Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 2009/10:448 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 21 maj Interpellation 2009/10:448 Hemtjänst i vistelsekommuner av Catharina Bråkenhielm s till statsrådet Maria Larsson kd Den som åker på skidsemester och bryter benet erbjuds snabbt vård på det lokala sjukhuset. Räkningen skickas sedan alltid till personens hemlandsting där personen är skriven och betalar

Inlämnad: 2010-05-21 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:803 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 11 maj Fråga 2009/10:803 Nedläggningshotet mot mätstationer för pollen av Catharina Bråkenhielm s till socialminister Göran Hägglund kd Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet driver i samverkan med lokala offentliga organ, och/eller privata sponsorer, mätstationer för pollen runt om i vårt

Inlämnad: 2010-05-11 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:164 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 6 november Fråga 2009/10:164 Sex- och samlevnadsundervisning inom lärarutbildningen av Catharina Bråkenhielm s till utbildningsminister Jan Björklund fp SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning presenterade sitt slutbetänkande i december 2008. I denna utredning, som innehåller förslag på en ny lärarutbildning,

Inlämnad: 2009-11-06 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1568 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 21 augusti Fråga 2007/08:1568 Skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom av Catharina Bråkenhielm s till statsrådet Maria Larsson kd Demens är ett samlingsnamn för sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar såväl minnet som tankeförmågan. Det är ett handikapp som skapar ett stort behov av stöd

Inlämnad: 2008-08-21 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:1051 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 7 april Fråga 2007/08:1051 Service- och signalhundar av Catharina Bråkenhielm s till socialminister Göran Hägglund kd För människor med funktionshinder kan en hund, specialtränad och utbildad, vara till stor nytta i det dagliga livet. En ledarhund för en synskadad är ett kostnadsfritt hjälpmedel som utbildas

Inlämnad: 2008-04-07 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:120 av Bråkenhielm, Catharina (s)

den 19 oktober Fråga 2007/08:120 Personal inom den privata barnomsorgen av Catharina Bråkenhielm s till utbildningsminister Jan Björklund fp Det är viktigt att föräldrar känner trygghet i sitt val av barnomsorg för sina barn. Att barnen är väl omhändertagna, och får den stimulans och den omsorg som de behöver,

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Jan Björklund (FP)