Dokument & lagar (180 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:110 av Olander, Ronny (s)

den 20 oktober Fråga 2009/10:110 Vaccin mot svininfluensan av Ronny Olander s till statsrådet Maria Larsson kd Sverige har köpt in vaccin mot svininfluensan den nya influensan till en mängd som motsvarar två doser till den svenska befolkningen. Nu visar nya data från Läkemedelsverket att det kan räcka med en dos

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:108 av Astudillo, Luciano (s)

den 20 oktober Fråga 2009/10:108 Småföretagarklimatet av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Socialbidragen, det vill säga försörjningsstödet, ökar nu kraftigt i hela landet. Under andra kvartalet i år ökade socialbidragen med 20 procent jämfört med samma kvartal förra året. Den främsta förklaringen

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:106 av Markström, Elisebeht (s)

den 20 oktober Fråga 2009/10:106 Kvinnojoursverksamhet av Elisebeht Markström s till statsrådet Maria Larsson kd Det förekommer att det i kommunala beslut motiveras att kvinnojoursverksamhet numera ska drivas i kommunal regi eller upphandlas med hänvisning till nya socialtjänstlagen 5 kap 11 det vill säga möjligheten

Inlämnad: 2009-10-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2009/10:30 av Björck, Patrik (s)

den 15 oktober Interpellation 2009/10:30 Uranbrytning i Skaraborg av Patrik Björck s till miljöminister Andreas Carlgren c Uranundersökningarna som i dag pågår i Skaraborg skapar stor oro för att uranbrytning kan komma till stånd. Vi har redan skelettet kvar sedan Ranstadverkens storhetstid. Flera utländska bolag

Inlämnad: 2009-10-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:93 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 15 oktober Fråga 2009/10:93 Utbyggnad av vågkraft av Catharina Bråkenhielm s till näringsminister Maud Olofsson c I förordning 2007:1153 med instruktion för Statens energimyndighet står det skrivet att myndigheten ska samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för en ökad användning av förnybara

Inlämnad: 2009-10-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:91 av Engelhardt, Christer (s)

den 14 oktober Fråga 2009/10:91 Självhjälpsprogram mot spelberoende av Christer Engelhardt s till statsrådet Maria Larsson kd Sedan 2004 stöder Statens folkhälsoinstitut ekonomiskt Spelinstitutets Internetbaserade självhjälpsprogram mot spelberoende. Institutet har lotsat mer än 1 000 spelberoende personer genom

Inlämnad: 2009-10-14 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:74 av Sachet, Ameer (s)

den 9 oktober Fråga 2009/10:74 Åtgärder mot avindustrialisering och avfolkning av Ameer Sachet s till näringsminister Maud Olofsson c Bruksorten Laxå i Örebro län har tappat var tredje invånare sedan rekordåret 1970. Då hade Laxå ca 9 500 invånare, idag är befolkningssiffran ca 6 000. I början av 2000-talet fanns

Inlämnad: 2009-10-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:68 av Örnfjäder, Krister (s)

den 9 oktober Fråga 2009/10:68 Regelförändringar för egenföretagare som vill vara föräldralediga av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c Enligt uppgifter i Västerviks-Tidningen kommer en fiskare från Halland att få sin fiskekvot minskad på grund av att han har varit föräldraledig. De fiskedagar

Inlämnad: 2009-10-09 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2009/10:60 av Damberg, Mikael (s)

den 8 oktober Fråga 2009/10:60 Minskad forskningsanknytning för lärarutbildningen av Mikael Damberg s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Av tidningsartiklar har det kommit till min kännedom att det tydligen är utbildningsministern som övertagit ansvaret för lärarutbildningen från högskole- och forskningsministern.

Inlämnad: 2009-10-08 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:52 av Stenberg, Maria (s)

den 7 oktober Fråga 2009/10:52 Studerande med åländska gymnasiebetyg av Maria Stenberg s till statsrådet Tobias Krantz fp Högskoleverket har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för bland annat elever med åländska gymnasiebetyg att söka sig till svenska högskolor genom att konkurrera i samma urvalsgrupper

Inlämnad: 2009-10-07 Besvarare: Tobias Krantz (FP)

Interpellation 2009/10:20 av Hultqvist, Peter (s)

den 2 oktober Interpellation 2009/10:20 Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid av Peter Hultqvist s till utbildningsminister Jan Björklund fp I förslaget till ny skollag så markeras under rubriken Erbjudande om förskola följande: Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i

Inlämnad: 2009-10-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid

Interpellation 2009/10:19 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 29 september Interpellation 2009/10:19 Kvotering till bolagsstyrelser av Carina Adolfsson Elgestam s till näringsminister Maud Olofsson c Jämställdhet mellan kvinnor och män är en viktig samhällsfråga som borde stå högt på dagordningen för den svenska regeringen år 2009. Ett av flera eftersatta områden är kvinnors

Inlämnad: 2009-09-29 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kvotering till bolagsstyrelser

Skriftlig fråga 2009/10:29 av Pettersson, Leif (s)

den 23 september Fråga 2009/10:29 Småskalig energiproduktion av Leif Pettersson s till näringsminister Maud Olofsson c Andelsägare i vindkraftverk går själva in och finansierar uppförandet av ett nytt vindkraftverk och blir därmed sina egna elproducenter. Eftersom driftskostnaderna efter en investering på i genomsnitt

Inlämnad: 2009-09-23 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2009/10:10 av Andnor, Berit (s)

den 18 september Interpellation 2009/10:10 Regeringens ansvar för utvecklingen i Jämtlands län av Berit Andnor s till näringsminister Maud Olofsson c Som jag i en skriftlig fråga till näringsministern tidigare har beskrivit minskar befolkningen i Jämtlands län. Samtidigt växer arbetslösheten kraftigt, inte minst

Inlämnad: 2009-09-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens ansvar för utvecklingen i Jämtlands län

Skriftlig fråga 2009/10:16 av Liljevall, Désirée (s)

den 18 september Fråga 2009/10:16 Ungdomars kunskaper om sina rättigheter på arbetsmarknaden av Désirée Liljevall s till utbildningsminister Jan Björklund fp De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan, men de möter inte bara ett samhälle med historiskt hög ungdomsarbetslöshet,

Inlämnad: 2009-09-18 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:14 av Örnfjäder, Krister (s)

den 18 september Fråga 2009/10:14 Riskkapital för unga tillväxtbolag av Krister Örnfjäder s till näringsminister Maud Olofsson c För att unga tillväxtbolag ska kunna utvecklas och växa behöver de få kontakt med investerare som är villiga att satsa kapital i deras bolag. Sjätte AP-fonden är en investerare som vänder

Inlämnad: 2009-09-18 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2009/10:7 av Zakrisson, Kristina (s)

den 17 september Interpellation 2009/10:7 Försäljning av statliga bolag av Kristina Zakrisson s till statsrådet Mats Odell kd Vid ett av näringsministerns besök i Norrbotten fick näringsministern frågan om regeringen hade för avsikt att börja sälja ut statliga bolag såsom LKAB och Vattenfall. Svaret den gången

Inlämnad: 2009-09-17 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäljning av statliga bolag

Skriftlig fråga 2009/10:12 av Nordén, Marie (s)

den 17 september Fråga 2009/10:12 Kostnaden för den nya influensan av Marie Nordén s till statsrådet Maria Larsson kd Regeringen beslutade nyligen att avsätta 1 miljard kronor till inköp av influensavaccin inför den förväntade pandemin med den nya influensan. Det är naturligtvis positivt att regeringen har lättat

Inlämnad: 2009-09-17 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2009/10:1 av Åström, Karin (s)

den 16 september Interpellation 2009/10:1 Statens ansvar för malmfälten av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant måste Kiruna kommun flytta för att gruvbrytningen ska kunna fortsätta. Det är ett enormt och unikt projekt som ställer stora krav på kommunen. Men detta är inte enbart en angelägenhet

Inlämnad: 2009-09-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Statens ansvar för malmfälten

Skriftlig fråga 2009/10:8 av Pärssinen, Raimo (s)

den 16 september Fråga 2009/10:8 Kontroll av taxametrar av Raimo Pärssinen s till statsrådet Åsa Torstensson c Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac, är en statlig myndighet som har både en myndighetsutövande roll och en rent uppdragsbaserad verksamhet. Swedac ska kontrollera taxametrarna i taxibranschen

Inlämnad: 2009-09-16 Besvarare: Maud Olofsson (C)