Dokument & lagar (305 träffar)

Interpellation 2012/13:353 av Wasberg, Meeri (S)

den 22 mars Interpellation 2012/13:353 Södertörnsledens genomförande av Meeri Wasberg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Stockholmsregionen är en viktig hörnsten i bygget av ett modernt och konkurrenskraftigt Sverige. Men om Stockholm ska kunna växa som jobb- och tillväxtregion krävs det fungerande kommunikationer

Inlämnad: 2013-03-22 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Södertörnsledens genomförande

Interpellation 2012/13:347 av Svensson, Suzanne (S)

den 21 mars Interpellation 2012/13:347 Ronneby Airport av Suzanne Svensson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Ronneby Airport är en de av regering och riksdag beslutade tio nationella flygplatserna. Flygplatsen är av stor betydelse inte bara för Blekinge utan för hela den sydöstra regionen. Ronneby Airport

Inlämnad: 2013-03-21 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2012/13:343 av Larsson, Lars Mejern (S)

den 20 mars Interpellation 2012/13:343 Järnvägens punktlighet av Lars Mejern Larsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sveriges Radios program Kaliber rapporterade nyligen att järnvägen i Sverige, enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, har en punktlighet som är tredje bäst i Europa.

Inlämnad: 2013-03-20 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Järnvägens punktlighet

Skriftlig fråga 2012/13:398 av Gille, Agneta (S)

den 15 mars Fråga 2012/13:398 Upprustning av riksväg 76 för arbetspendling av Agneta Gille S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Forsmark ligger längs med riksväg 76. Vägen är mycket sliten och behöver rustas upp och byggas om. Behovet är stort och kommer att öka ytterligare med tanke på att slutförvaret

Inlämnad: 2013-03-15 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2012/13:332 av Ygeman, Anders (S)

den 14 mars Interpellation 2012/13:332 Varsel inom järnvägssektorn av Anders Ygeman S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Den svenska järnvägen är i mycket stort behov av underhållsinsatser. Uteblivna investeringar, eftersatt underhåll i kombination med kraftigt ökat resande har utsatt järnvägen för stora

Inlämnad: 2013-03-14 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Varsel inom järnvägssektorn

Skriftlig fråga 2012/13:393 av Helmersson Olsson, Caroline (S)

den 14 mars Fråga 2012/13:393 Nationellt luftfartsmuseum på Skavsta av Caroline Helmersson Olsson S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Flyget i Sverige, dess utveckling, betydelse och inte minst påverkan för samhället måste berättas för uppväxande och kommande generationer. Det har varit

Inlämnad: 2013-03-14 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:388 av Thorell, Olle (S)

den 14 mars Fråga 2012/13:388 Infrastrukturen i Mälardalen av Olle Thorell S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Västra Mälardalen, som består av Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, har tillsammans 46 000 invånare. De har ett varierat näringsliv och ligger nära Västerås, Örebro och Eskilstuna, där det

Inlämnad: 2013-03-14 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:383 av Olsson, Hans (S)

den 13 mars Fråga 2012/13:383 Taxifusket av Hans Olsson S till näringsminister Annie Lööf C Det förekommer ett omfattande fusk inom taxibranschen, och statsrådet har trots upprepade påpekanden från branschen samt tillkännagivande från riksdagen om redovisningscentraler ännu inte vidtagit några som helst åtgärder.

Inlämnad: 2013-03-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:378 av Wasberg, Meeri (S)

den 13 mars Fråga 2012/13:378 Södertörnsleden av Meeri Wasberg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Det är mycket anmärkningsvärt att Trafikverket och sedan regeringen har väntat med besked om Södertörnsleden under närmare fem års tid, för att nu komma fram till att planeringen ska göras om. Södertörnsleden

Inlämnad: 2013-03-13 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2012/13:326 av Eriksson, Lars (S)

den 8 mars Interpellation 2012/13:326 Tillgång till resandestatistik av Lars Eriksson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M För drygt ett år sedan inrättades kollektivtrafikmyndigheter i landets alla län eller regioner. De har i uppgift att bland annat ta fram trafikförsörjningsprogram och besluta om trafikplikt.

Inlämnad: 2013-03-08 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tillgång till resandestatistik

Interpellation 2012/13:324 av Green, Monica (S)

den 8 mars Interpellation 2012/13:324 Cykelturistleder av Monica Green S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Det är viktigt att cyklandet ökar, det är bra för både miljön, folkhälsan och ekonomin. Cykeln accepteras alltmer som ett likvärdigt fordon med motorfordon. Fritidscyklandet är en stor del av det totala

Inlämnad: 2013-03-08 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Cykelturistleder

Skriftlig fråga 2012/13:363 av Larsson, Lars Mejern (S)

den 7 mars Fråga 2012/13:363 Nollvision för olyckor där A-traktorer är inblandade av Lars Mejern Larsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M För att minska antalet olyckor där A-traktorer är inblandade behöver det vidtas åtgärder. De nuvarande bestämmelserna innebär att de ungdomar som har AM-kort även

Inlämnad: 2013-03-07 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2012/13:307 av Pettersson, Leif (S)

den 4 mars Interpellation 2012/13:307 Tvärbanan ArvidsjaurJörn av Leif Pettersson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Under en längre tid har det inte drivits någon järnvägstrafik på tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn. Banan har dessutom vid några vägpassager tagits bort. Nu visar det sig att det finns

Inlämnad: 2013-03-04 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Tvärbanan Arvidsjaur--Jörn

Interpellation 2012/13:291 av Engelhardt, Christer (S)

den 21 februari Interpellation 2012/13:291 Färjetrafiken till och från Gotland av Christer Engelhardt S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M I senaste regeringsförklaringen skriver regeringen: Sverige ska ha ett starkt och hållbart transportsystem. Ett transportsystem som gör det lättare att resa mellan hem

Inlämnad: 2013-02-21 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Färjetrafiken till och från Gotland

Skriftlig fråga 2012/13:335 av Nilsson, Kristina (S)

den 21 februari Fråga 2012/13:335 Regler för miljözon av Kristina Nilsson S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Transportstyrelsen har gjort en framställan till Näringsdepartementet om att reglerna för miljözon, som finns i trafikförordningen, ska ändras. Transportstyrelsen vill stoppa riktigt gamla fordon från

Inlämnad: 2013-02-21 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:334 av Nilsson, Ingemar (S)

den 21 februari Fråga 2012/13:334 Broavgifter på E4 i Sundsvall av Ingemar Nilsson S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Sundsvalls kommun träffade 2009 ett avtal med Trafikverket om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden med 250 miljoner kronor. Enligt detta avtal skulle en broavgift

Inlämnad: 2013-02-21 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:313 av Green, Monica (S)

den 14 februari Fråga 2012/13:313 Hotade cykelleder av Monica Green S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Det finns många populära cykelleder i Sverige. Dessa har successivt byggts ut och skyltats i mer än 30 år. Lederna omfattar 13 000 kilometer huvudsakligen längs allmänna mindre vägar från Karesuando i

Inlämnad: 2013-02-14 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Skriftlig fråga 2012/13:294 av Olsson, Hans (S)

den 6 februari Fråga 2012/13:294 Växande fordonsrelaterade skulder av Hans Olsson S till finansminister Anders Borg M Kronofogdemyndighetens statistik över fordonsrelaterade skulder trängselskatt, fordonsskatt och felparkeringsavgifter visar på en stark ökning 2012 och en trendmässig ökning över tid. Förra året

Inlämnad: 2013-02-06 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Interpellation 2012/13:241 av Ygeman, Anders (S)

den 31 januari Interpellation 2012/13:241 Framtidssäkra och kostnadseffektiva investeringar i nya järnvägar av Anders Ygeman S till finansminister Anders Borg M Den 12 oktober presenterade regeringen infrastrukturpropositionen. Här anslår regeringen bland annat medel till nya järnvägsinvesteringar. Två angelägna

Inlämnad: 2013-01-31 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framtidssäkra och kostnadseffektiva investeringar i nya järnvägar

Interpellation 2012/13:223 av Andersson, Johan (S)

den 24 januari Interpellation 2012/13:223 Utbyggnaden av Ostlänken av Johan Andersson S till finansminister Anders Borg M När oppositionspartierna 2010 föreslog en utbyggnad av Ostlänken sade finansministern att det skulle vara robust olönsamt och att det vore oansvarigt att satsa på den utbyggnadenTvå år senare

Inlämnad: 2013-01-24 Besvarare: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utbyggnaden av Ostlänken