Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1581 av Lundberg, Inger (s)

den 2 september Fråga 2001/02:1581 av Inger Lundberg s till utbildningsminister Thomas Östros om barnskötare i förskolan Den svenska förskolan får vid internationella jämförelser mycket goda vitsord. Ett viktigt skäl till det är förskolans förmåga att förena en god pedagogik med en trygg omsorg om barnen och se till

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1529 av Norlander, Göran (s)

den 19 augusti Fråga 2001/02:1529 av Göran Norlander s till försvarsminister Björn von Sydow om bevakningsfartyg för Norrlandskusten I medierna har framkommit uppgifter som berör Härnösands garnison. Enligt dessa uppgifter kan eventuellt två bevakningsfartyg som är stationerade hos Garnisonen i Härnösand komma att

Inlämnad: 2002-08-19 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1496 av Örnfjäder, Krister (s)

den 12 augusti Fråga 2001/02:1496 av Krister Örnfjäder s till statsrådet Britta Lejon om namn på valsedlar I Kalmar län har under våren i år personer fått sina namn på en valsedel utan att de blivit tillfrågade. Detta gäller ett parti som inte registrerats hos länsstyrelsen. Enligt länsstyrelsen i Kalmar finns inga

Inlämnad: 2002-08-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1332 av Klockare, Lennart (s)

den 12 juni Fråga 2001/02:1332 av Lennart Klockare s till försvarsminister Björn von Sydow om helikopterverksamheten i Boden Norrlands helikopterskvadron i Boden ingår i Försvarsmaktens helikopterflottilj. Skvadronen har sin huvudbas i Boden och andra baser från Abisko i norr till Sundsvall i söder. Verksamheten vid

Inlämnad: 2002-06-12 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1211 av Berglund Nilsson, Mona (s)

den 22 maj Fråga 2001/02:1211 av Mona Berglund Nilsson s till utbildningsminister Thomas Östros om barns fysiska aktiviteter Larmsignalerna om stillasittandet bland barn och ungdomar ökar. Bristen på motion gör att antalet överviktiga barn ökar snabbt. Detta har bl.a. fått till följd att alltfler barn drabbas av diabetes,

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1178 av Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj Fråga 2001/02:1178 av Eva Arvidsson s till försvarsminister Björn von Sydow om oljetransporter på Östersjön Oljetransporterna på Östersjön förväntas öka i omfattning. Detta är delvis en följd av att den nya ryska oljeterminalen i Primorsk har öppnat. Östersjön har hittills varit förskonad från större miljökatastrofer.

Inlämnad: 2002-05-17 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

den 8 maj Fråga 2001/02:1151 av Berndt Ekholm s till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och

Inlämnad: 2002-05-08 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1114 av Eberstein, Susanne (s)

den 26 april Fråga 2001/02:1114 av Susanne Eberstein s till utbildningsminister Thomas Östros om drogtest i skolan I en högstadieskola på Öland har drogtest införts som en del i skolans handlingsprogram mot droganvändning. Skolan legitimerar verksamheten med hänvisning till skollagens bestämmelse om skolhälsovårdens

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1105 av Skoog, Christer (s)

den 24 april Fråga 2001/02:1105 av Christer Skoog s till statsrådet Britta Lejon om diskriminering av arbetslösa Diskriminering i olika former är något som vi med all kraft måste bekämpa. Från mitt eget hemlän Blekinge har jag uppmärksammats på en speciell typ av diskriminering där den drabbade har diskriminerats därför

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1011 av Moberg, Carina (s)

den 9 april Fråga 2001/02:1011 av Carina Moberg s till utbildningsminister Thomas Östros om kommunal skolplanering I min hemkommun Huddinge är en fristående skola ett hett debattämne. Många elever i närområdet vill gå i sin egen skola, Myrängsskolan, men får inte plats. Olika förklaringar finns till detta men ett grundproblem

Inlämnad: 2002-04-09 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:956 av Norlander, Göran (s)

den 25 mars Fråga 2001/02:956 av Göran Norlander s till utbildningsminister Thomas Östros om riksrekrytering Ingen kommun kan neka att betala för en elev som börjar en utbildning på en linje med riksintag. Kommunerna har inget inflytande över och kan ej påverka hur många elever som väljer till dessa riksrekryterande

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:924 av Fransson, Sonja (s)

den 20 mars Fråga 2001/02:924 av Sonja Fransson s till justitieminister Thomas Bodström om offentlig kränkning i medierna TV 4 har inlett ett humorprogram som heter Ursäkta röran vi bygger om som ska bygga på modern ironi. Programmet har satt i system att lura människor att deltaga under falska förespeglingar om en

Inlämnad: 2002-03-20 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:888 av Ahlqvist, Birgitta (s)

den 14 mars Fråga 2001/02:888 av Birgitta Ahlqvist s till utbildningsminister Thomas Östros om studiemedelssystemet Det nuvarande studiemedelssystemet utgör i många fall ett hinder för det livslånga lärandet. En person som studerar till sjukgymnast, sjuksköterska eller liknande och sedan vill fortsätta att utbilda

Inlämnad: 2002-03-14 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:887 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2001/02:887 av Göran Norlander s till utbildningsminister Thomas Östros om tidsbegränsade möjligheter till studier Allas möjlighet till utbildning är utan tvekan en av de viktigaste orsakerna till att Sverige under förra decenniet förvandlades från ett fattigt jordbrukarsamhälle till ett industri-utvecklings-

Inlämnad: 2002-03-14 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2001/02:876 av Nenes, Christina (s)

den 12 mars Fråga 2001/02:876 av Christina Nenes s till statsrådet Britta Lejon om privatanställdas yttrandefrihet Sedan 1974 finns det i regeringsformen ett grundlagsskydd för yttrande- och informationsfriheten för offentligt anställda. Det har gett en trygghet för de som vill yttra sig och påverka i arbetslivet,

Inlämnad: 2002-03-12 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:829 av Axelsson, Christina (s)

den 1 mars Fråga 2001/02:829 av Christina Axelsson s till statsrådet Britta Lejon om poströstning Omkring en tredjedel av väljarna poströstade i riksdagsvalet 1998. För ett högt valdeltagande är det angeläget att denna möjlighet bibehålls. Postkontoret är viktigt för det demokratiska deltagandet. Detta betonas i proposition

Inlämnad: 2002-03-01 Besvarare: statsrådet Britta Lejon (S)

Skriftlig fråga 2001/02:681 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 7 februari Fråga 2001/02:681 av Barbro Hietala Nordlund s till utbildningsminister Thomas Östros om skolskjuts Föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad och umgänge har genomgått stora förändringar i syfte att stärka barnets rättsliga ställning. Lagstiftningen har bl.a. underlättat för föräldrarna att efter en skilsmässa

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:247 av Hägg, Carina (s)

den 6 februari Interpellation 2001/02:247 av Carina Hägg s till försvarsminister Björn von Sydow om SWEDEC i Eksjö SWEDEC i Eksjö inrättades den 1 juli 1997. Till skillnad från många andra områden inom försvaret har SWEDEC fått utöka sin verksamhet och anställa mer personal. Detta visar att Försvarsmakten prioriterar

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 2001/02:664 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 4 februari Fråga 2001/02:664 av Nikos Papadopoulos s till utbildningsminister Thomas Östros om resurser till skolorna Uppgifter från Skolverket pekar på att det är upp till en fjärdedel av eleverna som inte klarar betygskraven i grundskolan. Skolverket pekar bl.a. på att det handlar om att metoder i skolarbetet

Inlämnad: 2002-02-04 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Interpellation 2001/02:224 av Green, Monica (s)

den 1 februari Interpellation 2001/02:224 av Monica Green s till utbildningsminister Thomas Östros om kamratstöd i skolan Barn ska uppleva att det både är roligt och lärande att gå i skolan, men så är det inte för alla. Många känner ångest och har ont i magen när de ska gå till skolan. Dagligen utsätts hundratusentals

Inlämnad: 2002-02-01 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kamratstöd i skolan
Paginering