Dokument & lagar (840 träffar)

Motion 2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. S Nätövergrepp mot barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om övergrepp mot barn på internet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förbud mot grooming infördes för att komma åt vuxna som söker kontakt


Utskottsberedning: 2015/16:JuU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:812 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green båda S Könsdiskriminerande reklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en lagstiftning mot könsdiskriminerande och sexistisk reklam och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi omgärdas


Utskottsberedning: 2016/17:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:837 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:367 av Monica Green m.fl. S Forskning och innovation i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta vikten av medel till forskarutbildning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:367 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2015/16:316 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2015/16:316 av Carina Ohlsson S Ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet och våld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:316 av Carina Ohlsson (S) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:316 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:309 av Monica Green m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Högskolan i Skövdes betydelse för regionens utveckling och tillväxt och tillkännager detta för regeringen. Samverkan avgörande I diskussioner om


Utskottsberedning: 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:309 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. S Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Miljövänliga


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:355 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:347 av Patrik Björck m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2015/16:330 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:330 av Monica Green m.fl. S Tillämpningen av EU-program Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändringar vad det gäller tillämpningen av EU:s program i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering EU-finansierade


Utskottsberedning: 2015/16:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:330 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:330 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:141 av Monica Green m.fl. S Cykelväg utmed E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga en cykelväg utmed E20 i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:141 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2860 av Carina Ohlsson S Utbildning i ekonomi och konsumentfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga hur man på bästa sätt ska öka kunskaperna i ekonomi och konsumentfrågor för alla elever


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2860 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. S Forskningsanslag till Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om medel till forskning vid Högskolan i Skövde. Motivering Under 198090-talet gjordes en stor utbyggnad av


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2859 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2858 av Carina Ohlsson S Ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet och våld behövs Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett långsiktigt och genusmedvetet förändringsarbete kring maskulinitet


Utskottsberedning: 2014/15:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2858 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2014/15:2289 av Kerstin Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2289 av Kerstin Nilsson m.fl. S Skolresor för gymnasieelever med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över regelverket för skoltransporter för gymnasieelever med funktionsnedsättning.


Utskottsberedning: 2014/15:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2289 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2289 av Kerstin Nilsson m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2288 av Carina Ohlsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2288 av Carina Ohlsson S Kommuners skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på lämpligt sätt följa upp och säkerställa att kommunerna även erbjuder barnomsorg


Utskottsberedning: 2014/15:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2288 av Carina Ohlsson (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2288 av Carina Ohlsson (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. S Barnen i Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnen i Palestina. Motivering Gaza är sönderbombat och det är än mer omöjligt att leva på den lilla landremsan än före det senaste


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2146 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en utveckling av Vänersjöfarten. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt


Utskottsberedning: 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2465 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. S E20 fyrfältsväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut E20 till fyrfältsväg. Motivering E20 är Sveriges farligaste


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2179 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. S Satsning på Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på Kinnekullebanan. Motivering Miljövänliga


Utskottsberedning: 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2161 av Monica Green m.fl. (S) (pdf, 92 kB)

Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Barnkonventionen som svensk lag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till svensk lag. Motivering Sverige var år 1990 ett av de första länderna i världen


Utskottsberedning: 2014/15:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2302 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:2290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille S Avgiftsfri mammografi och likvärdig bröstcancerbehandling i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till avgiftsfri mammografi och likvärdig


Utskottsberedning: 2014/15:SoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (S) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2290 av Carina Ohlsson och Agneta Gille (S) (pdf, 62 kB)