Dokument & lagar (1 027 träffar)

Motion 2003/04:Bo242 av Kenneth G Forslund (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo242 av Kenneth G Forslund s Boendekostnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vända konkurrensen rätt inom bostadssektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att starta


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2003/04:Bo240 av Sinikka Bohlin (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo240 av Sinikka Bohlin s Förbättrat besittningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbättrat besittningsskydd för hyresgäster i en- eller tvåfamiljshus. Gällande rätt Hyresgäster som hyr en- eller tvåfamiljsfastigheter


Utskottsberedning: 2003/04:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo239 av Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo239 av Raimo Pärssinen s Finansiering av boendet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn görs för att skapa utjämning mellan tillväxtområden och övriga områden, mellan stad och land, vid finansiering av boendet.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo232 av Alf Eriksson (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo232 av Alf Eriksson s Åtgärder mot ett segregerat kustboende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn för att motverka ett segregerat kustboende. Motivering Boendet i våra kustsamhällen blir allt mer segregerat.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo228 av Hans Stenberg och Göran Norlander (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo228 av Hans Stenberg och Göran Norlander s Vandringsvägar för ål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av vandringsvägar för att rädda ålens fortbestånd. Motivering Förekomsten av ål har minskat dramatiskt i


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo227 av Lars U Granberg och Lennart Klockare (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo227 av Lars U Granberg och Lennart Klockare s Laxtrappor i Luleälven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lax i Luleälven. Motivering Samtliga kraftverk i hela Luleälven saknar laxtrappor. Vattenfall hade redan i starten


Utskottsberedning: 2003/04:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo223 av Hans Stenberg och Göran Norlander (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo223 av Hans Stenberg och Göran Norlander s Åtgärder för att underlätta för äldre att bo kvar i sina lägenheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av olika åtgärder för att underlätta för äldre


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo205 av Helena Zakariasén (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo205 av Helena Zakariasén s Undantag i lagen om bostadsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare undantag i lagen om bostadsbidrag vad gäller minderåriga barns förmögenheter och beräkningsunderlag. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:Bo203 av Carina Hägg (s)

Motion till riksdagen 2003/04:Bo203 av Carina Hägg s Hästgårdar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra det möjligt att inrätta hästgårdar. Motivering Utredningen En svensk hästpolitik SoU 2000:109 tog på ett förtjänstfullt sätt upp


Utskottsberedning: 2003/04:BoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo9 av Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo9 av Carina Adolfsson Elgestam s med anledning av prop. 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lokala arbetsmarknadsområden skall


Utskottsberedning: 2002/03:BoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo319 av Carin Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo319 av Carin Lundberg m.fl. s Det nationella träprogrammet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt fullföljer riksdagens beslut om införande av ett nationellt träprogram med inriktningen att öka


Utskottsberedning: 2002/03:BoU5 2002/03:MJU15 2003/04:TU10 2004/05:FiU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2002/03:Bo318 av Inger Segelström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo318 av Inger Segelström m.fl. s Byggande för framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ytterligare insatser för ökat bostadsbyggande och minskad bostadssegregation. Motivering Bostäder har blivit en


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo317 av Nikos Papadopoulos m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo317 av Nikos Papadopoulos m.fl. s Ombildning till bostadsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att eftersläntrare vid ombildning till bostadsrätt skall beredas tillfälle att på vissa villkor förvärva sina lägenheter


Utskottsberedning: 2002/03:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2002/03:Bo316 av Kenth Högström (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo316 av Kenth Högström s Vattenregleringsmedlen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur vattenregleringsmedlen för fiskevård skall användas. Motivering Enligt vattenlagens 10 kapitel 5 avsätter vattenregleringsföretagen


Utskottsberedning: 2002/03:BoU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo315 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo315 av Eva Arvidsson m.fl. s Statlig kreditgaranti för kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka kooperativa hyresrättsföreningars rätt till statlig kreditgaranti. Motivering I utredningen


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo314 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo314 av Eva Arvidsson m.fl. s Tillägg i plan- och bygglagen om konstnärlig gestaltning av vår gemensamma miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tillägg i plan- och bygglagen om konstnärlig gestaltning av vår gemensamma


Utskottsberedning: 2002/03:BoU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo313 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo313 av Eva Arvidsson m.fl. s Kommunalt inflytande i kooperativa hyresrättsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra kommunernas aktiva deltagande i allmännyttiga kooperativa hyresrättsföreningar.


Utskottsberedning: 2002/03:BoU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo312 av Ola Rask och Cinnika Beiming (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo312 av Ola Rask och Cinnika Beiming s Seniorbostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att stimulera bostadsbyggandet av seniorlägenheter. Motivering En bra bostad är grunden för ett gott liv, och behov


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo311 av Mikael Damberg och Carina Moberg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo311 av Mikael Damberg och Carina Moberg s Statlig mark för bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överlåtelse av statlig mark till kommuner och bostadsföretag för uppförande av hyresrättslägenheter. Motivering


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2002/03:Bo310 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:Bo310 av Eva Arvidsson och Christina Axelsson s Information om bostadsbidragssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av information om bostadsbidragssystemet samt en gemensam policy för försäkringskassans


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag