Dokument & lagar (801 träffar)

Motion 2011/12:Ub203 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub203 av Ann-Kristine Johansson S Körkortsutbildning S19048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa körkortsutbildning i skolan. Motivering Att ha körkort kan avgöra om man får ett


Utskottsberedning: 2011/12:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub203 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:T298 av Berit Högman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T298 av Berit Högman m.fl. S Sjöfarten på Vänern och Göta älv S10001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sjöfarten på Vänern och Göta älv. Motivering Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och


Utskottsberedning: 2011/12:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T298 av Berit Högman m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:A254 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A254 av Lars Mejern Larsson m.fl. S Hållbart arbetsliv S19046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett förbättrat arbetsmiljöarbete. Motivering Med anledning av den åldrande befolkningen diskuteras ibland


Utskottsberedning: 2011/12:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A254 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:A231 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A231 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson S Gränsöverskridande arbetskraft S19076 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om gränsöverskridande arbetskraft. Motivering I takt med att det byggs mer i Sverige har


Utskottsberedning: 2012/13:AU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A231 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Ub315 av Ann-Kristine Johansson och Karin Åström (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ub315 av Ann-Kristine Johansson och Karin Åström S Forskning inom den arktiska regionen S19093 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om särskilda insatser för forskning inom den arktiska regionen. Motivering Forskning


Utskottsberedning: 2011/12:UbU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ub315 av Ann-Kristine Johansson och Karin Åström (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:MJ363 av Ann-Kristine Johansson och Per Svedberg (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ363 av Ann-Kristine Johansson och Per Svedberg S Rovdjurscentrum S2074 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rovdjurscentrum. Motivering Spridningen av våra stora rovdjur varierar i landet och så också debatten


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ363 av Ann-Kristine Johansson och Per Svedberg (S) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:MJ245 av Ann-Kristine Johansson och Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ245 av Ann-Kristine Johansson och Sven-Erik Bucht S Nationell livsmedelsstrategi S2072 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell livsmedelsstrategi. Motivering Svensk produktion av livsmedel


Utskottsberedning: 2011/12:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ245 av Ann-Kristine Johansson och Sven-Erik Bucht (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ205 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ205 av Ann-Kristine Johansson S Gemensam nordisk målsättning för jord- och skogsbruk S2073 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en gemensam nordisk målsättning för ett hållbart jord- och skogsbruk. Motivering I


Utskottsberedning: 2011/12:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ205 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö205 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö205 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson S Översyn av VA-näten S18020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell översyn för att trygga såväl en säker vattenförsörjning som säkra avloppssystem


Utskottsberedning: 2013/14:CU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö205 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:A280 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A280 av Gunilla Svantorp m.fl. S Allas rätt att ha en frisk arbetsmiljö och att få utveckla sina förmågor S19041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillvarata de positiva erfarenheter som finns från jobbcenter


Utskottsberedning: 2011/12:AU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:A280 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:MJ207 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ207 av Ann-Kristine Johansson S Nationell klimatanpassningsstrategi S2070 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en nationell klimatanpassningsstrategi. Motivering Klimatförändringarna,


Utskottsberedning: 2011/12:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ207 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ206 av Ann-Kristine Johansson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ206 av Ann-Kristine Johansson S EU:s jordbrukspolitik S2069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samverkan i Norden kring framtida jordbrukspolitik. Motivering Den europeiska jordbrukspolitiken CAP har varit föremål


Utskottsberedning: 2011/12:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ206 av Ann-Kristine Johansson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Ju375 av Phia Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju375 av Phia Andersson m.fl. S Polisutbildning i Västsverige S36021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om polisutbildning i Västsverige. Motivering Sverige behöver fler poliser och fler poliser med olika bakgrund.


Utskottsberedning: 2011/12:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju375 av Phia Andersson m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:So284 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:So284 av Gunilla Svantorp m.fl. S Förtydligande av LSS för att garantera de mänskliga rättigheterna S2064 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beräkningen av tid för assistans bör utgå från den tid det tar att


Utskottsberedning: 2011/12:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:So284 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:MJ429 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ429 av Jörgen Hellman m.fl. S Transfetter och palmolja i matvaror S2028 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en lagstiftning som reglerar användningen av transfetter i matvaror


Utskottsberedning: 2011/12:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ429 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Ju236 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Ju236 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Straffpåföljd vid barnmisshandel S3006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyddstillsyn eller vård också bör kunna utdömas då ett barnmisshandelsbrott inte betraktas som grovt.


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Ju236 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:K356 av Ann-Kristine Johansson och Jörgen Hellman (S)

Motion till riksdagen 2011/12:K356 av Ann-Kristine Johansson och Jörgen Hellman S Ny regionindelning S1010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en regionreform snarast bör upprättas utifrån det förslag som Ansvarsutredningen lade fram. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:K356 av Ann-Kristine Johansson och Jörgen Hellman (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:C231 av Ann-Kristine Johansson och Sven-Erik Bucht (S)

Motion till riksdagen 2011/12:C231 av Ann-Kristine Johansson och Sven-Erik Bucht S Bostadsbyggande på landsbygden S21035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om byggande i glesbygd. Motivering Situationen på bostadsmarknaden är alarmerande och riskerar


Utskottsberedning: 2011/12:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:C231 av Ann-Kristine Johansson och Sven-Erik Bucht (S) (doc, 48 kB)

Interpellation 2010/11:398 av Johansson, Ann-Kristine (S)

den 19 maj Interpellation 2010/11:398 Offentlig upphandling och djurskyddskrav av Ann-Kristine Johansson S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Diskussionen om våra livsmedel är ständigt pågående. Tidningsrubriker har bland annat handlat om dioxin och grisproduktion. I detta sammanhang framstår offentlig

Inlämnad: 2011-05-19 Besvarare: Stefan Attefall (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Offentlig upphandling och djurskyddskrav

Motion 2010/11:N6 av Lars Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:N6 av Lars Johansson m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:70 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas S68108 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en oberoende översyn av principmodellen för elnätstariffer.


Utskottsberedning: 2010/11:NU21
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:N6 av Lars Johansson m.fl. (S) (doc, 56 kB)