Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1627 av Hallengren, Lena (s)

den 7 september Fråga 2006/07:1627 Stöd till kommunernas arbete att minska alkoholkonsumtionen av Lena Hallengren s till statsrådet Maria Larsson kd Regeringen har beslutat att Alkoholkommittén ska läggas ned. Det innebär också slutet på en betydelsefull dialog med Alkoholkommittén och Statens folkhälsoinstitut

Inlämnad: 2007-09-07 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:1282 av Hallengren, Lena (s)

den 31 maj Fråga 2006/07:1282 Personaltätheten i fritidshemmen av Lena Hallengren s till statsrådet Jan Björklund fp Utvecklingen är positiv när det gäller personaltätheten i förskolan och barngrupperna bli mindre. Men när det gäller fritidshemmen är utvecklingen den omvända. Grupperna fortsätter att öka och det

Inlämnad: 2007-05-31 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:438 av Lilja, Lars (s)

den 26 mars Interpellation 2006/07:438 Missbruk av dopningspreparat av Lars Lilja s till statsrådet Maria Larsson kd Missbruk av dopningspreparat, och då i första hand anabola steroider, har oftast kopplats till utövandet av vissa idrotter och därför ansetts som ett problem närmast för idrotten. Mycket talar dock

Inlämnad: 2007-03-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Missbruk av dopningspreparat

Skriftlig fråga 2006/07:880 av Hallengren, Lena (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:880 Barnomsorg på obekväm arbetstid av Lena Hallengren s till statsrådet Jan Björklund fp Regeringsrätten har slagit fast att kommunerna inte har någon generell skyldighet att tillgodose behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. En del kommuner erbjuder det men det är oacceptabelt att

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:872 av Hallengren, Lena (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:872 Nackamodellen i barnomsorgen av Lena Hallengren s till statsrådet Jan Björklund fp Den så kallade Nackamodellen i barnomsorgen innebär att kommunen betalar föräldrarna för att ta hand om sina egna barn. Modellen infördes förra året av Nacka, Sollentuna och Tyresö. Kammarrätten har

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:871 av Hallengren, Lena (s)

den 16 mars Fråga 2006/07:871 Svensk barnomsorg i tysk debatt av Lena Hallengren s till statsrådet Jan Björklund fp Den tyska familjeministern har sagt att barnomsorgen måste byggas ut. Det är nödvändigt både för att öka barnafödandet och för att öka jämställdheten. De som förespråkar en utbyggnad pekar inte så

Inlämnad: 2007-03-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:247 av Hallengren, Lena (s)

den 30 november Fråga 2006/07:247 Vuxenutbildning av Lena Hallengren s till statsrådet Jan Björklund fp Utgångspunkten har i Sverige alltid varit att utbildning och fortbildning gynnar både samhället och dess medborgare. För Sverige som kunskapsnation och dess förhållande till tillväxt och utveckling har bland

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:79 av Johansson, Ylva (s)

den 17 november Interpellation 2006/07:79 Förebyggande av fallolyckor av Ylva Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Den vanligaste typen av skador bland äldre är frakturer till följd av fallskador. Risken att falla och skada sig ökar dramatiskt i takt med stigande ålder. Tiotusentals äldre får varje år uppleva

Inlämnad: 2006-11-17 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Förebyggande av fallolyckor

Interpellation 2006/07:32 av Johansson, Ylva (s)

den 26 oktober Interpellation 2006/07:32 Pandemiberedskap och vaccinförsörjning av Ylva Johansson s till statsrådet Maria Larsson kd Den fågelinfluensa H5N1 som smittat många fåglar över hela världen och som i ett antal fall även har smittat människor har visat sig vara mycket allvarlig med mycket hög dödlighet för

Inlämnad: 2006-10-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Pandemiberedskap och vaccinförsörjning