Dokument & lagar (158 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:170 av Sonidsson, Eva (s)

den 26 oktober Fråga 2007/08:170 Energieffektivisering i miljonprogrammet av Eva Sonidsson s till näringsminister Maud Olofsson c I medierna de senaste dagarna har vi kunnat läsa att de svenska miljonprogramshusen är i så dåligt skick att värmen läcker ut genom fasad, fönster och balkonger. Det innebär också att

Inlämnad: 2007-10-26 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:156 av Hägg, Carina (s)

den 24 oktober Fråga 2007/08:156 Rapport om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning av Carina Hägg s till statsrådet Maria Larsson kd Sverige kommer som ordförande för Europarådet att ges möjlighet att lyfta upp funktionshindrades situation ytterligare. Regeringen bör även driva frågan om funktionshindrade

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:151 av Oskarsson, Christina (s)

den 24 oktober Fråga 2007/08:151 Bilstöd och fordonsanpassning av Christina Oskarsson s till statsrådet Maria Larsson kd Ärenden om bilstöd för anpassning av bilar för funktionshindrade handläggs av Försäkringskassan och handläggningen är centraliserad till Västervik för hela landet. I Försäkringskassans anvisning

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2007/08:58 av Stenberg, Hans (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:58 Transportstödet för 2007 av Hans Stenberg s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga arbetstillfällen

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:57 av Åström, Karin (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:57 Transportstödet för 2007 av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga arbetstillfällen

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:56 av Abramsson, Karl Gustav (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:56 Transportstödet för 2007 av Karl Gustav Abramsson s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:55 av Nordén, Marie (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:55 Transportstödet för 2007 av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga arbetstillfällen

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:121 av Astudillo, Luciano (s)

den 19 oktober Fråga 2007/08:121 Utlandsfödda företagare och banklån av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Det är svårt att låna pengar i Sverige för att förverkliga sina affärsidéer. Det tycker var tredje företagare i Sverige med utländsk bakgrund klart fler än dem med helsvensk bakgrund.

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:117 av Hägg, Carina (s)

den 19 oktober Fråga 2007/08:117 Förebyggande arbete mot klamydia, hiv och STI av Carina Hägg s till statsrådet Maria Larsson kd Det krävs en förnyad nationell kraftsamling för att bekämpa den oroande ökningen av klamydia, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Det nationella förebyggande arbetet behöver

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2007/08:51 av Olsson, Hans (s)

den 5 oktober Fråga 2007/08:51 Solenergiutveckling i Sverige av Hans Olsson s till näringsminister Maud Olofsson c Sveriges Radio har rapporterat om hur Tyskland satsar på solenergi. Solenergi ger tusentals nya jobb och framtidstro i det krisdrabbade östra Tyskland. Tyskland har världens största inhemska marknad

Inlämnad: 2007-10-05 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:35 av Eriksson, Birgitta (s)

den 4 oktober Fråga 2007/08:35 Gatubarn i Sverige av Birgitta Eriksson s till socialminister Göran Hägglund kd Rädda Barnen har i september initierat ett projekt där Sveriges gatubarn ska kartläggas. Någon kartläggning för hela landet har inte tidigare gjorts. Det finns uppgifter om att det inte minst i Stockholm

Inlämnad: 2007-10-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2007/08:34 av Astudillo, Luciano (s)

den 3 oktober  Återtagen Interpellation 2007/08:34 Utlandsfödda företagare och banklån av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c Det är svårt att låna pengar i Sverige för att förverkliga sina affärsidéer. Det tycker var tredje företagare i Sverige med utländsk bakgrund klart fler än dem med helsvensk

Inlämnad: 2007-10-03 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:31 av Markström, Elisebeht (s)

den 3 oktober Fråga 2007/08:31 Insatser till våldsutövande män av Elisebeht Markström s till statsrådet Maria Larsson kd Jag har tidigare frågat statsrådet hur regeringen avser att använda de i budgeten avsatta 3 miljoner kronor för insatser till våldsutövande män Den 7 juni 2007 lämnade statsrådet ett svar fyllt

Inlämnad: 2007-10-03 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Interpellation 2007/08:28 av Åström, Karin (s)

den 27 september Interpellation 2007/08:28 Elleveranser i Haparanda och Övertorneå kommuner av Karin Åström s till näringsminister Maud Olofsson c Konflikten mellan ett elbolag samt Haparanda och Övertorneå kommuner om elleveranser fortsätter nu på sitt andra år. Det bolag som har ansvaret för elleveransen anser

Inlämnad: 2007-09-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Elleveranser i Haparanda och Övertorneå kommuner

Interpellation 2007/08:20 av Astudillo, Luciano (s)

den 25 september Interpellation 2007/08:20 Svårigheter att starta företag av Luciano Astudillo s till näringsminister Maud Olofsson c I en rapport till Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum redovisas flera hinder för invandrade att starta företag i Sverige. Största hindren för de flesta i målgruppen är kontakten

Inlämnad: 2007-09-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:16 av Högman, Berit (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:16 Käppar i hjulet för energiomställningen av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Värmland är det län i Sverige som har betalat ut mest i stöd för konvertering från oljeuppvärmning, räknat per invånare. I kommunerna Storfors, Hagfors och Forshaga har intresset

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:11 av Högman, Berit (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:11 Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet av Berit Högman s till näringsminister Maud Olofsson c Den 30 mars 2006 beslutade den socialdemokratiska regeringen att utreda trygghetssystemen för företagare. Syftet var att skapa en ökad balans i villkoren för

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet

Interpellation 2007/08:10 av Eriksson, Alf (s)

den 20 september Interpellation 2007/08:10 Bonus till direktörer i statliga bolag av Alf Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c De statliga bolagen representerar mycket stora värden och spelar viktiga roller på de marknader där de agerar. Det övergripande målet är att företagen ska skapa värde och infria

Inlämnad: 2007-09-20 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bonus till direktörer i statliga bolag