Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2007/08:411 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:411 Hälsosituationen för nationella minoriteter av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Maria Larsson kd Kunskapen om hälsotillståndet hos de ca 500 000 människor som tillhör de nationella minoriteterna samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar är bristfällig. Av

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Hälsosituationen för nationella minoriteter

Interpellation 2007/08:197 av Papadopoulos, Nikos (s)

den 21 november Interpellation 2007/08:197 Rätt till äldreomsorg på hemspråk av Nikos Papadopoulos s till statsrådet Maria Larsson kd Antalet äldre med invandrarbakgrund och som har ett tilltagande vårdbehov ökar successivt. Utvecklingen pekar mot att vi inom en tioårsperiod kommer att ha en kraftig ökning av äldre

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Rätt till äldreomsorg på hemspråk