Dokument & lagar (230 träffar)

Interpellation 2008/09:392 av Johansson, Ylva (s)

den 10 mars Interpellation 2008/09:392 Riktlinjer för vård vid livets slut av Ylva Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd En alltmer utvecklad sjukvård betyder att allt fler människor kan räddas från vad som tidigare var en säker död. Många för tidigt födda barn som tidigare inte överlevde kan numera

Inlämnad: 2009-03-10 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:703 av Eriksson, Birgitta (s)

den 6 mars Fråga 2008/09:703 Cancerförebyggande och cykling av Birgitta Eriksson s till statsrådet Maria Larsson kd Vart tredje fall av de tolv största cancersjukdomarna i västvärlden kan förebyggas genom en mer hälsosam livsstil, enligt en ny rapport från Världscancerforskningsfonden WCRFDe viktigaste åtgärderna

Inlämnad: 2009-03-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2008/09:360 av Arleklo, Ann (s)

den 25 februari Interpellation 2008/09:360 Den psykiatriska tvångsvården av Ann Arleklo s till socialminister Göran Hägglund kd Socialstyrelsen offentliggjorde nyligen en rapport som visar på allvarliga brister i den psykiatriska tvångsvården. Socialstyrelsens endagsinventering och den analys som gjorts visar att

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Den psykiatriska tvångsvården

Skriftlig fråga 2008/09:671 av Wahlström, Göte (s)

den 25 februari Fråga 2008/09:671 Anställningsförhållandena för personliga assistenter av Göte Wahlström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Sverige finns i dag en stor grupp anställda som tituleras personliga assistenter. Denna grupp har ett anställningsförhållande som i viss utsträckning skiljer

Inlämnad: 2009-02-25 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:354 av Högman, Berit (s)

den 24 februari Interpellation 2008/09:354 Ungdomars möte med Arbetsförmedlingen av Berit Högman s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar att ungdomar behandlas olika av arbetsförmedlare på grund av kön eller klass. Exempelvis

Inlämnad: 2009-02-24 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ungdomars möte med Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2008/09:650 av Johansson, Morgan (s)

den 20 februari Fråga 2008/09:650 Felaktigt utfärdade legitimationer till ortopedingenjörer av Morgan Johansson s till socialminister Göran Hägglund kd Rätt till legitimation för ortopedingenjörer infördes den 1 april 2006. En förutsättning för att kunna erhålla en sådan legitimation var enligt riktlinjerna att

Inlämnad: 2009-02-20 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:645 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 20 februari Fråga 2008/09:645 Kvinnor i otrygga anställningsformer av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Enligt en nyligen publicerad LO-rapport är otrygga anställningar vanligast bland kvinnor. 100 000 fler kvinnor än män har otrygga anställningar. De löper därmed stor

Inlämnad: 2009-02-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:344 av Damberg, Mikael (s)

den 18 februari Interpellation 2008/09:344 Varslen i Stockholm och EU-medel av Mikael Damberg s till finansminister Anders Borg m Mer än vart fjärde varsel som lagts hittills i februari har drabbat anställda i Stockholms län. I förra veckan lades 2 964 varsel i landet. När halva februari har gått har 7 489 personer

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Varslen i Stockholm och EU-medel

Interpellation 2008/09:343 av Pärssinen, Raimo (s)

den 18 februari Interpellation 2008/09:343 Arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Statsrådet försöker ge sken av att utanförskapet och arbetslösheten har minskat under mandatperioden. Det stämmer inte. På två år har antalet arbetslösa i stället blivit över

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslösheten i Gävleborg

Skriftlig fråga 2008/09:627 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 16 februari Fråga 2008/09:627 Deltidsbrandman av Lars Mejern Larsson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Majoriteten av deltidsbrandmännen i glesbygden har sin ordinarie anställning hos en annan arbetsgivare. Nu när varslen duggar tätt och deltidsbrandmännen blir uppsagda från sina ordinarie

Inlämnad: 2009-02-16 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:339 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 13 februari Interpellation 2008/09:339 Situationen för yrkesarbetande småbarnsföräldrar av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Det övergripande målet för statsmaktens jämställdhetsarbete har sedan lång tid varit attkvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Situationen för yrkesarbetande småbarnsföräldrar

Skriftlig fråga 2008/09:623 av Stenberg, Maria (s)

den 13 februari Fråga 2008/09:623 Behovet av förändrade regler för arbetslöshetsförsäkringen av Maria Stenberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I medierna har man i dagarna uppmärksammat situationen för deltidsbrandmän som blir arbetslösa. Enligt de nya reglerna förlorar de sin a-kasseersättning

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:620 av Adelsbo, Christer (s)

den 13 februari Fråga 2008/09:620 Räddningstjänstens verksamhet av Christer Adelsbo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Deltidsbrandmän är en förutsättning för att räddningstjänsten ska fungera i de flesta av Sveriges kommuner. Nu kommer det signaler om att flera deltidsbrandkårer i landet är på

Inlämnad: 2009-02-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:330 av Björck, Patrik (s)

den 12 februari Interpellation 2008/09:330 Arbetslöshetsförsäkringen av Patrik Björck s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säger i en debatt i riksdagen fredagen den 16 januari att Sverige har världens mest generösa arbetslöshetsförsäkring. Detta är ett påstående

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2008/09:329 av Ahlberg, Ann-Christin (s)

den 12 februari Interpellation 2008/09:329 OSA för personer med tidigare missbruksproblem av Ann-Christin Ahlberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Offentligt skyddat arbete, OSA, är en särskilt viktig insats för en grupp som har mycket svårt att ta sig tillbaka i arbete arbetssökande med funktionshinder

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: OSA för personer med tidigare missbruksproblem

Skriftlig fråga 2008/09:618 av Pärssinen, Raimo (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:618 Arbetslösheten i Gävleborg av Raimo Pärssinen s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Statsrådets passivitet inför den höga arbetslösheten i Gävleborg är anmärkningsvärd. Jag har tidigt i november ställt en skriftlig fråga rörande statsrådets initiativ för mitt läns

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:612 av Rådström, Britta (s)

den 12 februari Fråga 2008/09:612 Arbetsmarknadsläget i Västerbotten och Skellefteå av Britta Rådström s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Januari månad 2009 blev den hittills svartaste månaden någonsin när det gäller antalet varsel om uppsägning i Västerbottens län. Hela 1 058 personer drabbades.

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:323 av Högman, Berit (s)

den 11 februari Interpellation 2008/09:323 Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer av Berit Högman s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsförmedlingen har i omgångar upphandlat tjänster från så kallade kompletterande aktörer. Senast i december fick förmedlingen ytterligare ett

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetsförmedlingens upphandling av kompletterande aktörer

Skriftlig fråga 2008/09:600 av Stenberg, Maria (s)

den 11 februari Fråga 2008/09:600 Arbete åt nyexaminerade ungdomar av Maria Stenberg s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Nyexaminerade unga personer har svårt att få ett arbete och situationen är särskilt besvärlig nu när ungdomsarbetslösheten ökar. De flesta arbetsgivare söker en person med arbetslivserfarenhet,

Inlämnad: 2009-02-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2008/09:320 av Astudillo, Luciano (s)

den 6 februari Interpellation 2008/09:320 Rekryteringen av jobbcoacher av Luciano Astudillo s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Redan i höstas visste regeringen att väldigt många arbetslösa kommer att behöva Arbetsförmedlingens stöd under 2009 till följd av varselvågen. Man kunde också förutse att

Inlämnad: 2009-02-06 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rekryteringen av jobbcoacher