Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:749 av Olsson, Hans (s)

den 23 april Fråga 2009/10:749 Generalfullmakt av Hans Olsson s till justitieminister Beatrice Ask m Generalfullmakt innebär att fullmaktshavaren kan utföra alla rättsliga åtgärder som huvudmannen fullmaktsgivaren själv får utföra. Fullmakten är med andra ord inte begränsad till enbart vissa åtgärder. För aktiebolag

Inlämnad: 2010-04-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:491 av Olsson, Hans (s)

den 9 februari Fråga 2009/10:491 Översyn av utsökningsbalken av Hans Olsson s till justitieminister Beatrice Ask m Utsökningsbalken, UB, 1981:774är den centrala lagstiftningen på exekutionsrättens område, det vill säga tvångsvis verkställighet av domar och andra myndighetsbeslut rörande egendom och andra förmögenhetsvärden.

Inlämnad: 2010-02-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:40 av Olsson, Hans (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:40 Regler för fiske inom EU av Hans Olsson s till jordbruksminister Eskil Erlandsson c EU är i dag en av de största importörerna av fisk i världen och det finns beräkningar som visar att en halv miljon ton illegalt fångad fisk varje år importeras till EU-länderna. Fiskeriverket uppmanar

Inlämnad: 2009-10-01 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)