Dokument & lagar (177 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:601 av Olsson, Hans (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:601 Folkomröstning i kantonen Zürich om skatter av Hans Olsson s till finansminister Anders Borg m Schweiz och dess drabantstat Liechtenstein måste fortlöpande pressas via EU på att överge sin osunda skattekonkurrens och vara ett gömställe för kriminellas ekonomiska tillgångar. Den

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:595 av Ternemar, Tommy (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:595 Svensk finanspolitik av Tommy Ternemar s till näringsminister Maud Olofsson c Maud Olofsson skriver i ett svar på en skriftlig fråga, 2008/09:477, att den borgerliga regeringens ekonomiska politik enligt EG-kommissionen är den mest expansiva i EuropaI regeringens proposition 2008/09:97

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:594 av Ternemar, Tommy (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:594 Påståendet om den expansiva svenska ekonomiska politiken av Tommy Ternemar s till näringsminister Maud Olofsson c Maud Olofsson skriver i ett svar på en skriftlig fråga, 2008/09:477, att den borgerliga regeringens ekonomiska politik enligt EG-kommissionen är den mest expansiva

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:593 av Åström, Karin (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:593 ROT-avdrag och småföretagare av Karin Åström s till finansminister Anders Borg m Regeringen håller på att förbereda en proposition om skattereduktion för renovering och ombyggnad av hus och lägenheter, där avdraget infogas i systemet med skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:590 av Sachet, Ameer (s)

den 9 februari Fråga 2008/09:590 Skatteparadisen och skattekonsulterna av Ameer Sachet s till finansminister Anders Borg m Sveriges Radios program Kaliber presenterade i december i fjol en undersökning av hur problemet med skatteparadis vuxit sedan 2000-talets början. Mellan åren 2000 och 2008 har antalet svenska

Inlämnad: 2009-02-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:561 av Örnfjäder, Krister (s)

den 3 februari Fråga 2008/09:561 Arbetsgivaravgiften av Krister Örnfjäder s till finansminister Anders Borg m I helgen läste jag en artikel i Dagens Industri som handlade om sänkningen av arbetsgivaravgiften, en sänkning som blev till en höjning för många företagare som bedriver sin verksamhet i enskild firma.

Inlämnad: 2009-02-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:556 av Johansson, Jan Emanuel (s)

den 2 februari Fråga 2008/09:556 Ränta på uppskjuten skatt av Jan Emanuel Johansson s till näringsminister Maud Olofsson c Regeringen har beslutat att företag med ekonomiska problem under den rådande bankkristen ska få möjlighet att dröja upp till två månader med att betala in skatten, och att dröjsmålet ska belastas

Inlämnad: 2009-02-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:555 av Karlsson, Sonia (s)

den 2 februari Fråga 2008/09:555 Redogörelse för finanspolitiken av Sonia Karlsson s till finansminister Anders Borg m Den 27 januari sade arbetsmarknadsministern följande: att vi har den mest expansiva finanspolitiken i hela EuropaI riksdagen sade finansministern följande den 23 januari: Då har Sverige, tillsammans

Inlämnad: 2009-02-02 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:299 av Vestlund, Börje (s)

den 30 januari Interpellation 2008/09:299 Möjligheten att hivtesta sig av Börje Vestlund s till statsrådet Maria Larsson kd Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion föreligger det stora problem med att kostnadsfritt kunna hivtesta sig på landets vårdcentraler i dag. Det råder även stora brister i möjligheten att kunna

Inlämnad: 2009-01-30 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheten att hivtesta sig

Interpellation 2008/09:295 av Axelsson, Lennart (s)

den 29 januari Interpellation 2008/09:295 Totalöversyn av systemet med tolk till döva, hörselskadade och dövblinda av Lennart Axelsson s till statsrådet Maria Larsson kd I Sverige finns 8 00010 000 teckenspråkiga döva personer som är födda döva eller har blivit döva som barn eller ungdomar. Det finns ca 1 200 personer

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Totalöversyn av systemet med tolk till döva, hörselskadade och dövblinda

Interpellation 2008/09:292 av Björck, Patrik (s)

den 28 januari Interpellation 2008/09:292 Utanförskapet av Patrik Björck s till finansminister Anders Borg m Riksrevisionen skriver i RiR 2008:26: Avsaknaden av en klar definition av vad som utgör utanförskapet kan medföra problem för politikens inriktning. Om ett uttryckligt mål är att minska utanförskapet samtidigt

Inlämnad: 2009-01-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:536 av Olovsson, Fredrik (s)

den 27 januari Fråga 2008/09:536 Enklare skatteregler vid försäljning av värdepapper och fonder av Fredrik Olovsson s till finansminister Anders Borg m I dag betalar arbetsgivare och banker in preliminärskatt för löntagare eller personer som får ränteinkomster. Systemet underlättar för enskilda individer och gör

Inlämnad: 2009-01-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:279 av Green, Monica (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:279 Begreppet utanförskap av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Arbetslösheten rusar i höjden, ungdomsarbetslöshetssiffrorna är än värre. Det finns en stor risk att människor hamnar i en ohållbar ekonomisk situation. Trots detta påstår regeringen att det så kallade

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:277 av Östros, Thomas (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:277 Åtgärder mot jobbkrisen av Thomas Östros s till finansminister Anders Borg m Sverige har sedan det andra kvartalet år 2008 haft en negativ ekonomisk tillväxt. Antalet arbetslösa har på två år, enligt SCB, ökat med över 20 000 personer. Trots det allvarliga läget har regeringen

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder mot jobbkrisen

Interpellation 2008/09:272 av Hultqvist, Peter (s)

den 23 januari Interpellation 2008/09:272 Begreppet utanförskap av Peter Hultqvist s till finansminister Anders Borg m Representanter för de nuvarande regeringspartierna använde i valrörelsen begreppet utanförskap frekvent och på ett propagandistiskt sätt. I regeringsställning har ambitionen att minska det så kallade

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Begreppet utanförskap

Skriftlig fråga 2008/09:506 av Eriksson, Birgitta (s)

den 20 januari Fråga 2008/09:506 Arbetslöshet och självmord av Birgitta Eriksson s till statsrådet Maria Larsson kd Varje år sedan 1997 har ca 1 4001 500 personer i Sverige tagit sitt eget liv. Varje år dör över tre gånger så många i självmord som i trafiken. De ekonomiska insatserna för en nollvision inom trafiken

Inlämnad: 2009-01-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2008/09:258 av Lilja, Lars (s)

den 19 januari Interpellation 2008/09:258 Regeringens arbete mot dopning utanför idrotten av Lars Lilja s till statsrådet Maria Larsson kd Det är nu cirka ett år sedan regeringen tillsatte ANT-sekretariatet samt den interdepartementala arbetsgruppen Samant. Min fråga till statsrådet är vilka konkreta åtgärder

Inlämnad: 2009-01-19 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens arbete mot dopning utanför idrotten

Skriftlig fråga 2008/09:485 av Wegendal, Lars (s)

den 16 januari Fråga 2008/09:485 Artistskatten och idrotten av Lars Wegendal s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Just nu remissbehandlas ett förslag om att utländska artister ska betala mer skatt för sina inkomster även om de vistas kortare tid än sex månader i landet. Vad som är aktuellt är en höjning

Inlämnad: 2009-01-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2008/09:244 av Stenberg, Hans (s)

den 12 januari Interpellation 2008/09:244 Skatten på syntetisk diesel av Hans Stenberg s till finansminister Anders Borg m Koldioxidutsläppen i världen är förmodligen vårt allvarligaste miljöproblem som kommer att få stor inverkan på kommande generationers levnadsbetingelser. Den enda sektor som i dag ökar sina

Inlämnad: 2009-01-12 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skatten på syntetisk diesel

Interpellation 2008/09:234 av Green, Monica (s)

den 22 december Interpellation 2008/09:234 Ekonomisk trygghet av Monica Green s till finansminister Anders Borg m Regeringen har kraftigt försämrat arbetslöshetsförsäkringen. Det gjorde regeringen med motiveringen att det skulle ge mer jobb. Nu visar fakta att arbetslösheten ökar kraftigt under de kommande två

Inlämnad: 2008-12-22 Besvarare: Anders Borg (M)