Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2008/09:440 av Strand, Thomas (s)

den 1 april Interpellation 2008/09:440 Rektorsutbildningen av Thomas Strand s till statsrådet Lars Leijonborg fp Rektorer, förskolechefer och biträdande rektorer har en nyckelroll i arbetet med att utveckla förskola och skola. En kvalitativt god rektorsutbildning är därför av största värde för att stödja skolledare

Inlämnad: 2009-04-01 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rektorsutbildningen

Interpellation 2008/09:57 av Strand, Thomas (s)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:57 Skolpeng och danskt riskkapital av Thomas Strand s till utbildningsminister Jan Björklund fp Det danska investmentbolaget Axcel köpte nyligen friskolekoncernen John Bauer Organization AB, med 10 000 kunderdet vill säga elever, pedagogisk och övrig personal. Köpeskillingen

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skolpeng och danskt riskkapital

Skriftlig fråga 2008/09:120 av Örnfjäder, Krister (s)

den 20 oktober Fråga 2008/09:120 Behöriga lärare i friskolorna av Krister Örnfjäder s till utbildningsminister Jan Björklund fp För sex år sedan infördes krav på att även friskolornas lärare ska ha lärarexamen. Trots detta beslut så ökar nu antalet obehöriga lärare i friskolorna. Vilka åtgärder avser utbildningsministern

Inlämnad: 2008-10-20 Besvarare: Jan Björklund (FP)