Dokument & lagar (1 234 träffar)

Motion 2013/14:Fi288 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi288 av Hillevi Larsson S Sociala hänsyn vid offentlig upphandling S4173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om offentlig upphandling med fokus på att främja sociala hänsyn. Motivering Misslyckade


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi288 av Hillevi Larsson (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. S Nej till vinst som drivkraft i välfärden S19147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vinstintressen inte ska vara styrande i offentligt finansierad välfärd. Motivering Idag drivs


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi286 av Lena Sommestad m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S13003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställningen i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU2 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU7 2013/14:FiU1 2013/14:JuU1 2013/14:SfU1 2013/14:SfU6 2013/14:UbU1 2013/14:UbU13 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 39 avslag, 2 bifall,

Motion 2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 353 kB)

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet S13002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:AU1 2013/14:AU4 2013/14:AU5 2013/14:AU6 2013/14:AU8 2013/14:AU9 2013/14:CU8 2013/14:FiU1 2013/14:UbU15
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2013/14:A288 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 181 kB)

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. S Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg S34003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 7 1. Hälso- och sjukvård 7 1.1 Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning 8 1.2 Mer tid för vård 9 1.3


Utskottsberedning: 2013/14:CU11 2013/14:FiU26 2013/14:KU23 2013/14:NU1 2013/14:SfU1 2013/14:SoU1 2013/14:SoU10 2013/14:SoU11 2013/14:SoU12 2013/14:SoU13 2013/14:SoU14 2013/14:SoU17 2013/14:SoU18 2013/14:SoU22 2013/14:SoU7 2013/14:SoU8 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (61 yrkanden): 57 avslag, 4 bifall,

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) (doc, 410 kB)

Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. S Regional tillväxt S11003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Regional tillväxt i hela landet 3 Det kommunala skatteutjämningssystemet 4 Tillgänglighet till offentliga tjänster 4 Urban tillväxtpolitik 5 Kommunikationer 6 Universitet och


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22 2013/14:FiU26 2013/14:KU26 2013/14:MJU2 2013/14:NU1 2013/14:NU2 2013/14:TU20 2013/14:TU7 2013/14:UbU1 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 90 kB)

Motion 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. S Klara miljömålen S8002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Klara miljömålen 9 Begränsad klimatpåverkan nr 1 11 Frisk luft nr 2 11 Bara naturlig försurning nr 3 13 Giftfri miljö nr 4 13 Hormonstörande ämnen 15 Nanomaterial 16 Bekämpningsmedel 16


Utskottsberedning: 2013/14:CU17 2013/14:FiU27 2013/14:MJU1 2013/14:MJU12 2013/14:MJU13 2013/14:MJU16 2013/14:MJU2 2013/14:MJU20 2013/14:MJU26 2013/14:MJU27 2013/14:MJU8 2013/14:SkU19 2013/14:UbU14
Riksdagsbeslut (72 yrkanden): 72 avslag

Motion 2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 219 kB)

Motion 2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. S Bra mat för jobb och välfärd S8003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Innehållsförteckning 1 Livsmedelsstrategi och vår sårbarhet 5 Jobb i hela landet 6 Jämställdhet i de gröna näringarna 7 Maten som en del av välfärden 7 Hälsosam


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27 2013/14:MJU16 2013/14:MJU17 2013/14:MJU2 2013/14:MJU21 2013/14:MJU27 2013/14:MJU9 2013/14:NU12
Riksdagsbeslut (31 yrkanden): 31 avslag

Motion 2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 147 kB)

Motion 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. S Försäljning av skärgårdsmark S6116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Fortifikationsverkets uppdrag bör justeras på så sätt att även andra hänsyn än de rent marknadsekonomiska


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö245 av Meeri Wasberg m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fi304 av Jan-Olof Larsson och Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi304 av Jan-Olof Larsson och Catharina Bråkenhielm S Konkurrens på lika villkor S4172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten och statliga myndigheter vid offentliga upphandlingar av tjänster ska kräva att


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:Fi304 av Jan-Olof Larsson och Catharina Bråkenhielm (S) (doc, 61 kB)

Motion 2013/14:Fi303 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi303 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson S Kostnadsutjämning inom LSS S4015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av det nationella utjämningssystemet för kostnadsskillnader när det gäller verksamhet


Utskottsberedning: 2013/14:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi303 av Peter Johnsson och Christina Oskarsson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fi302 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi302 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson S Offentlig upphandling S4049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om offentlig upphandling. Motivering Stat, kommuner och landsting upphandlar varor och tjänster för omkring


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi302 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fi301 av Lena Sommestad och Sara Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi301 av Lena Sommestad och Sara Karlsson S Den samhällsekonomiska diskonteringsräntan S4254 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nivån på den samhällsekonomiska diskonteringsräntan bör beslutas av riksdagen.


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi301 av Lena Sommestad och Sara Karlsson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:Fi299 av Phia Andersson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi299 av Phia Andersson S Offentliga upphandlingar S4142 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagen om offentlig upphandling. Motivering Kommuner och stat omsätter många miljarder kronor per år i offentliga


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi299 av Phia Andersson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fi298 av Marie Granlund (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi298 av Marie Granlund S Social hänsyn vid offentlig upphandling S4192 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att kunna ställa krav på kollektivavtal, miljöhänsyn, non-profit etc. vid offentlig upphandling.


Utskottsberedning: 2013/14:FiU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fi298 av Marie Granlund (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fi296 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi296 av Yilmaz Kerimo S Amortering i stället för bolånetak S4054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att vidta andra åtgärder för att minska den totala skuldsättningen i stället för bolånetaket.


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi296 av Yilmaz Kerimo (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fi294 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi294 av Johan Andersson m.fl. S Övervältring av kostnader för försörjningsstöd på kommunerna S4137 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utreda en finansieringsmodell för försörjningsstödet som tar


Utskottsberedning: 2013/14:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Fi294 av Johan Andersson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:Fi292 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi292 av Monica Green S Fri programvara inom förvaltningar och kommuner i Sverige S4230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla möjligheterna till öppna källkoder och fri programvara. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi292 av Monica Green (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:Fi285 av Peter Jeppsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi285 av Peter Jeppsson m.fl. S Sparbankernas möjligheter att konkurrera på samma villkor som andra banker S4174 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sparbankernas möjligheter att konkurrera på samma villkor som andra


Utskottsberedning: 2013/14:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi285 av Peter Jeppsson m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:Fi274 av Lena Sommestad och Anders Karlsson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Fi274 av Lena Sommestad och Anders Karlsson S Regeringen bör ta initiativ till ny förmögenhetsstatistik S4240 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta initiativ till en ny förmögenhetsstatistik. Motivering Till


Utskottsberedning: 2013/14:FiU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fi274 av Lena Sommestad och Anders Karlsson (S) (doc, 55 kB)