Dokument & lagar (148 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:977 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 28 mars Fråga 2000/01:977 av Nils-Göran Holmqvist s till näringsminister Björn Rosengren om konkurrensutsättning av Banverkets drift och underhåll I ett förslag till regeringen daterat till den 16 februari 2001 föreslås bl.a. följande inriktning av statliga Banverkets verksamhet: Fortsatta och intensifierade rationaliseringar

Inlämnad: 2001-03-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:959 av Fagerström, Ann-Marie (s)

den 23 mars Fråga 2000/01:959 av Ann-Marie Fagerström s till näringsminister Björn Rosengren om Kust-till-kust-banan Kust-till-kust-banan har en central roll för utvecklingen inte minst i sydöstra Sverige. Banan är i stort behov av upprustning. Det gäller bl.a. sträckan EmmabodaKarlskrona. Men i stället för en upprustning

Inlämnad: 2001-03-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:913 av Wegendal, Lars (s)

den 16 mars Fråga 2000/01:913 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om trafiksäkerheten i Kronobergs län Återigen nås vi av att en dödsolycka inträffat på E 4:an på dess sträckning genom Kronobergs län. Vid detta tillfälle omkom två personer vid en olycka mellan en personbil och en lastbil. Den sträckning

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:899 av Norlander, Göran (s)

den 13 mars Fråga 2000/01:899 av Göran Norlander s till näringsminister Björn Rosengren om lantbrevbärarnas kassaservice Många människor är beroende av lantbrevbärarens sedan länge utökade uppgifter såsom kassaservice m.m. För de som bor på avlägsna platser runtom i Sverige är det mycket viktigt att man kan få ut kontanter

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:872 av Virgin, Lilian (s)

den 13 mars Fråga 2000/01:872 av Lilian Virgin s till näringsminister Björn Rosengren om merkostnad vid vindkraftsutbyggnad I arbetet att omställa vårt energisystem får vindkraften ökad betydelse. För att införandet av vindkraften ska lyckas krävs att den har rimliga konkurrensvillkor och att man hos allmänheten skapar

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:302 av Persson, Catherine (s)

den 8 mars Interpellation 2000/01:302 av Catherine Persson s till näringsminister Björn Rosengren om stöd till färjesjöfarten Det danska folketinget beslutade våren 2000 att öka det danska statliga stödet till dansk färjenäring. Det danska internationella skeppsregistrets DIS tillämpningsområde utvidgades. Till detta

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: stöd till färjesjöfarten

Interpellation 2000/01:301 av Lekberg, Sören (s)

den 8 mars Interpellation 2000/01:301 av Sören Lekberg s till näringsminister Björn Rosengren om utbyte av körkort I slutet av januari fick jag ett brev från en person i min valkrets som förgäves försökt få sitt körkort från Isle of Man utbytt mot ett svenskt körkort. Brevskrivaren är bosatt i Sverige sedan 1996 och

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:850 av Rask, Ola (s)

den 8 mars Fråga 2000/01:850 av Ola Rask s till näringsminister Björn Rosengren om insatser med räddningshelikopter i huvudstadsregionen Betydelsen av en väl fungerande verksamhet med försvarets räddningshelikoptrar är mycket tydlig. Det blir kanske särskilt påtagligt när vi inte så sällan i medierna kan följa insatser

Inlämnad: 2001-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:762 av Calner, Lisbet (s)

den 20 februari Fråga 2000/01:762 av Lisbet Calner s till miljöminister Kjell Larsson om vindkraftens utbyggnad Hemma i Bohuslän diskuteras det mycket om vindens kraft, huruvida vi ska ha vindkraftverk och var de i så fall ska placeras. Vindkraften anser jag vara en ren och förnybar energikälla som vi ska använda oss

Inlämnad: 2001-02-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:253 av Berglund, Rune (s)

den 14 februari Interpellation 2000/01:253 av Rune Berglund s till näringsminister Björn Rosengren om vindkraften Millenniets första år blev ett ovanligt år ur kraftsynpunkt. Elanvändningen ökade med 2 till 145 TWh trots milt väder. Men om det hade varit normala temperaturer skulle ökningen ha varit nära 4 Sådana ökningar

Inlämnad: 2001-02-14 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: vindkraften

Skriftlig fråga 2000/01:729 av U Granberg, Lars (s)

den 13 februari Fråga 2000/01:729 av Lars U Granberg s till näringsminister Björn Rosengren om sanktioner vid underlåtenhet att upprätta energiplan Mot bakgrund av lagen 1977:439 om kommunal energiplanering undrar jag om regeringen kommer att använda sig av några sanktionsmöjligheter mot de eller den kommun som underlåter

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:239 av Stenberg, Hans (s)

den 8 februari Interpellation 2000/01:239 av Hans Stenberg s till näringsminister Björn Rosengren om deltidsstämpling Den som har ett deltidsarbete på 50 och tar tjänstledigt för att ta ett annat deltidsarbete på 75 mister rätten att stämpla upp från a-kassan. Detta gäller även om båda arbetena är hos samma arbetsgivare.

Inlämnad: 2001-02-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: deltidsstämpling

Skriftlig fråga 2000/01:610 av Lundberg, Inger (s)

den 31 januari Fråga 2000/01:610 av Inger Lundberg s till kulturminister Marita Ulvskog om möjligheterna att använda Internet Enligt en sammanställning från SCB har Internetanvändandet i det svenska samhället ökat kraftigt i takt med att Internet fått allt större betydelse för både praktiskt vardagsarbete och demokratin.

Inlämnad: 2001-01-31 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:204 av Lundberg, Inger (s)

den 27 december Interpellation 2000/01:204 av Inger Lundberg s till näringsminister Björn Rosengren om designinsatser i företag Näringsdepartementet har under året låtit utvärdera det system med designcheckar, som avvecklades av ALMI fr.o.m. år 2000. Kostnaderna för checkarna var förhållandevis begränsade, drygt 3

Inlämnad: 2000-12-27 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:398 av Granberg, Lars U (s)

den 8 december Fråga 2000/01:398 av Lars U Granberg s till miljöminister Kjell Larsson om uppföljning av miljömål I dag pågår ett arbete ute runtom i vårt land med att införa s.k. energiförsörjningsplaner. Arbetet med detta går olika fort i olika delar av vårt land. Vissa kommuner säger sig inte vilja genomföra detta.

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:390 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 6 december Fråga 2000/01:390 av Lena Sandlin-Hedman s till näringsminister Björn Rosengren om prioriteringar inom arbetsmarknadspolitiken En prioriterad uppgift inom arbetsmarknadspolitiken har varit att minska den öppna arbetslösheten bland utomnordiska medborgareUtomnordiska medborgare utgör endast ca 3035 av

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:356 av Wegendal, Lars (s)

den 6 december Fråga 2000/01:356 av Lars Wegendal s till näringsminister Björn Rosengren om synskadades möjligheter till arbete Den socialdemokratiska regeringen har under senare år drivit en mycket lyckosam arbetsmarknadspolitik vilket inneburit att många människor har lyckats skaffa sig ett arbete. Regeringens mål

Inlämnad: 2000-12-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:151 av Österberg, Sven-Erik (s)

den 28 november Interpellation 2000/01:151 av Sven-Erik Österberg s till näringsminister Björn Rosengren om Mälarbanan Stockholm Mälarregionen är en viktig del av Sverige. På en yta som motsvarar mindre än 6 av Sveriges yta finns ca 2,6 miljoner invånare, vilket är nästan 30 av landets befolkning. Fyra av landets största

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:256 av Kristiansson Karlstedt, Kerstin (s)

den 20 november Fråga 2000/01:256 av Kerstin Kristiansson Karlstedt s till näringsminister Björn Rosengren om Sandöbron Sandöbron, som byggdes 1943, är i dag hårt sliten. Det har medfört att den tunga trafiken på bron har begränsats och riskerar enligt Vägverket att endast tillåtas för personbilar och lätta lastfordon

Inlämnad: 2000-11-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:247 av Virgin, Lilian (s)

den 17 november Fråga 2000/01:247 av Lilian Virgin s till näringsminister Björn Rosengren om fraktkostnaderna till och från Gotland Ett fungerande transportsystem som ger konkurrensneutrala villkor för näringslivet är en förutsättning för tillväxt och utveckling på Gotland. Fraktstödets utformning och konkurrensneutrala

Inlämnad: 2000-11-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)