Dokument & lagar (727 träffar)

Motion 2010/11:Fö220 av Catharina Bråkenhielm och Lars Mejern Larsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö220 av Catharina Bråkenhielm och Lars Mejern Larsson S Fyrverkerier s67010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fyrverkerier. Motivering Sedan 1998 har flera personer avlidit till följd av olyckor med fyrverkerier,


Utskottsberedning: 2010/11:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fö220 av Catharina Bråkenhielm och Lars Mejern Larsson (S) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson S Deltidskårernas bemanning s67001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av deltidskårernas bemanning i syfte att förbättra rekryteringen till räddningstjänsten.


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:Fö204 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2009/10:160 Modern personalförsörjning för ett användbart försvar vissa frågor om Försvarsmaktens personal s64045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:160. Motivering Målet för den rödgröna försvarspolitiken


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö1 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v) (doc, 64 kB)

Motion 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. s Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap s64001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2009/10:FöU1 2009/10:UU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2009/10:Fö263 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 87 kB)

Motion 2009/10:Fö261 av Kenneth G Forslund (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö261 av Kenneth G Forslund s Hastighetsgränser för järnvägstransporter av farligt gods s45121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge kommunerna möjlighet att påverka hastighetsgränserna för järnvägstransporter


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö261 av Kenneth G Forslund (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Fö260 av Göte Wahlström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö260 av Göte Wahlström m.fl. s Boendeformer för elöverkänsliga s34081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning om och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Motivering Trots att


Utskottsberedning: 2009/10:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö260 av Göte Wahlström m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Fö232 av Marie Nordén och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö232 av Marie Nordén och Berit Andnor s Dammsäkerhet s28064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av de statliga insatserna för dammsäkerheten. Motivering I Sverige finns ca 200 vattenkraftsdammar


Utskottsberedning: 2009/10:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö232 av Marie Nordén och Berit Andnor (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Fö226 av Kerstin Engle (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö226 av Kerstin Engle s Förbud mot fyrverkerier s28076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att införa förbud för privatpersoner att använda fyrverkeripjäser. Motivering Svenskarna köper fyrverkeriraketer


Utskottsberedning: 2009/10:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö226 av Kerstin Engle (s) (doc, 47 kB)

Motion 2009/10:Fö221 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö221 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg s Försvarsmaktens hundtjänstenhet och hundavelsstationen i Skellefteå s28085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hundavelsstationen i Sollefteå. Motivering År 2005 gjordes


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö221 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Fö218 av Ronny Olander (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö218 av Ronny Olander s Brandtätning s34109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler för brandtätning. Motivering Egenkontrollen fungerar inte tillfredsställande i byggbranschen, vare sig det gäller produkter,


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö218 av Ronny Olander (s) (doc, 37 kB)

Motion 2009/10:Fö251 av Birgitta Eriksson och Siw Wittgren-Ahl (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö251 av Birgitta Eriksson och Siw Wittgren-Ahl s Sanering av läckande vrak s28007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en sanering av kända läckande vrak inleds under denna mandatperiod. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2009/10:FöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2009/10:Fö251 av Birgitta Eriksson och Siw Wittgren-Ahl (s) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Fö250 av Thomas Bodström (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö250 av Thomas Bodström s Allmän värnplikt s67011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om allmän värnplikt. Motivering Vi socialdemokrater har varit pådrivande i förändringen av det svenska försvaret från gårdagens


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö250 av Thomas Bodström (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Fö223 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö223 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. s Lagen om signalspaning s16088 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riva upp lagen om signalspaning. Motivering Efter en riksdagsbehandling som var exceptionell fick den borgerliga


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö223 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Fö222 av Billy Gustafsson (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö222 av Billy Gustafsson s Elfria zoner s34068 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om elfria zoner. Motivering Det finns mycket som är spännande när kommunikationssystemen mellan samhällets alla sektorer utvecklas,


Utskottsberedning: 2009/10:CU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö222 av Billy Gustafsson (s) (doc, 36 kB)

Motion 2009/10:Fö256 av Kerstin Haglö och Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö256 av Kerstin Haglö och Lars Wegendal s Marinens musikkår s67019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen redovisar rollen för Marinens musikkår i det nya yrkesförsvaret och hur den ska finansieras. Motivering Militärmusik har funnits i Blekinge sedan slutet av 1600-talet.


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö256 av Kerstin Haglö och Lars Wegendal (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Fö266 av Fredrik Lundh m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö266 av Fredrik Lundh m.fl. s Försvaret s67015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det svenska försvarets uppgift och om militär alliansfrihet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2009/10:Fö266 av Fredrik Lundh m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2009/10:Fö264 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö264 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg s Tjärnmyrans skjutfält i Sollefteå s67016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Tjärnmyrans skjutfält i Sollefteå. Motivering Efter försvarsnedläggningen i Sollefteå 2004


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö264 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (s) (doc, 39 kB)

Motion 2009/10:Fö220 av Peter Hultqvist och Hans Unander (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö220 av Peter Hultqvist och Hans Unander s Rekrytering till de nationella skyddsstyrkorna s67017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att upprätthålla goda rekryteringsmöjligheter till de nationella skyddsstyrkorna


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö220 av Peter Hultqvist och Hans Unander (s) (doc, 38 kB)

Motion 2009/10:Fö211 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö211 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg s Tjärnmyrans skjutfält i Sollefteå s67015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Tjärnmyrans skjutfält i Sollefteå. Motivering Efter försvarsnedläggningen i Sollefteå 2004


Utskottsberedning: 2009/10:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:Fö211 av Eva Sonidsson och Agneta Lundberg (s) (doc, 40 kB)

Motion 2009/10:Fö212 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (s)

Motion till riksdagen 2009/10:Fö212 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd s Elöverkänslighet och strålning s67014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av forskning om elöverkänslighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2009/10:FöU4 2009/10:SoU11
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2009/10:Fö212 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (s) (doc, 50 kB)