Dokument & lagar (49 träffar)

Interpellation 2013/14:112 av Nylund Watz, Ingela (S)

den 12 november Interpellation 2013/14:112 Psykiatrins behov av långsiktighet av Ingela Nylund Watz S till socialminister Göran Hägglund KD Att bli psykiskt sjuk eller drabbas av psykisk ohälsa påverkar inte bara en själv utan också familj och vänner. De flesta känner någon som är eller har varit drabbad av psykisk

Inlämnad: 2013-11-12 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Psykiatrins behov av långsiktighet

Skriftlig fråga 2013/14:102 av Axelsson, Lennart (S)

den 6 november Fråga 2013/14:102 Tandvårdsstödet av Lennart Axelsson S till socialminister Göran Hägglund KD Patienter med störst behov ska få mest hjälp. Svag ekonomi ska inte hindra någon att söka tandvård. Så är tanken med det högkostnadsskydd som infördes med 2008 års tandvårdsreform. När Tandläkartidningen

Inlämnad: 2013-11-06 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2013/14:81 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 31 oktober Interpellation 2013/14:81 Apoteken av Carina Adolfsson Elgestam S till socialminister Göran Hägglund KD När regeringen för ett antal år sedan valde att privatisera apoteken var det huvudsakliga skälet tillgänglighetVisst har tillgängligheten ökat i de större städerna ser vi apotek i varje gathörn,

Inlämnad: 2013-10-31 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Apoteken

Interpellation 2013/14:53 av Niemi, Pyry (S)

den 23 oktober Interpellation 2013/14:53 Bemötande av trafikskadade av Pyry Niemi S till socialminister Göran Hägglund KD Det anmäls ca 30 000 trafikskador årligen där de skadelidande drabbats av nackskador. 1 500 personer blir invalidiserade och 150 personer får förtidspension. Jag har tagit del av hundratals

Inlämnad: 2013-10-23 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bemötande av trafikskadade

Skriftlig fråga 2013/14:68 av Åström, Karin (S)

den 22 oktober Fråga 2013/14:68 Nedläggningen av Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap av Karin Åström S till socialminister Göran Hägglund KD Socialdepartementet beslutade tidigare i år att stänga ned Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap NHV i Göteborg. Denna institution har sedan starten 1967 vidareutbildat

Inlämnad: 2013-10-22 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2013/14:32 av Karlsson, Sara (S)

den 9 oktober Interpellation 2013/14:32 Särlevnadsutredningens förslag om växelvisbidrag av Sara Karlsson S till statsrådet Ulf Kristersson M År 2011 presenterades utredningen Fortsatt föräldrar om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull SOU2011:51 som hade som uppdrag att se över om och på vilket sätt

Inlämnad: 2013-10-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Särlevnadsutredningens förslag om växelvisbidrag

Interpellation 2013/14:20 av Granlund, Marie (S)

den 27 september Interpellation 2013/14:20 Skånsk förlossningsvård i Malmö av Marie Granlund S till socialminister Göran Hägglund KD Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus Sus är en viktig verksamhet som erbjuder akut och planerad vård i såväl sluten- som öppenvårdsform. Kvinnokliniken finns både i Malmö

Inlämnad: 2013-09-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skånsk förlossningsvård i Malmö

Interpellation 2013/14:19 av Andersson, Phia (S)

den 26 september Interpellation 2013/14:19 Hjärtstartare på allmänna platser av Phia Andersson S till försvarsminister Karin Enström M Riksdagen fattade under våren 2013 beslut om att regeringen bör se över möjligheten att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistasUndertecknad

Inlämnad: 2013-09-26 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hjärtstartare på allmänna platser

Skriftlig fråga 2013/14:1 av Andersson, Phia (S)

den 17 september Fråga 2013/14:1 Plan för ökat antal hjärtstartare av Phia Andersson S till försvarsminister Karin Enström M Riksdagen fattade under våren 2013 följande beslut: Regeringen bör se över möjligheten att lagstifta om att det ska finnas hjärtstartare i miljöer där många människor vistas. Riksdagen gjorde

Inlämnad: 2013-09-17 Besvarare: Göran Hägglund (KD)