Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2010/11:334 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 27 april Interpellation 2010/11:334 Samarbete i Barentsregionen och det arktiska området av Sven-Erik Bucht S till utrikesminister Carl Bildt M Sverige har under ett och ett halvt års tid haft ordförandeskapet i Barentsrådet. Under ordförandeskapet har det saknats regeringsinitiativ. Barentsfrågor har varken

Inlämnad: 2011-04-27 Besvarare: Carl Bildt (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Samarbete i Barentsregionen och det arktiska området

Interpellation 2010/11:109 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 2 december Interpellation 2010/11:109 Beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M När man åker tåg i Sverige på vinterhalvåret råder det stor osäker om man kommer fram i tid eller inte. För alla som arbetspendlar eller reser i

Inlämnad: 2010-12-02 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken

Interpellation 2010/11:80 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 24 november Interpellation 2010/11:80 Minskning av antalet olyckor med cyklister av Carina Adolfsson Elgestam S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Allt fler väljer att använda sig av cykeln i vardagen i stället för att köra bil eller åka kollektivt. Cykeln är ett miljövänligt och ekonomiskt bra alternativ

Inlämnad: 2010-11-24 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskning av antalet olyckor med cyklister

Interpellation 2010/11:64 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 16 november Interpellation 2010/11:64 Sjöfartens spelregler av Sven-Erik Bucht S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Hösten 2008 beslutade Internationella sjöfartsorganisationen IMO om skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle både på global nivå och inom så kallade svavelkontrollområden. Dit hör

Inlämnad: 2010-11-16 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sjöfartens spelregler