Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1170 av Sachet, Ameer (s)

den 25 augusti Fråga 2008/09:1170 Försörjningsstöd och arbetslöshet av Ameer Sachet s till statsrådet Maria Larsson kd På regeringens hemsida under statsrådets ansvarsområde kan följande läsas: Socialtjänstpolitik handlar om insatser för att förbättra för de mest utsatta grupperna i samhället, till exempel kvinnor

Inlämnad: 2009-08-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1169 av Sachet, Ameer (s)

den 25 augusti Fråga 2008/09:1169 Ökning av försörjningsstödet av Ameer Sachet s till statsrådet Maria Larsson kd I juni månad utbetalades i Örebro 20 miljoner i försörjningsstöd, den högsta siffran på tre år och 3,4 miljoner mer än i juni 2009. Hittills i år har det utbetalats 121 miljoner kronor. Bakgrunden till

Inlämnad: 2009-08-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1110 av Sachet, Ameer (s)

den 23 juli Fråga 2008/09:1110 Arbetsmarknadssatsningar på unga och invandrare av Ameer Sachet s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetskraftens utbildning måste rustas och förstärkas. Välutbildade är mer flexibla på arbetsmarknaden vilket kortar arbetslöshetstider och underlättar matchning. Utan

Inlämnad: 2009-07-23 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:973 av Sachet, Ameer (s)

den 20 maj Fråga 2008/09:973 Ungdomsarbetslösheten i Örebro län av Ameer Sachet s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsförmedlingens statistik över registrerade arbetslösa visar för Örebro län och april månad en fortsatt stigande arbetslöshet och ett minskande antal nyanmälda lediga jobb. Under

Inlämnad: 2009-05-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:837 av Sachet, Ameer (s)

den 9 april Fråga 2008/09:837 Fri rörlighet i hela unionen av Ameer Sachet s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En av målsättningarna med EU är att skapa en gränslös intern marknad i vilken unionsmedborgarna ska kunna röra sig fritt. Den fria rörligheten för unionsmedborgarna innebär att vi ska kunna

Inlämnad: 2009-04-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:752 av Sachet, Ameer (s)

den 18 mars Fråga 2008/09:752 Kokaodling och Bolivia av Ameer Sachet s till statsrådet Maria Larsson kd Narkotikamissbruk är ett stort problem så väl i EU som i Sverige och ett hot mot samhället i stort. Det är kopplat till ohälsa och svåra sociala problem. I EU finns det upp till två miljoner tunga narkotikamissbrukare.

Inlämnad: 2009-03-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:748 av Sachet, Ameer (s)

den 18 mars Fråga 2008/09:748 Storbritannien, Nederländerna och kat av Ameer Sachet s till statsrådet Maria Larsson kd Kat är en städsegrön gömfröväxt som förekommer naturligt i stora delar av östra Afrika och på Arabiska halvöns södra delar. Ursprungslandet tros vara Etiopien. Kat är en buske eller mindre träd

Inlämnad: 2009-03-18 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:715 av Sachet, Ameer (s)

den 11 mars Fråga 2008/09:715 Anställningstrygghet i samband med upphandling av Ameer Sachet s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det finns drygt 400 busstrafikföretag i Sverige i dag, de flesta är privatägda och några kommunägda. De största privata företagen är Swebus, Veolia Transport och Busslink.

Inlämnad: 2009-03-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:368 av Sachet, Ameer (s)

den 9 december Fråga 2008/09:368 Arbetslösheten i Örebro län och nya varsel av Ameer Sachet s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m När denna fråga skrivs har vi ännu inte arbetsmarknadssiffrorna för november men jag förutser att de blir dystra. Vid utgången av oktober summerades antalet arbetslösa i

Inlämnad: 2008-12-09 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:350 av Sachet, Ameer (s)

den 3 december Fråga 2008/09:350 Initiativ för världens migrantarbetare av Ameer Sachet s till utrikesminister Carl Bildt m Globaliseringen har skapat en omfattande arbetskraftsmigration i hela världen. Det är inte bara till den gamla industrivärlden Europa, Nordamerika och Japan som migrantarbetare i dag rör sig.

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:119 av Sachet, Ameer (s)

den 20 oktober Fråga 2008/09:119 Statsanställdas arbetsmiljö av Ameer Sachet s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Straff, övertidsarbete, hot och sömnsvårigheter är vardagsmat för de statsanställda i Örebro län enligt Fackförbundet Statstjänstemännen STEn undersökning från ST visar att mer än var fjärde

Inlämnad: 2008-10-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:79 av Sachet, Ameer (s)

den 9 oktober Fråga 2008/09:79 Läkares väntetider för AT-tjänstgöring av Ameer Sachet s till socialminister Göran Hägglund kd Socialminister Göran Hägglund skrev i sitt svar den 13 december 2007 på den fråga jag då ställde om AT-tjänstgöring följande: Jag har inte mött bilden av att problemen har ökat när det gäller

Inlämnad: 2008-10-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:77 av Sachet, Ameer (s)

den 9 oktober Fråga 2008/09:77 Barnkonventionen och kommunerna av Ameer Sachet s till socialminister Göran Hägglund kd Barnombudsmannen har utifrån en enkät till Sveriges kommuner funnit stora brister i uppföljningen av FN:s barnkonvention. Barnperspektivet ska genomsyra alla verksamheter i kommunerna som på något

Inlämnad: 2008-10-09 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:74 av Sachet, Ameer (s)

den 8 oktober Fråga 2008/09:74 Scientologikyrkan, Narconon och missbruksvården av Ameer Sachet s till statsrådet Maria Larsson kd Scientologi är en religiös eller filosofisk lära som grundades av amerikanen Ron Hubbard på 1950-talet. Scientologerna har av både regeringar och domstolar anklagats för att hjärntvätta

Inlämnad: 2008-10-08 Besvarare: Maria Larsson (KD)