Dokument & lagar (52 201 träffar)

Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. S Jämlik tandvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tandvården ska vara jämlik och tillgänglig för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering En jämlik tandvård är en viktig del i arbetet med


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson båda S Tänderna är en del av kroppen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra tandvården jämlik och tillgänglig för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tandhälsan i Sverige


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2096 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2096 av Anders Österberg S Sveriges sockerkonsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av sockerkonsumtionen i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering 60 kg choklad och godis, 173 liter läsk, 39 liter


Utskottsberedning: 2018/19:SoU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2096 av Anders Österberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2096 av Anders Österberg (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. S Nordiskt register för yrken inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av ett nordiskt register över alla som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, och


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. S Vårdskador Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vårdskadades möjlighet till en oberoende granskning av medicinska intyg i vissa fall och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man skadas inom vården


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. S Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att i dialog med SKL följa upp och säkerställa att vi har en sjukvård på lika villkor


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. S Geriatrisk kunskap nödvändig på vårdcentraler och hälsocentraler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det på varje hälsocentral/vårdcentral ska finnas läkare och sjuksköterskor/undersköterskor som har god


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2091 av Aylin Fazelian (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2091 av Aylin Fazelian S Organdonation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras avseende organdonation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja


Utskottsberedning: 2018/19:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2091 av Aylin Fazelian (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2091 av Aylin Fazelian (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2233 av Teres Lindberg S Inför regional rådighet över trängselskatter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regionerna betydande bestämmanderätt över intäkterna från trängselskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson båda S Ändrade faktureringsrutiner för vägtullar m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett minimibelopp för fakturering av skattepliktiga passager och vägavgifter


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. S ROT-avdrag utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av ROT-avdragets regelverk med syfte att endast tillåta avdrag för renoveringsåtgärder och om- och tillbyggnadsåtgärder för objekt placerade i


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2090 av Marlene Burwick S Samordningsnummer till asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer bör införas för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har ett stort ansvar för


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2083 av Teres Lindberg S Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn i syfte att likställa skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:SkU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. S Avdragsrätt för a-kassa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att a-kasseavgiften bör göras avdragsgill och tillkännager detta för regeringen. Motivering Få länder utanför Norden har en lika stark fackföreningsrörelse


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1997 av Johan Büser S Underrättelse och samtycke vid folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till att införa underrättelse och samtycke vid folkbokföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj båda S Förstärk Tullverket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Tullverkets roll för ett tryggare Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige ska bli tryggare med en bättre välfärd


Utskottsberedning: 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1986 av Marlene Burwick S Samordningsnummer till asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordningsnummer införs för alla asylsökande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kommunerna har ett stort ansvar för mottagandet


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. S Skatteöversyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av skattesystemet behöver göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den borgerliga regeringen 20062014 efterlämnade inte bara oförändrad


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1982 av Magnus Manhammar S Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och bankkonto Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att göra samordningsnummer till en rättighet för utländska medborgare och underlätta


Utskottsberedning: 2018/19:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim båda S ROT- och RUT-tjänster utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla RUT- och ROT-avdrag för tjänster utförda utanför Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S) (pdf, 73 kB)