Dokument & lagar (345 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:547 av Moberg, Carina (s)

den 29 januari Fråga 2008/09:547 BKN:s rapport om upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus av Carina Moberg s till statsrådet Mats Odell kd I en rapport, tillkommen på eget initiativ av BKN utifrån myndighetens uppgift att löpande bedöma funktionen hos marknaden för bostadsfinansiering, lyfts frågan om

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:541 av Rådström, Britta (s)

den 29 januari Fråga 2008/09:541 Den ekonomiska situationen i kommunerna av Britta Rådström s till statsrådet Mats Odell kd Medierna rapporterade i förra veckan att en kommun i grannlänet, Kalix kommun, kommit i ekonomisk kris. Under december 2008 var läget så akut att Kalix kommun tvingades använda en så kallad

Inlämnad: 2009-01-29 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:278 av Östros, Thomas (s)

den 26 januari Interpellation 2008/09:278 Stabilitetsprogram för bankerna av Thomas Östros s till statsrådet Mats Odell kd I höstas snabbehandlade riksdagen ett svenskt stabilitetsprogram för banksektorn. Det tog tre dagar för riksdagen att få detta program på plats. Men sedan dess har väldigt lite hänt. Väldigt

Inlämnad: 2009-01-26 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Stabilitetsprogram för bankerna

Skriftlig fråga 2008/09:517 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 januari Fråga 2008/09:517 De svenska storbankernas lån i Baltikum och svensk ekonomi av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m De två storbankerna SEB och Swedbank har lånat ut 450 miljarder i de tre baltiska staterna. Även Nordea har varit aktivt. Dessa tre banker står för 85 procent av

Inlämnad: 2009-01-23 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:263 av Hoff, Hans (s)

den 22 januari Interpellation 2008/09:263 Försäkringspremien för dem med betalningsanmärkning av Hans Hoff s till statsrådet Mats Odell kd I dag har över en halv miljon svenskar en betalningsanmärkning. De som har en betalningsanmärkning får hos allt fler försäkringsbolag betala en högre premie för bil, hem, villa

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringspremien för dem med betalningsanmärkning

Skriftlig fråga 2008/09:510 av Olsson, Hans (s)

den 22 januari Fråga 2008/09:510 Svenska bankers ansvar för Lettlands ekonomiska problem av Hans Olsson s till statsrådet Mats Odell kd Redan i somras påtalade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard Poors att SEB och Swedbank hade ett stort ansvar för den ekonomiska situationen i de tre baltiska

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:509 av Olsson, Hans (s)

den 22 januari Fråga 2008/09:509 Parlamentariskt inflytande i Riksgäldens styrelse av Hans Olsson s till statsrådet Mats Odell kd Riksgälden har getts möjlighet att besluta om stödåtgärder till kreditinstitut som inte begränsas till något belopp. Riksgälden har därmed fått nya befogenheter och mandat som i stora

Inlämnad: 2009-01-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:504 av Eriksson, Birgitta (s)

den 20 januari Fråga 2008/09:504 Riskkapitalföretagens lån och storbankerna av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Fler än 30 av de svenska riskkapitalföretagens portföljbolag riskerar allvarliga finansiella problem, enligt en granskning av en svensk affärstidning. I förlängningen betyder detta att

Inlämnad: 2009-01-20 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:464 av Hoff, Hans (s)

den 8 januari Fråga 2008/09:464 Bankers uppsägningar av lån av Hans Hoff s till finansminister Anders Borg m Staten har gått in med garantier till bankerna. Trots det statliga stödet drar bankerna in krediter utan rimliga skäl. Det finns exempel på företag och privatpersoner som fått sina lån uppsagda utan att

Inlämnad: 2009-01-08 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:237 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 22 december Interpellation 2008/09:237 Regeringens utnämningspolitik av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Den borgerliga regeringen har vid upprepade tillfällen sagt att utnämningspolitiken ska vara transparent och öppen. Statsrådet Mats Odell gjorde följande uttalande 27 april 2008: Vi gör

Inlämnad: 2008-12-22 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens utnämningspolitik

Interpellation 2008/09:230 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 19 december Interpellation 2008/09:230 Minskade skatteintäkter för kommuner och landsting av Eva-Lena Jansson s till finansminister Anders Borg m Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, redovisar i en prognos för 2009 och 2010 att skatteintäkterna minskar. De minskade skatteintäkterna är 3 miljarder kronor lägre

Inlämnad: 2008-12-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskade skatteintäkter för kommuner och landsting

Interpellation 2008/09:226 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 18 december Interpellation 2008/09:226 Styrelsearvoden för ordförande och ledamöter i SBAB av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Mats Odell kd Under två års tid har ordförande och övriga ledamöter i SBAB fått ett fördubblat arvode i enlighet med regeringens direktiv. Motivet för detta är enligt regeringen

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Styrelsearvoden för ordförande och ledamöter i SBAB

Interpellation 2008/09:224 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 18 december Interpellation 2008/09:224 Tvångsförvaltning av hyresfastighet och hyresgästs rättigheter av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Mats Odell kd I Markaryds kommun bor just nu ett antal hyresgäster i en fastighet som behöver tvångsförvaltas då ägaren inte sköter sina åtaganden som fastighetsägare

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tvångsförvaltning av hyresfastighet och hyresgästs rättigheter

Skriftlig fråga 2008/09:431 av Eriksson, Birgitta (s)

den 18 december Fråga 2008/09:431 Kommunsektorns ekonomi av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Många kommuner och landsting runt om i landet varslar om ekonomiska problem som kan leda till personalminskningar. Sveriges Kommuner och Landsting kom den 16 december med ett pressmeddelande om att de återigen

Inlämnad: 2008-12-18 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:414 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 17 december Fråga 2008/09:414 Åtgärder för att stimulera trä- och byggnadsbranschen av Sven-Erik Österberg s till näringsminister Maud Olofsson c Över 5 000 har varslats inom Skogs- och Träfackets branscher, det vill säga nästan var tredje anställd. Hittills har 94,4 procent av varslen lett till uppsägningar.

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:366 av Bjurling, Laila (s)

den 8 december Fråga 2008/09:366 Banker och identitetskort av Laila Bjurling s till statsrådet Mats Odell kd Från den 1 december slutade Rekarne Sparbank, som sista bank i Eskilstuna enligt pressuppgifter, att utfärda identitetskort ID-kort till personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att det

Inlämnad: 2008-12-08 Besvarare: Mats Odell (KD)

Interpellation 2008/09:186 av Hultqvist, Peter (s)

den 3 december Interpellation 2008/09:186 Möjlighet att ta ut marknadshyra av Peter Hultqvist s till statsrådet Mats Odell kd Regeringen har nyligen lagt fram propositionen Kommunala kompetensfrågor m.m. I den finns skrivningar om krav på affärsmässig grund och vinstsyfte i kommunal näringsverksamhet som är svårtolkade.

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Möjlighet att ta ut marknadshyra

Skriftlig fråga 2008/09:339 av Eriksson, Birgitta (s)

den 3 december Fråga 2008/09:339 Bankägande av företag av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Riskkapitalbolag är företag som förmedlar riskkapital från privata investerare ibland även från fonder för nystartade företag som behöver finansiering. Problemen hopar sig nu för riskkapitalbolagen och

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:338 av Eriksson, Birgitta (s)

den 3 december Fråga 2008/09:338 Slutsatser kring bankernas kapitaltäckning av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den snabbhet med vilken finanskrisen spritt sig har överraskat många utifrån den traditionella läroboksuppfattningen att en bank tar emot inlåning och transformerar sin likviditet

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:337 av Eriksson, Birgitta (s)

den 3 december Fråga 2008/09:337 Konsekvenser av eventuell devalvering i Baltikum av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Swedbank köpte under andra halvan av 1990-talet in sig i estländska Hansabank, Baltikums största bank. Våren 2005 hade man kommit upp i 60 procent av aktierna och lade då ett

Inlämnad: 2008-12-03 Besvarare: Mats Odell (KD)