Dokument & lagar (1 830 träffar)

Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg båda S Person- och lokalkännedom för effektivt polisarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genom nya tekniska lösningar säkerställa god lokal- och personkännedom


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1127 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:907 av Arhe Hamednaca och Lawen Redar (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:907 av Arhe Hamednaca och Lawen Redar båda S Situationen i Eritrea Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att Sverige ska ge ett mer aktivt och öppet stöd till de demokratiska rörelserna i Eritrea som kan bidra till


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:907 av Arhe Hamednaca och Lawen Redar (båda S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:907 av Arhe Hamednaca och Lawen Redar (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. S Våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler inom sjukvården och socialtjänsten borde få utbildning om våld i samkönade relationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:954 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen båda S Stöd till brottsofferjourer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mer långsiktiga förutsättningar för brottsofferjourernas viktiga verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1041 av Åsa Westlund och Ida Karkiainen (båda S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:1009 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1009 av Hans Hoff S Kontantkortsregistrering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kontantkortsregistrering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ospårningsbara kontantkort för mobiltelefoner används med fördel av den


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1009 av Hans Hoff (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1009 av Hans Hoff (S) (pdf, 53 kB)

Motion 2016/17:985 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:985 av Anders Österberg m.fl. S Polishögskola i Borås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om etablering av en polishögskola i Borås och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi har utökat utbildningsplatserna för polisen, och många


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:985 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:985 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. S Insatser mot näthat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ytterligare åtgärder för att bekämpa hot och kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste åren har samtalsklimatet


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:897 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:881 av Anders Österberg (S)

Motion till riksdagen 2016/17:881 av Anders Österberg S Trygghet är en rättvisefråga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur tryggheten i utsatta delar av Sverige ska förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Behandla trygghet som en rättvisefråga


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:881 av Anders Österberg (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:881 av Anders Österberg (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:628 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:628 av Hillevi Larsson S Nationell samordnare för omhändertagande av barn till fängslade föräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga behovet av en nationell samordnare för omhändertagande av barn till fängslade föräldrar och


Utskottsberedning: 2016/17:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:628 av Hillevi Larsson (S) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:628 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:599 av Sara Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:599 av Sara Karlsson m.fl. S Avtals- och tjänstepensionsavsättningar för nämndemän Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att på sikt förändra regelverket så att den med uppdrag som nämndeman inte förlorar delar av sin


Utskottsberedning: 2016/17:JuU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:599 av Sara Karlsson m.fl. (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:599 av Sara Karlsson m.fl. (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2016/17:586 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2016/17:586 av Catharina Bråkenhielm S Hjälp vid dödsfall utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av reglerna gällande hjälp vid dödsfall utomlands och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska staten betalar aldrig hemtransporten


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:586 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:586 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:584 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2016/17:584 av Hillevi Larsson S Preskriptionstiden för övergrepp och våld mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över en förändring av preskriptionstiden för grovt våld och övergrepp mot barn och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:584 av Hillevi Larsson (S) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:584 av Hillevi Larsson (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. S Handläggningstiderna för vapenlicens Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att se över långa handläggningstider för vapenlicens för jaktvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:580 av Monica Haider m.fl. (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:388 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:388 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson båda S Sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utvärdera domar när det gäller sexualbrott och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den pågående debatten om friande


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:388 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:388 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:380 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2016/17:380 av Hans Hoff S Polisens organisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om polisens organisation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Polisens stora omorganisation, som trädde i kraft den 1 januari 2015, har ännu inte fått


Utskottsberedning: 2016/17:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:380 av Hans Hoff (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:380 av Hans Hoff (S) (pdf, 53 kB)

Motion 2016/17:379 av Hans Hoff (S)

Motion till riksdagen 2016/17:379 av Hans Hoff S Slaveri i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stopp för att människor utnyttjas som slavar i olika näringsverksamheter i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Expressen/GT publicerar


Utskottsberedning: 2016/17:JuU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:379 av Hans Hoff (S) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:379 av Hans Hoff (S) (pdf, 56 kB)

Motion 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. S Sveriges förhållande till Eritrea Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta upp brister på respekt för de mänskliga rättigheterna med företrädare för Eritrea och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2528 av Arhe Hamednaca m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:2207 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2207 av Hanna Westerén m.fl. S Hot och kränkningar på nätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att bekämpa hot och kränkningar på nätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste åren har samtalsklimatet på internet


Utskottsberedning: 2015/16:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2207 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2207 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:2157 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2157 av Catharina Bråkenhielm S Avlida utomlands Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna för svenska medborgare som avlider utomlands och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det många människor som reser


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2157 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2157 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. S Rättshjälp vid skadereglering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det görs en uppföljning av de beskrivna förhållandena som ger underlag för att bedöma om nuvarande regler behöver ändras,


Utskottsberedning: 2015/16:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2143 av Veronica Lindholm m.fl. (S) (pdf, 73 kB)