Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:831 av Bäck, Laila (s)

Fråga 1997/98:831 av Laila Bäck s till arbetsmarknadsministern om generationsväxling I slutet av maj hade bara 80 personer lämnat sina arbeten till förmån för unga arbetslösa. Målsättningen har hela tiden varit att betydligt fler, upp till 10 000 äldre, skulle ta tillfället i akt och använda sig av generationsväxlingen.

Inlämnad: 1998-06-04 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:814 av Lundberg, Inger (s)

Fråga 1997/98:814 av Inger Lundberg s till arbetsmarknadsministern om ekonomin för vuxenstuderande Flertalet vuxna studerande förefaller ha goda möjligheter till sommarvikariat. Ändå finns en liten grupp studerande, som genom den mer strikta tillämpningen av a-kassebestämmelserna känner oro för att de helt kan komma

Inlämnad: 1998-06-02 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:806 av Eneroth, Tomas (s)

Fråga 1997/98:806 av Tomas Eneroth s till arbetsmarknadsministern om företagshälsovården Svensk företagshälsovård har i många år varit framstående när det gäller att kartlägga riskfyllda arbetsmiljöer och att arbeta förebyggande för att förbättra arbetsmiljön. Under senare år har det däremot inkommit alltfler rapporter

Inlämnad: 1998-05-29 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:436 av Johansson, Magnus (s)

Fråga 1997/98:436 av Magnus Johansson s till arbetsmarknadsministern om AGB-ersättning vid studier i kunskapslyftet Vi ser nu en god utveckling av antalet sökande och deltagande i det s.k. kunskapslyftet. Kunskapslyftet är för många människor ett utmärkt tillfälle att skaffa sig en grundläggande utbildning för att kunna

Inlämnad: 1998-02-12 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:391 av Kronblad, Bengt (s)

Fråga 1997/98:391 av Bengt Kronblad s till arbetsmarknadsministern om försäkringsskyddet för ALU-arbetare vid arbetsskada LO-facken i Kalmar läns LO-Folksams Försäkringskommitté har vid de senaste sammanträdena diskuterat bristen av försäkringsskydd vid arbetsskada för våra LO-medlemmar vid ALU-arbete. Löntagarna på

Inlämnad: 1998-01-30 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:336 av Stjernkvist, Lars (s)

Fråga 1997/98:336 av Lars Stjernkvist s till arbetsmarknadsministern om användandet av kvalitetshöjare När alternativet är arbetslöshet är det inte särskilt klokt att säga upp personal inom vård, omsorg och utbildning. Som bekant saknas det inte arbetsuppgifter inom dessa områden. Därför tycker jag att systemet med

Inlämnad: 1998-01-22 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:309 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1997/98:309 av Carina Hägg s till arbetsmarknadsministern om anställningstester Utvecklingen av psykologiska tester drevs från början av militärpsykologer men har efter andra världskriget spridit sig till det privata näringslivet och vår offentliga sektor. Användningen av psykologiska tester vid urvalsprocesser

Inlämnad: 1998-01-13 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:269 av Johansson, Magnus (s)

Fråga 1997/98:269 av Magnus Johansson s till arbetsmarknadsministern om möjlighet till ersättning vid tillfällig permittering I samband med att riksdagen fattade beslut om en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring, betänkande 1996/97:AU13, bestämdes att den som av arbetsgivaren permitteras utan lön inte har

Inlämnad: 1997-12-15 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:173 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:173 av Sonja Fransson s till arbetsmarknadsministern om arbetshandikappade Vi har i dag olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en del generella andra riktade till olika åldersgrupper och till särskilda grupper. Arbetshandikappade skall ha del av både de generella men också riktade åtgärderna

Inlämnad: 1997-11-24 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:172 av Fransson, Sonja (s)

Fråga 1997/98:172 av Sonja Fransson s till arbetsmarknadsministern om framtidens arbetsmarknad för arbetshandikappade Under hela 1990-talet har vi levt med en extremt hög arbetslöshet. En sådan situation får negativa följder för de flesta människor, men för dem som har ett arbetshandikapp är det särskilt svårt. Den

Inlämnad: 1997-11-24 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:134 av Ringman, Agneta (s)

Fråga 1997/98:134 av Agneta Ringman s till arbetsmarknadsministern om dyslexi Att ha ett osynligt funktionshinder som dyslexi innebär svårigheter inte bara att kommunicera med hjälp av det skriftliga språket utan också svårigheter att hantera skriftlig information, som vi alla översvämmas av. Många läs- och skrivhandikappade

Inlämnad: 1997-11-13 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:114 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Fråga 1997/98:114 av Ann-Kristine Johansson s till arbetsmarknadsministern om tillfällig avgångsersättning I betänkandet AU13, En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring beslutade riksdagen om en tillfällig avgångsersättning för arbetslösa som har fyllt 60 år men inte 65 år och som gäller mellan den 1 juli

Inlämnad: 1997-11-06 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:81 av Staaf-Igelström, Lisbeth (s)

Fråga 1997/98:81 av Lisbeth Staaf-Igelström s till arbetsmarknadsministern om småföretagares rätt till deltidsstämpling En småföretagare i Värmland tvingades i mars i år att avregistrera sitt småföretag för att få rätten att stämpla. Vid denna tidpunkt hade han ca 50 beläggning och därmed ungefär 50 i inkomster. Hade

Inlämnad: 1997-10-23 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:22 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Fråga 1997/98:22 av Ann-Kristine Johansson s till arbetsmarknadsministern om företagshälsovården Statskontoret lämnade våren 1997 en rapport, Företagshälsovården i dag som beskriver de senaste årens utveckling. Rapporten visar att det finns grund för den oro som många känner i dag. Andelen anställda som har tillgång

Inlämnad: 1997-09-24 Besvarare: arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)