Dokument & lagar (8 träffar)

Interpellation 2006/07:454 av Hultqvist, Peter (s)

den 30 mars Interpellation 2006/07:454 Regional utveckling och livslångt lärande av Peter Hultqvist s till statsrådet Jan Björklund fp Torsdagen den 15 mars besöker Nationellt centrum för flexibelt lärande riksdagens utbildningsutskott för att presentera sin verksamhet. Senare samma dag meddelas det att regeringen

Inlämnad: 2007-03-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regional utveckling och livslångt lärande

Interpellation 2006/07:449 av Petersson, Helene i Stockaryd (s)

den 28 mars Interpellation 2006/07:449 De svenska minoritetsspråken och skolan av Helene Petersson i Stockaryd s till statsrådet Jan Björklund fp De språk som utgör nationella minoritetsspråk i Sverige är samiska, finska, meänkieli tornedalsfinskajiddisch och romani chib. Dessa språk omfattas av Sveriges ratifikation

Inlämnad: 2007-03-28 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: De svenska minoritetsspråken och skolan

Interpellation 2006/07:423 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 mars Interpellation 2006/07:423 Skolan under den borgerliga regeringens tid av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Jan Björklund fp För någon vecka sedan lade Socialdemokraterna fram en rapport om hur den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus fördelar resurserna till skolan. Kritiken är svidande

Inlämnad: 2007-03-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skolan under den borgerliga regeringens tid

Skriftlig fråga 2006/07:553 av Örnfjäder, Krister (s)

den 26 januari Fråga 2006/07:553 Beslagtagna bilars värde av Krister Örnfjäder s till justitieminister Beatrice Ask m En man som fick sin bil beslagtagen i samband med att han dömdes för rattonykterhet överklagade beslutet till Högsta domstolen. I sin dom anger domstolen att bilens värde ska påverka beslutet och

Inlämnad: 2007-01-26 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2006/07:119 av Strand, Thomas (s)

den 30 november Interpellation 2006/07:119 Folkbildningens framtid av Thomas Strand s till statsrådet Jan Björklund fp I våras presenterade den socialdemokratiska regeringen folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra prop. 2005/06:192I den poängteras folkbildningens viktiga roll i det livslånga lärandet.

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Folkbildningens framtid

Interpellation 2006/07:99 av Baylan, Ibrahim (s)

den 24 november Interpellation 2006/07:99 Elevinflytande av Ibrahim Baylan s till statsrådet Jan Björklund fp Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 21 november avser statsrådet Jan Björklund att sätta stopp för den försöksverksamhet som ger landets gymnasier möjlighet att tillsätta lokala styrelser med elevmajoritet.

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elevinflytande

Interpellation 2006/07:92 av Petersson, Helene (s)

den 24 november Interpellation 2006/07:92 Elevstyrda gymnasieskolor av Helene Petersson s till statsrådet Jan Björklund fp Regeringen har aviserat att så kallade elevstyrda gymnasieskolor ska avskaffas det vill säga den försöksverksamhet som ger gymnasieskolorna rätt att inrätta lokala styrelser där eleverna har

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elevstyrda gymnasieskolor

Interpellation 2006/07:47 av Hultqvist, Peter (s)

den 7 november Interpellation 2006/07:47 Nedskärningar i kommunal vuxenutbildning av Peter Hultqvist s till statsrådet Jan Björklund fp Den kommunala vuxenutbildningen har stor betydelse för stora grupper av människor. Många elever har svag skolbakgrund, problem med läs- och skrivsvårigheter, har ej svenska som modersmål

Inlämnad: 2006-11-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedskärningar i kommunal vuxenutbildning