Dokument & lagar (155 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:676 av Eneroth, Tomas (s)

den 14 mars Fråga 2002/03:676 av Tomas Eneroth s till statsrådet Ulrica Messing om 3 G-master Riksdagen har beslutat om en mycket ambitiös utbyggnad av tredje generationens mobiltelefonisystem. Praktiskt taget hela landet ska få tillgång till 3 G-nätet. Trots de problem som branschen har för närvarande är bedömningen

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:531 av Berglund Nilsson, Mona (s)

den 14 februari Fråga 2002/03:531 av Mona Berglund Nilsson s till statsrådet Ulrica Messing om E 6:ans utbyggnad Regeringen har vid flera tillfällen tidigare fått frågan om det löfte som tidigare getts om att E 6:an ska vara fullt utbyggd år 2007 fortfarande gäller, utan att något svar getts.Det nuvarande ansvariga

Inlämnad: 2003-02-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:491 av Norlander, Göran (s)

den 7 februari Fråga 2002/03:491 av Göran Norlander s till statsrådet Ulrica Messing om Visit Sweden När regementet i Sollefteå lades ned valde man att kompensera orten genom att lokalisera Visit Sweden, Turistrådets satsning på en internationell kundcentral, på orten. I Sollefteå finns nu en av projektets hörnstenar

Inlämnad: 2003-02-07 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:335 av Öberg, Maria (s)

den 17 december Fråga 2002/03:335 av Maria Öberg s till statsrådet Ulrica Messing om flygtrafiken i inlandet Norrbottens inland står just nu inför en stor utmaning, att utveckla nya näringar som komplement till basindustrierna. Biltestverksamhet är ett framgångsrikt exempel på det. Att på ett tillfredsställande sätt

Inlämnad: 2002-12-18 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:153 av Eriksson, Alf (s)

den 19 november Fråga 2002/03:153 av Alf Eriksson s till statsrådet Ulrica Messing om tågtunnel genom Varberg Väskustbanans utbyggnad med dubbelspår genom Varberg har utretts och planerats under många år. Den första färdigställdes redan 1988. Flera utredningar har genomförts därefter och 1996 undertecknade Banverket

Inlämnad: 2002-11-19 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2002/03:63 av Olovsson, Fredrik (s)

den 23 oktober Fråga 2002/03:63 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av riksväg 55 En väl fungerande infrastruktur är nödvändig för en god utveckling i Sörmland. Ska människor och företag fortsättningsvis vilja etablera sig i denna del av landet behövs väl utbyggda kommunikationer. Såväl

Inlämnad: 2002-10-23 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1414 av Norlander, Göran (s)

den 11 juli Fråga 2001/02:1414 av Göran Norlander s till statsrådet Ulrica Messing om Hundskolan i Sollefteå Beklagligt nog sätts Hundskolan i Sollefteå i konkurs trots tidigare löften från regeringen om att rädda skolan. Försvaret lovade i april i år att komma med en beställning av hundar som skulle rädda skolan,

Inlämnad: 2002-07-11 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1171 av Hägg, Carina (s)

den 16 maj Fråga 2001/02:1171 av Carina Hägg s till statsrådet Ulrica Messing om dopningskontroll av kvinnor Dopning är ett allvarligt problem. Den skadar idrotten och, framför allt, den skadar dem som använder preparaten. Men också detta är ett problem som har jämställdhetsaspekter. Medicinsk forskning ägnas män i

Inlämnad: 2002-05-16 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:905 av Ludvigsson, Anne (s)

den 15 mars Fråga 2001/02:905 av Anne Ludvigsson s till statsrådet Ulrica Messing om träförädling och träinudstrins utveckling i Sverige Mycket betydelsefulla insatser vad gäller forskning och utveckling av träindustrin har gjorts och görs av regeringen. I Sverige finns ett högt produktionskunnande och vi är ledande

Inlämnad: 2002-03-15 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:690 av Bohlin, Britt (s)

den 7 februari Fråga 2001/02:690 av Britt Bohlin s till statsrådet Ulrica Messing om utvecklingsdelegation för hela Dalsland Det är med stor tillfredsställelse vi ser att delegationen för att långsiktigt stärka utvecklingen i delar av Bergslagen, Värmland och Dalsland nu ska starta sitt arbete. För Dalslands del pekas

Inlämnad: 2002-02-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:577 av Hagberg, Michael (s)

den 23 januari Fråga 2001/02:577 av Michael Hagberg s till statsrådet Ulrica Messing om ädellövsskog Under våren 2001 frågade jag statsrådet Ulrica Messing varför återplanteringsprogrammet angående ädellövsskog i Skåne inte hade kommit igång i tid. Många markägare hade redan beställt och fått sina plantor levererade.

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2001/02:268 av Hoff, Hans (s)

den 23 november Fråga 2001/02:268 av Hans Hoff s till statsrådet Ulrica Messing om hushållens kostnader I ett flertal rapporter har det konstaterats att de svenska hushållens kostnader är betydligt högre än genomsnittet i Europa. Enligt Konkurrensverket kan så mycket som 1016 av prisskillnaden mellan Sverige och OECD-länderna

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Interpellation 2001/02:44 av Segelström, Inger (s)

den 29 oktober Interpellation 2001/02:44 av Inger Segelström s till statsrådet Ulrica Messing om de sociala arbetskooperativens framtid I mitt uppdrag som riksdagsledamot har jag vid flera tillfällen besökt arbetskooperativ som startats av arbetslösa men jag har också vid två tillfällen kommit i kontakt med Kooperativet

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1495 av Bäck, Laila (s)

den 5 juli Fråga 2000/01:1495 av Laila Bäck s till näringsminister Björn Rosengren om svampangrepp på skog Förra året var en av de kallaste och blötaste på mycket länge. Hösten blev sedan ovanligt varm och blöt. Det här har fått till följd att stora arealer av skog drabbats av allvarliga svampangrepp. Den största delen

Inlämnad: 2001-07-05 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1426 av Erik Granström, Per (s)

den 15 juni Fråga 2000/01:1426 av Per Erik Granström s till näringsminister Björn Rosengren om avverkning av fjällnära skog Det har kommit till min kännedom att skogsbolaget Sveaskog i Idre planerar att avverka skog ovanför SNF:s naturvårdsgräns, gränsen till fjällnära skog. Andra bolag, t.ex. Korsnäs, har också visat

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1200 av Hietala Nordlund, Barbro (s)

den 10 maj Fråga 2000/01:1200 av Barbro Hietala Nordlund s till statsrådet Ulrica Messing om regionalpolitiken och det höjda bensinpriset Nu har bensinpriset höjts igen. Bensinbolagens upptrappning av bensinpriset sker enligt känt mönster. Nu är bensinpriset över 11 kr per liter. Dalarna och skogslänen är till stora

Inlämnad: 2001-05-10 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1030 av Johansson, Morgan (s)

den 5 april Fråga 2000/01:1030 av Morgan Johansson s till statsrådet Ulrica Messing om plantering av ädellövskog Vid stormen den 3 december 1999 stormfälldes ca 4 000 hektar huvudsakligen granskog, framför allt i södra och mellersta Skåne. I regeringens budget som fastställdes av riksdagen under hösten 2000 avsattes

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:843 av Sandgren, Margareta (s)

den 7 mars Fråga 2000/01:843 av Margareta Sandgren s till näringsminister Björn Rosengren om samarbetsprojekt för bredband De sex kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås har kommit överens om ett gemensamt höglandsnät för bredband där kommunerna på höglandet binds samman. Den planerade utbyggnaden

Inlämnad: 2001-03-07 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:718 av Norlander, Göran (s)

den 15 februari Fråga 2000/01:718 av Göran Norlander s till statsrådet Ulrica Messing om kapitalförsörjning för glesbygdsföretagare Kapitalförsörjning för småföretag är mycket viktigt för deras överlevnad och utveckling. Då företagare i glesbygd inte har lika högt fastighetsvärde och sämre andrahandsmarknad än storstaden

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2000/01:129 av Bäck, Laila (s)

den 25 oktober Fråga 2000/01:129 av Laila Bäck s till näringsminister Björn Rosengren om nedsatta sociala avgifter Nedsättningen av de sociala avgifterna är en stödform som varit av stor betydelse särskilt för turistverksamheten i den svenska fjällvärlden. Att etablera verksamhet i dessa glest befolkade delar av landet

Inlämnad: 2000-10-25 Besvarare: statsrådet Ulrica Messing (S)