Dokument & lagar (5 träffar)

Interpellation 2007/08:403 av Nordén, Marie (s)

den 15 februari Interpellation 2007/08:403 Uranbrytning i Sverige av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Intresset att leta efter uran i Sverige har ökat betydligt under de senaste åren. Tidigare ansökte företag om tillstånd att söka efter flera olika mineraler samtidigt, där uran var ett av dem,

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Webb-tv interpellationsdebatt: Uranbrytning i Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:660 av Nordén, Marie (s)

den 25 januari Fråga 2007/08:660 Kommersiell service i glesbygden av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Kravet på minst en pump med miljöbränsle och skärpta regler för investeringsstöd för bensinstationer innebär att de stora oljebolagen ser över sina försäljningsställen. Detta kommer att resultera

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:632 av Nordén, Marie (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:632 Information om planer att leta efter mineral av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Ett australiskt företag har fått tillstånd att leta efter uran på fyra ställen i Östersunds kommun. Detta har väckt stor uppståndelse i kommunen, inte minst på grund av att kommunen

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2007/08:488 av Nordén, Marie (s)

den 13 december Fråga 2007/08:488 Tillgänglighet inom turismen av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Europaparlamentet antog nyligen en resolution om förnyad turismpolitik inom EU och uppmanar i den medlemsstaterna att stödja turism som är tillgänglig för alla. I Sverige arbetar sedan 1995 organisationen

Inlämnad: 2007-12-13 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Interpellation 2007/08:55 av Nordén, Marie (s)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:55 Transportstödet för 2007 av Marie Nordén s till näringsminister Maud Olofsson c Som bekant är transportstödet ett viktigt stöd för företag i norra Sverige. Genom att i viss mån kompensera de dyra transportkostnaderna har bidraget varit garanten för tusentals varaktiga arbetstillfällen

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Maud Olofsson (C)