Dokument & lagar (252 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1606 av Wibe, Sören (s)

den 12 maj Fråga 2005/06:1606 av Sören Wibe s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Den regionala snedfördelningen i universitetsstyrelser och forskningsstiftelser Det är i dag allmänt accepterat att man bör eftersträva en jämn könsfördelning i samhället. Det borde vara lika självklart att också

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1561 av Arvidsson, Eva (s)

den 8 maj Fråga 2005/06:1561 av Eva Arvidsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Unescos samhällsvetenskapliga program Unescos samhällsvetenskapliga program, Most, har sedan början av 1990-talet fokuserat på problem relaterade till social exkludering och till behovet av att bekämpa olika former

Inlämnad: 2006-05-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1141 av Karlsson, Sonia (s)

den 6 mars Fråga 2005/06:1141 av Sonia Karlsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Ekonomiskt ansvar för konstutställning i Vadstena slott I Vadstena slott förvarar staten genom Nationalmuseum värdefull konst och inventarier som levandegör den historiska slottsmiljön. Mot en entréavgift av

Inlämnad: 2006-03-06 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1076 av Astudillo, Luciano (s)

den 22 februari Fråga 2005/06:1076 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Svensk högskola för imamer En av Sveriges viktigare framtidsfrågor handlar om integration. Utrikesfödda svenskar har ibland svårt att känna sig hemma i det svenska samhället. Integrationsproblematiken har

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1026 av Arvidsson, Eva (s)

den 16 februari Fråga 2005/06:1026 av Eva Arvidsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Bild- och formkonstnärers rätt till ersättning Utgångspunkten för statlig arbetsmarknadspolitik är sedan länge principen att alla ska basera sin försörjning på ersättning för utfört arbete. Denna princip

Inlämnad: 2006-02-16 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:874 av Astudillo, Luciano (s)

den 26 januari Fråga 2005/06:874 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Jobb för lärare med invandrarbakgrund Lärare med utländsk bakgrund upplever att de haft svårt att få jobb. Grunden uppges vara deras utländska bakgrund och att de hindras av den svenska byråkratin. Rapporten

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:551 av Nordquist, Kaj (s)

den 5 december Fråga 2005/06:551 av Kaj Nordquist s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Utbildningssystemet för vårdutbildningar Det har sedan länge varit ett välkänt faktum att rekryteringsbehoven till vård och omsorg kommer att vara omfattande i framtiden. Samtidigt är det mycket tydligt att

Inlämnad: 2005-12-05 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:449 av Malmström, Louise (s)

den 23 november Fråga 2005/06:449 av Louise Malmström s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Social snedrekrytering till högskolan Norrköping är historiskt sett en traditionell arbetarstad där många har haft låg utbildningsnivå och få har sökt vidare till högskolan efter gymnasiet. De senaste åren

Inlämnad: 2005-11-23 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:413 av Malmström, Louise (s)

den 21 november Fråga 2005/06:413 av Louise Malmström s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Skyddad identitet Personer som lever med skyddad identitet befinner sig i en väldigt utsatt situation. Många av dem är hotade kvinnor och deras barn som tvingas gömma sig för någon som står dem nära. Att

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2005/06:184 av Nenes, Christina (s)

den 20 oktober Fråga 2005/06:184 av Christina Nenes s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Forskning om betong Regeringen har tillsammans med näringslivet och fackliga organisationer utarbetat strategiprogram för sex nyckelbranscher, där staten och näringslivet ska satsa på bland annat utökad forskning.

Inlämnad: 2005-10-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1815 av Frans, Joe (s)

den 7 juni Fråga 2004/05:1815 av Joe Frans s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Afrikas kulturskatt Våra museer runtom i Sverige har i dag en tendens att visa den afrikanska kulturen på ett gammalt och förlegat sätt. Utställningarna är ofta hierarkiska och ibland direkt fördomsfulla. Införandet

Inlämnad: 2005-06-07 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1481 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 22 april Fråga 2004/05:1481 av Birgitta Ahlqvist s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om digital tv Inom några år stängs det analoga tv-nätet och digital tv blir en verklighet för 98 av befolkningen. Många hushåll köper en box för att sedan gratis kunna se många tv-program, bland annat Barnkanalen

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1443 av Hassan, Maria (s)

den 19 april Fråga 2004/05:1443 av Maria Hassan s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om minoritetsspråkens framtid som studieämne vid universitet och högskolor Högskoleverkets rapport Att vara eller inte vara från 2003 om minoritetsspråkens framtid i den svenska högskolan gör en bedömning att det

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1392 av Astudillo, Luciano (s)

den 11 april Fråga 2004/05:1392 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om examinationsrätt vid Malmö högskola Malmö växer och utbildningsbehovet i regionen är stort. Malmö högskola skapades för att stödja en positiv samhällsutveckling i Malmöregionen och bör få fortsätta på den vägen.

Inlämnad: 2005-04-11 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Interpellation 2004/05:369 av Israelsson, Margareta (s)

den 8 februari Interpellation 2004/05:369 av Margareta Israelsson s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om Dramatiska institutets barnprojekt i Nacka I samband med ett barnteaterprojekt vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan har några sexåringar från Stensö skola i Nacka utsatts för något som

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:853 av Astudillo , Luciano (s)

den 2 februari Fråga 2004/05:853 av Luciano Astudillo s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om ett lexikon mellan svenska och pashto Antalet afghaner i Sverige växer. Enbart i Malmö finns det runt 2 500 afghaner, i hela riket drygt 9 000. Dock saknar denna stora grupp ett lexikon på sitt eget språk,

Inlämnad: 2005-02-02 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:771 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 24 januari Fråga 2004/05:771 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Jens Orback om etnisk kvotering av studenter Obalansen på svensk arbetsmarknad när det gäller andelen personer med invandrarbakgrund är oacceptabel. Det måste till radikala grepp och gärna otraditionella för att få in fler personer med invandrarbakgrund

Inlämnad: 2005-01-24 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:746 av Eberstein , Susanne (s)

den 20 januari Fråga 2004/05:746 av Susanne Eberstein s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om haisla-indianernas totempåle På 1920-talet donerades en totempåle till Etnografiska museet av en svensk konsul verksam i Kanada. Under 1994, urbefolkningarnas år, beslutade den svenska regeringen att återlämna

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:745 av Löfstrand, Johan (s)

den 20 januari Fråga 2004/05:745 av Johan Löfstrand s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om harmonisering av betygssystemen i högre utbildning i Europa Under det senaste året har frågan om ny betygsskala inom svensk högre utbildning debatterats. Betygssystem antal betygssteg ser i dag olika ut beroende

Inlämnad: 2005-01-20 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)

Skriftlig fråga 2004/05:676 av Sandgren, Margareta (s)

den 28 december Fråga 2004/05:676 av Margareta Sandgren s till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om frystorkning av avlidna Frystorkning har föreslagits som ett alternativ att ta hand om avlidna. Metoden innebär att den avlidne fryses ned till minus 18 grader. Kistan sänks ned i flytande kväve, minus 195

Inlämnad: 2005-01-03 Besvarare: Leif Pagrotsky (S)