Dokument & lagar (85 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:76 av Johan Büser (S)

Fråga 2017/18:76 NMR och demonstrationsrätten av Johan Büser S till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har nyligen genomfört två marscher i centrala Göteborg. Gruppen hade vid det ena tillfället inget tillstånd att demonstrera, och vid det andra

Inlämnad: 2017-10-06 Besvarare: Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:76 av Johan Büser (S) (pdf, 91 kB)

Motion 2020/21:1686 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1686 av Laila Naraghi m.fl. S Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över globala digitala reklam- och medieleverantörers beskattning i Sverige för att stärka konkurrensneutraliteten


Utskottsberedning: 2020/21:SkU19

Motion 2020/21:1686 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:1686 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:1900 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:1900 av Johan Büser och Gunilla Carlsson båda S Kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ytterligare bör intensifiera arbetet mot kärnvapen och överväga att underteckna förslaget om FN:s kärnvapenförbud och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:1900 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:1900 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. S En skola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2020/21:UbU11

Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:2388 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:2388 av Gunilla Carlsson och Johan Büser båda S Nationellt journalsystem inom sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att inrätta ett nationellt journalsystem för offentligt finansierad sjukvård och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:2388 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2388 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (pdf, 76 kB)

Motion 2020/21:2387 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:2387 av Gunilla Carlsson och Johan Büser båda S Gör anhöriga till ombud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för att möjliggöra att patienten kan lämna samtycke digitalt så att ett ombud kan ta del av relevant information


Utskottsberedning: 2020/21:SoU16

Motion 2020/21:2387 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2387 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:2389 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:2389 av Gunilla Carlsson och Johan Büser båda S Höjd semesterersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att höja semesterersättningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1938 trädde den första semesterlagen


Utskottsberedning: 2020/21:AU8

Motion 2020/21:2389 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2389 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2020/21:1460 av Olle Thorell m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1460 av Olle Thorell m.fl. S En nollvision för mäns våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en nollvision för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Mäns


Utskottsberedning: 2020/21:AU10

Motion 2020/21:1460 av Olle Thorell m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:1460 av Olle Thorell m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:1993 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1993 av Anna Wallentheim m.fl. S En öppen, obligatorisk och avgiftsfri förskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att på sikt göra förskolan avgiftsfri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2020/21:UbU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2020/21:1993 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:1993 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2020/21:1992 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1992 av Anna Wallentheim m.fl. S Lärarledd tid som konkurrensfaktor för universitet och högskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att statistik över det senaste årets lärarledda tid på universitets- och högskoleprogram ska


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:1992 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:1992 av Anna Wallentheim m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:839 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:839 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Begränsa arbetsgivarens intervjurätt om familjebildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en lagstiftning som begränsar arbetsgivares intervjurätt gällande arbetssökandes planer om familjebildning


Utskottsberedning: 2020/21:AU10

Motion 2020/21:839 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:839 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:2091 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:2091 av Johan Büser och Mattias Jonsson båda S Hållbarhetsredovisningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att se över hållbarhetsredovisningslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Hållbarhetsredovisningslagen


Utskottsberedning: 2020/21:CU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2020/21:2091 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2091 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2020/21:2092 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:2092 av Johan Büser och Mattias Jonsson båda S Gemensamt retur- och pantsystem inom EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör se över möjligheten att införa ett gemensamt retur- och pantsystem för glas, petflaskor och dryckesburkar


Utskottsberedning: 2020/21:MJU19

Motion 2020/21:2092 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:2092 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. S Utvecklad hälso- och sjukvård efter coronapandemin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utveckling och resursförstärkningar i sjukvården efter coronapandemin och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:SoU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (docx, 72 kB) Motion 2020/21:1850 av Paula Holmqvist m.fl. (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2020/21:1908 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:1908 av Johan Büser och Gunilla Carlsson båda S En bättre arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler åtgärder för att tillförsäkra löntagare i Sverige en god arbetsmiljö behöver vidtas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:AU11

Motion 2020/21:1908 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:1908 av Johan Büser och Gunilla Carlsson (båda S) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:1907 av Johan Büser och Elin Gustafsson (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:1907 av Johan Büser och Elin Gustafsson båda S Israel och Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den israeliska ockupationen av och bosättarpolitiken i Palestina måste upphöra samt att Jerusalems delade status bör respekteras och


Utskottsberedning: 2020/21:UU15

Motion 2020/21:1907 av Johan Büser och Elin Gustafsson (båda S) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:1907 av Johan Büser och Elin Gustafsson (båda S) (pdf, 83 kB)

Motion 2020/21:1902 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:1902 av Johan Büser och Anna Johansson båda S Kunskapsmål gällande cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa cykling som ett kunskapsmål inom ämnet idrott och hälsa och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2020/21:UbU12

Motion 2020/21:1902 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:1902 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:1901 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2020/21:1901 av Johan Büser S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka Sveriges roll för att fortsätta att stå upp för Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det västsahariska folket


Utskottsberedning: 2020/21:UU16

Motion 2020/21:1901 av Johan Büser (S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:1901 av Johan Büser (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2020/21:1677 av Jasenko Omanovic och Johan Büser (båda S)

Motion till riksdagen 2020/21:1677 av Jasenko Omanovic och Johan Büser båda S Sjöfartsutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över finansiering av, möjlighet att involvera branschen i samt en målsättning för jämställd rekrytering till sjöfartsutbildningar


Utskottsberedning: UbU

Motion 2020/21:1677 av Jasenko Omanovic och Johan Büser (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:1677 av Jasenko Omanovic och Johan Büser (båda S) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. S Öka kunskapen inom rättsväsendets myndigheter kring hatbrott riktade mot hbtq+personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rättsväsendets hbtq-plus-kompetens ska säkerställas och vara hög i hela landet


Utskottsberedning: 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:2135 av Daniel Andersson m.fl. (S) (pdf, 82 kB)