Dokument & lagar (10 träffar)

Interpellation 2009/10:421 av Vestlund, Börje (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:421 Starkt ökat socialbidragsberoende av Börje Vestlund s till statsrådet Maria Larsson kd Antalet personer som behöver socialbidrag för att klara sin försörjning har ökat dramatiskt. Under hela 2009 betalades det ut 11,1 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Detta är en ökning

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Starkt ökat socialbidragsberoende

Interpellation 2009/10:338 av Vestlund, Börje (s)

den 23 april Interpellation 2009/10:338 Europa 2020-strategin av Börje Vestlund s till statsrådet Birgitta Ohlsson fp År 2000 beslutade Europeiska rådet om den så kallade Lissabonstrategin, det vill säga en strategi för tillväxt och en bred strategi för att möta de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar

Inlämnad: 2010-04-23 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Europa 2020-strategin

Interpellation 2009/10:267 av Vestlund, Börje (s)

den 22 februari Interpellation 2009/10:267 Elever med epilepsi av Börje Vestlund s till utbildningsminister Jan Björklund fp Relativt ny forskning visar att elever som har epilepsi har svårt att tillgodogöra sig kunskap i skolundervisningen. Ett mindre epileptiskt anfall kan göra det praktiskt omöjligt att under

Inlämnad: 2010-02-22 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elever med epilepsi

Interpellation 2009/10:239 av Vestlund, Börje (s)

den 10 februari Interpellation 2009/10:239 Makedoniens diskriminering av hbt-personer av Börje Vestlund s till statsrådet Birgitta Ohlsson fp Makedoniens viktigaste utrikespolitiska prioriteringar just nu är medlemskap i EU och Nato. Vid Europeiska rådets möte i december 2005 gavs Makedonien kandidatlandsstatus,

Inlämnad: 2010-02-10 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Makedoniens diskriminering av hbt-personer

Skriftlig fråga 2009/10:329 av Liljevall, Désirée (s)

den 11 december Fråga 2009/10:329 Internetsäkerhet i skolan av Désirée Liljevall s till utbildningsminister Jan Björklund fp I England kommer det från år 2011 att införas ett nytt obligatoriskt ämne i skolorna, nämligen Internetsäkerhet. Tanken är att eleverna ska lära sig att inte lägga ut personlig information

Inlämnad: 2009-12-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:284 av Liljevall, Désirée (s)

den 3 december Fråga 2009/10:284 Fysisk aktivitet i skolan av Désirée Liljevall s till utbildningsminister Jan Björklund fp Enligt Skolverket har antalet timmar i idrott minskat under de senaste 30 åren från 1,78 timmar till 1,56 timmar per vecka. Det kan låta som en mindre förändring som inte har någon större

Inlämnad: 2009-12-03 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:283 av Liljevall, Désirée (s)

den 3 december Fråga 2009/10:283 Cancersjuka och de nya sjukförsäkringsreglerna av Désirée Liljevall s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Allt fler svårt sjuka personer, som exempelvis cancerpatienter, hamnar i kläm när Försäkringskassan tolkar sjukförsäkringsreglerna. Patienter som bedöms ha så kallad

Inlämnad: 2009-12-03 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:260 av Liljevall, Désirée (s)

den 2 december Fråga 2009/10:260 Tillgång på datorer i grundskolan av Désirée Liljevall s till utbildningsminister Jan Björklund fp Det råder brist på datorer inom grundskolan samtidigt som datorer blir ett allt viktigare redskap för både elever och lärare i undervisningen. Många lärare tvingas dela dator med andra,

Inlämnad: 2009-12-02 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:127 av Vestlund, Börje (s)

den 23 oktober Fråga 2009/10:127 Nordiska rådet och hbt-frågorna av Börje Vestlund s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Under 1980-talet var frågor om homosexuellas situation i de nordiska länderna en kontroversiell fråga i Nordiska rådet, framför allt när det gällde Finland och Island. Situationen har

Inlämnad: 2009-10-23 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:16 av Liljevall, Désirée (s)

den 18 september Fråga 2009/10:16 Ungdomars kunskaper om sina rättigheter på arbetsmarknaden av Désirée Liljevall s till utbildningsminister Jan Björklund fp De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan, men de möter inte bara ett samhälle med historiskt hög ungdomsarbetslöshet,

Inlämnad: 2009-09-18 Besvarare: Jan Björklund (FP)