Dokument & lagar (251 träffar)

Interpellation 2008/09:584 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti Interpellation 2008/09:584 De arbetssökandes möjligheter till utbildning av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I SCB:s junimätning var 503 000 personer arbetslösa, 87 000 fler än i juni förra året. Antalet arbetade timmar minskade med 3 procent. Enligt prognoser

Inlämnad: 2009-08-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:583 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti Interpellation 2008/09:583 Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten av Sven-Erik Österberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetslösheten skjuter i höjden. I juni var 503 000 personer arbetslösa, 87 000 fler än i juni förra året. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick därmed till 9,8

Inlämnad: 2009-08-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:187 av Hultqvist, Peter (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:187 Varsel i Dalarna av Peter Hultqvist s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Antalet arbetslösa i Dalarna steg i oktober månad 2008 till 4 487 personer vilket motsvarar en ökning med 400. Antalet varsel ökar också. Under november varslades 603 personer om uppsägning,

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:199 av Streijffert, Magdalena (s)

den 8 december Interpellation 2008/09:199 Homosexuella asylsökande från Afghanistan av Magdalena Streijffert s till statsrådet Tobias Billström m Torsdagen den 27 november 2008 sattes en homosexuell man på ett flygplan till Kabul. I Sverige har han under sju års tid kunnat leva öppet med sin sexuella läggning och

Inlämnad: 2008-12-08 Besvarare: Tobias Billström (M)

Interpellation 2008/09:420 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 mars Interpellation 2008/09:420 Den ökande ungdomsarbetslösheten av Eva-Lena Jansson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Efter en kraftig våg av varsel har den öppna arbetslösheten ökat med nästan 40 procent i Sverige, från 156 283 till 217 538 arbetslösa personer i åldern 1664 år. I gruppen

Inlämnad: 2009-03-19 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:428 av Högman, Berit (s)

den 25 mars Interpellation 2008/09:428 Förhållandet mellan Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna av Berit Högman s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m IAF redovisar brister när det gäller förhållanden mellan Arbetsförmedlingen och de kompletterande aktörerna. IAF menar att den enskildes

Inlämnad: 2009-03-25 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:392 av Johansson, Ylva (s)

den 10 mars Interpellation 2008/09:392 Riktlinjer för vård vid livets slut av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd En alltmer utvecklad sjukvård betyder att allt fler människor kan räddas från vad som tidigare var en säker död. Många för tidigt födda barn som tidigare inte överlevde kan numera

Inlämnad: 2009-03-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2008/09:469 av Johansson, Ylva (s)

den 20 april Interpellation 2008/09:469 Vården av KOL-patienter av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL är en snabbt ökande sjukdom i vårt land och den tredje vanligaste dödsorsaken. KOL orsakas av tobaksrökning och leder till andningssvårigheter och problem

Inlämnad: 2009-04-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Interpellation 2008/09:293 av Ernkrans, Matilda (s)

den 28 januari Interpellation 2008/09:293 Utbildning framför arbetslöshet av Matilda Ernkrans s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Varslen ökar för varje dag och fler och fler väntar på att hotet om uppsägning faktiskt ska bli verklighet. De här människorna besitter kompetens som rätt utnyttjad kan

Inlämnad: 2009-01-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:290 av Högman, Berit (s)

den 28 januari Interpellation 2008/09:290 Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer av Berit Högman s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsförmedlingen har i omgångar upphandlat tjänster från så kallade kompletterande aktörer. Senast i december fick förmedlingen ytterligare ett

Inlämnad: 2009-01-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:109 av Björck, Patrik (s)

den 11 november Interpellation 2008/09:109 Krisens verkningar i Skaraborg av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nu har krisen på arbetsmarknaden slagit till med full kraft i Skaraborg. Ett antal stora företag har lagts ned, gått i konkurs eller dragit ned på sin verksamhet helt eller

Inlämnad: 2008-11-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:360 av Arleklo, Ann (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:360 Den psykiatriska tvångsvården av Ann Arleklo s till socialminister Göran Hägglund kd Socialstyrelsen offentliggjorde nyligen en rapport som visar på allvarliga brister i den psykiatriska tvångsvården. Socialstyrelsens endagsinventering och den analys som gjorts visar att

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den psykiatriska tvångsvården

Interpellation 2008/09:299 av Vestlund, Börje (s)

den 30 januari Interpellation 2008/09:299 Möjligheten att hivtesta sig av Börje Vestlund s till statsrådet Maria Larsson kd Enligt Sveriges Radios Ekoredaktion föreligger det stora problem med att kostnadsfritt kunna hivtesta sig på landets vårdcentraler i dag. Det råder även stora brister i möjligheten att kunna

Inlämnad: 2009-01-30 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjligheten att hivtesta sig

Interpellation 2008/09:298 av Lindgren, Sylvia (s)

den 30 januari Interpellation 2008/09:298 Varslen på Ericsson av Sylvia Lindgren s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det är bra att Ericsson den 21 januari kunde presentera ett starkt bokslut för 2008. Ericssonchefen gladde också sina aktieägare med att utlova ett antal miljarder kronor i utdelning.

Inlämnad: 2009-01-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Varslen på Ericsson

Interpellation 2008/09:255 av Green, Monica (s)

den 15 januari Interpellation 2008/09:255 Utbildning för varslade och arbetslösa av Monica Green s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Varslen har tyvärr börjat tillhöra vardagen i Skaraborg, Västsverige och resten av Sverige. Varsel som leder till arbetslöshet, därtill kommer alla visstidsanställda

Inlämnad: 2009-01-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utbildning för varslade och arbetslösa

Interpellation 2008/09:295 av Axelsson, Lennart (s)

den 29 januari Interpellation 2008/09:295 Totalöversyn av systemet med tolk till döva, hörselskadade och dövblinda av Lennart Axelsson s till statsrådet Maria Larsson kd I Sverige finns 8 00010 000 teckenspråkiga döva personer som är födda döva eller har blivit döva som barn eller ungdomar. Det finns ca 1 200 personer

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Totalöversyn av systemet med tolk till döva, hörselskadade och dövblinda

Interpellation 2008/09:26 av Hultqvist, Peter (s)

den 3 oktober Interpellation 2008/09:26 Ökade utbetalningar av försörjningsstöd av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Under 2007 betalade kommunerna ut 8,9 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Nu räknar regeringen med att utbetalningarna kommer att öka rejält under de kommande åren. Det framgår av

Inlämnad: 2008-10-03 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade utbetalningar av försörjningsstöd

Interpellation 2008/09:98 av Palm, Veronica (s)

den 7 november Interpellation 2008/09:98 Situationen för barnsjukvården av Veronica Palm s till socialminister Göran Hägglund kd Köerna för barnsjukvården har sedan valet ökat. Bara i Stockholms läns landsting har antalet barn som väntar på att få komma till en barnmedicinsk mottagning ökat med 223 procent 20072008.

Inlämnad: 2008-11-07 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för barnsjukvården

Interpellation 2008/09:80 av Johansson, Ylva (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:80 Vården för patienter med sällsynta diagnoser av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Det ligger i sakens natur att de som har en sällsynt diagnos inte är många. Tyvärr har de ofta, trots flerfunktionshinder, stora svårigheter att få rätt vård. Sammantaget

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Vården för patienter med sällsynta diagnoser

Interpellation 2008/09:79 av Johansson, Ylva (s)

den 29 oktober Interpellation 2008/09:79 Bristen på vårdplatser i sjukvården av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Det råder brist på vårdplatser i många landsting och på många sjukhus. En betydande del av läkarnas tid går åt till att finna vårdplatser åt sina svårt sjuka patienter som inte

Inlämnad: 2008-10-29 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bristen på vårdplatser i sjukvården