C Undertecknad har vid ett flertal tillfällen ställt frågor till ansvarigt statsråd om när man från regeringens sida har för avsikt att återkomma med förslag till riksdagen på en lösning av

Inlämnad: 2012-10-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2012/13:52 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 19 oktober Fråga 2012/13:52 Barnvaccinationsprogrammet och hepatit B av Fredrik Lundh Sammeli S till socialminister Göran Hägglund KD Världshälsoorganisationen, WHO, har sedan 1992 rekommenderat att låta hepatit B ingå i länders barnvaccinationsprogram. I Europa är Sverige ett av få länder som ännu inte följt

Inlämnad: 2012-10-19 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2012/13:50 av Omanovic, Jasenko (S)

den 17 oktober Fråga 2012/13:50 Kontroll av läkemedelsförsäljning av Jasenko Omanovic S till socialminister Göran Hägglund KD Försäljningen av receptfria smärtstillande läkemedel har ökat med 30 procent under de senaste fem åren. Det är inte minst hos unga flickor som användningen har ökat markant. En förklaring

Inlämnad: 2012-10-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2012/13:20 av Vestlund, Börje (S)

den 10 oktober Interpellation 2012/13:20 Aids av Börje Vestlund S till socialminister Göran Hägglund KD Det är nu 30 år sedan aids kom till Sverige. Vi kan se bakom oss först ett inledande skede, där det finns anledning att fundera över hur samhället behandlade de smittade och sjuka, men också hur vi politiker

Inlämnad: 2012-10-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Aids

Interpellation 2012/13:10 av Svantorp, Gunilla (S)

den 26 september Interpellation 2012/13:10 Patientens ställning utifrån behov i vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Den 22 februari i år lämnade regeringen ett svar till EU-kommissionen angående de nationella avtal för läkare och sjukgymnaster som kommissionen starkt kritiserat. I

Inlämnad: 2012-09-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Patientens ställning utifrån behov i vården

Skriftlig fråga 2011/12:771 av Hultqvist, Peter (S)

den 14 september Fråga 2011/12:771 24-timmarsregeln av Peter Hultqvist S till socialminister Göran Hägglund KD Enligt gällande regelverk ska apoteken tillhandahålla receptbelagd medicin senast inom 24 timmar efter att den efterfrågas. Torsdagen den 6 september efterfrågade undertecknad för annan persons räkning

Inlämnad: 2012-09-14 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:744 av Bråkenhielm, Catharina (S)

den 4 september Fråga 2011/12:744 Hemliga inspektioner på apotek av Catharina Bråkenhielm S till socialminister Göran Hägglund KD Läkemedelsverket fick i uppdrag att övervaka den nya apoteksmarknaden efter avregleringen. Läkemedelsverket gör inspektioner ute på apoteken, både efter anmälningar och enligt en uppgjord

Inlämnad: 2012-09-04 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2011/12:447 av Svantorp, Gunilla (S)

den 31 augusti Interpellation 2011/12:447 Patientens ställning utifrån behov i vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Den 22 februari i år lämnade regeringen ett svar till EU-kommissionen angående de nationella avtalen för läkare och sjukgymnaster som kommissionen starkt kritiserat.

Inlämnad: 2012-08-31 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:659 av Bergman, Håkan (S)

den 15 juni Fråga 2011/12:659 Demokratikrav och handeln med Kina av Håkan Bergman S till statsrådet Ewa Björling M Inför OS i Peking 2008 och världsutställningen i Shanghai 2010 diskuterades mycket om hur ekonomiska och andra kontakter med Kina skulle kunna stärka demokratisträvandena. Det finns egentligen ingenting

Inlämnad: 2012-06-15 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2011/12:391 av Larsson, Hillevi (S)

den 31 maj Interpellation 2011/12:391 Underhållsstödet av Hillevi Larsson S till socialminister Göran Hägglund KD Underhållsstöd för barn till särlevande föräldrar infördes 1997 och syftar till att förbättra barnens uppväxtvillkor. Stödet uppgår i dag till 1 273 kronor per barn och månad. Förutom en höjning med

Inlämnad: 2012-05-31 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Underhållsstödet