Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1026 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 juni Fråga 2008/09:1026 Högsta samlade arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I slutet av maj var 7 641 arbetslösa inskrivna vid länets arbetsförmedlingar, det motsvarar 4,4 procent av befolkningen. Gävleborg hade landets tredje högsta öppna arbetslöshet

Inlämnad: 2009-06-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:343 av Pärssinen, Raimo (s)

den 18 februari Interpellation 2008/09:343 Arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Statsrådet försöker ge sken av att utanförskapet och arbetslösheten har minskat under mandatperioden. Det stämmer inte. På två år har antalet arbetslösa i stället blivit över

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslösheten i Gävleborg

Skriftlig fråga 2008/09:618 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:618 Arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Statsrådets passivitet inför den höga arbetslösheten i Gävleborg är anmärkningsvärd. Jag har tidigt i november ställt en skriftlig fråga rörande statsrådets initiativ för mitt läns

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:385 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 december Fråga 2008/09:385 Arbetsmarknadssituationen i Gävleborgs län av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Vår länsbokstav X är också en vanlig beteckning för en okänd storhet inom matematiken. Jag hoppas att Gävleborgs län inte är en okänd storhet för statsrådet. Vi vill

Inlämnad: 2008-12-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:164 av Pärssinen, Raimo (s)

den 28 november Interpellation 2008/09:164 Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa av Raimo Pärssinen s till statsrådet Tobias Billström m Hela Söderhamn berörs just nu av en avvisning av en ung mamma och hennes treåriga dotter. De har nyligen blivit avvisade till Kongo-Kinshasa. Jag är

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Tobias Billström (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa

Interpellation 2008/09:146 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 november Interpellation 2008/09:146 Skuldsatta barn av Raimo Pärssinen s till justitieminister Beatrice Ask m Jag vill med denna interpellation sätta strålkastarljuset på de barn och ungdomar som en del kommuner och landsting skuldsätter i stället för deras vårdnadshavare. Ungdomarna riskerar därför att

Inlämnad: 2008-11-21 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skuldsatta barn

Interpellation 2008/09:58 av Pärssinen, Raimo (s)

den 22 oktober Interpellation 2008/09:58 Arbetslivsinstitutets nedläggning och det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En av den tillträdande borgerliga regeringens första åtgärder var att så snabbt som möjligt vilja lägga ned Arbetslivsinstitutet,

Inlämnad: 2008-10-22 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslivsinstitutets nedläggning och det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet

Skriftlig fråga 2008/09:122 av Pärssinen, Raimo (s)

den 21 oktober Fråga 2008/09:122 Ökad arbetslöshet i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetslösheten i Gävleborgs län ligger högre än i riket i genomsnitt, 3,4 procent mot rikets 2,6 procent. I Hudiksvalls kommun är arbetslösheten 3,9 procent. Ungdomsarbetslösheten

Inlämnad: 2008-10-21 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:106 av Pärssinen, Raimo (s)

den 17 oktober Fråga 2008/09:106 Regeringsstyrd forskning av Raimo Pärssinen s till statsrådet Lars Leijonborg fp Statsrådet framhåller gärna den fria forskningens roll och betydelse. I samband med Arbetslivsinstitutets nedläggning kritiserades institutet av borgerliga företrädare för att inte ha bedrivit en tillräckligt

Inlämnad: 2008-10-17 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)